Cotton Prices

as on : 12-04-2012 08:08:24 PM

Arrivals in tonnes;prices in Rs/quintal in domestic market.

Arrivals Price
Current %
change
Season
cumulative
Modal Prev.
Modal
Prev.Yr
%change
Cotton
Bhainsa(AP) 743.70 -12.65 88011.40 3550 3600 -38.79
Palitana(Guj) 400.00 -20 78520.00 3475 3525 -33.81
Hanumangarh(Raj) 362.50 -21.11 58365.40 3825 3920 -37.30
Jasdan(Guj) 350.00 400 7270.00 3725 3875 -42.69
Bijapur(Kar) 306.00 22.89 29172.00 3325 3380 -44.76
Adilabad(AP) 231.50 -45.26 128855.50 3550 3600 -35.75
Haveri(Kar) 205.00 -57.82 22608.00 3869 3869 -38.67
Chitradurga(Kar) 182.00 68.52 15388.00 4260 3942 -21.83
Rampura Phul(Pun) 150.00 50 5694.90 3875 3950 -41.99
Vakener(Guj) 140.00 133.33 18294.70 4100 4200 -37.69
Anoopgarh(Raj) 127.10 43.13 15126.30 3549 3567 -36.91
Kottur(Kar) 114.00 -58.7 9385.00 3680 3789 -40.47
Karjan(Guj) 113.06 -33.8 19049.12 3725 3800 -38.44
Kadiri(Guj) 110.00 10 4078.00 4100 4200 -38.35
Bhiloda(Guj) 103.00 -1.9 11549.00 4100 4200 -35.94
Savanur(Kar) 101.00 -1.94 5134.00 3795 4016 -39.18
Savarkundla(Guj) 70.00 -12.5 12067.10 4030 4050 -31.87
Raichur(Kar) 64.00 -50.77 18879.00 3411 3450 -40.68
Mancharial(AP) 56.50 -9.46 2849.50 3650 3650 -33.64
Raisingh Nagar(Raj) 56.00 -50 11291.00 3440 3361 -46.67
Jaitsar(Raj) 50.20 -86.79 41718.20 3550 4060 -41.80
Jam Jodhpur(Guj) 49.60 -0.8 7965.82 3600 3550 -
Sri Karanpur(Raj) 39.30 12.93 10624.60 3325 3515 -46.37
Madhira(AP) 37.00 19.35 3334.20 3500 3500 -30.76
Pothgal(AP) 31.50 18.87 1560.10 3800 3750 -
Tapa(Tapa Mandi)(Pun) 30.00 -48.72 6390.00 3410 3045 -47.94
Shikaripura(Kar) 29.00 52.63 48.00 4500 4500 -
Bariwala(Pun) 28.20 -10.19 2226.70 3995 4090 -37.58
Tadipatri(AP) 24.00 220 91.50 3600 3750 -40.98
Kamalapuram(AP) 22.00 214.29 126.50 3636 3471 -
Sangat(Pun) 20.00 -69.23 5979.00 3900 4100 -30.36
Kukshi(MP) 18.00 -70 6715.20 3760 4100 -39.50
Junagadh(Guj) 16.50 450 6531.50 3550 3625 -35.45
Hubli (Amaragol)(Kar) 16.00 -72.41 6691.00 3899 3997 -38.92
Shimoga(Kar) 15.00 36.36 2792.00 4325 4450 -28.02
Dhoraji(Guj) 14.90 -40.4 4334.30 3625 4500 -44.70
Parvathipuram(AP) 11.00 37.5 2119.00 4445 3650 -19.18
Sindhanur(Kar) 9.00 -10 379.00 3800 3960 -
Davangere(Kar) 7.00 -73.08 3633.00 3989 3830 -24.74
Jetpur-Pavi(Guj) 6.00 -90 645.00 3900 4500 -36.60
Dhuri(Pun) 3.45 91.67 715.35 3750 3980 -
Published on April 12, 2012