Cotton

as on : 16-08-2011

Arrivals Price
Current %change Season cumulative Modal Prev.Modal Prev.Yr%change
Cotton
Rajkot(Guj) 490.00 - 62651.00 3875 - -
Bijapur(Kar) 159.00 103.85 2759.00 3630 3804 29.64
Adoni(AP) 151.00 71.59 24743.20 3700 3600 -
Amreli(Guj) 110.00 - 23087.60 4000 - 7.96
Villupuram(TN) 98.00 1125 4705.00 3869 3850 -
Nargunda(Kar) 74.00 - 338.00 2700 - -
Gokak(Kar) 41.00 2.5 240.00 3800 3309 -
Karimnagar(AP) 30.60 38.46 28353.40 3610 3480 0.56
H.B. Halli(Kar) 26.00 - 156.00 3400 - -
Jetpur(Dist.Rajkot)(Guj) 23.40 - 2832.50 4250 - -
Kundagol(Kar) 12.00 - 125.00 3250 - -
Davangere(Kar) 8.00 - 608.00 3750 - -
Choppadandi(AP) 6.00 -20 67960.20 3300 3400 -8.97
Koilkunta(AP) 6.00 - 6.00 3400 - -
Ranebennur(Kar) 3.00 -66.67 26789.00 3009 3196 -
Sindagi(Kar) 1.00 - 2.00 2350 - -
Published on August 16, 2011