Drug and Narcotics Prices

as on : 09-07-2012 08:30:00 PM

Arrivals in tonnes;prices in Rs/quintal in domestic market.

Arrivals Price
Current %
change
Season
cumulative
Modal Prev.
Modal
Prev.Yr
%change
Arecanut(Betelnut/Supari)
Howly(ASM) 720.00 3500 4990.00 13500 14000 12.50
Shillong(Meh) 300.00 NC 12860.00 12000 12000 -7.69
P.O. Uparhali Guwahati(ASM) 240.00 -2.04 16274.00 1150 1150 -11.54
Bantwala(Kar) 69.00 762.5 1632.00 10000 10000 117.39
Channagiri(Kar) 69.00 -38.94 3228.00 13600 13300 4.62
Sirsi(Kar) 48.00 -22.58 2878.00 12284 11129 13.25
Sagar(Kar) 40.00 -4.76 1892.00 9309 8699 20.91
Kumta(Kar) 32.00 60 468.00 14580 13849 15.60
Thirthahalli(Kar) 30.00 66.67 248.00 14509 14094 -
Yellapur(Kar) 26.00 420 166.00 9412 8902 -
Chitradurga(Kar) 16.00 45.45 370.00 13830 13300 4.61
Mangalore(Kar) 7.00 40 430.00 8100 8350 52.83
Kasargod(Ker) 6.00 -29.41 256.20 23000 20000 76.92
Honnavar(Kar) 2.00 NC 72.00 8899 8019 21.90
Tumkur(Kar) 2.00 NC 74.00 12500 12500 -
Kuthuparambu(Ker) 1.50 - 3.00 14000 - -
Kanjangadu(Ker) 1.00 25 86.80 14500 15000 -
Perumbavoor(Ker) 1.00 -50 10.00 10000 10000 -
BetalLeaves
Dumal(Ori) 70.00 -22.22 14730.00 2500 2500 -
P.O. Uparhali Guwahati(ASM) 20.00 NC 3821.00 4420 4400 -11.60
Published on July 09, 2012
TOPICS