Fruits Prices

as on : 01-07-2014 08:10:40 PM

Arrivals in tonnes;prices in Rs/quintal in domestic market.

Arrivals Price
Current %
change
Season
cumulative
Modal Prev.
Modal
Prev.Yr
%change
Apple
Firozepur City(Pun) 3.00 200 228.00 12000 15250 22.45
Gurgaon(Har) 1.20 50 252.60 12000 12500 4.35
Jaipur(F&V)(Raj) 0.85 25 121.88 12000 12500 9.09
Rampur(UP) 0.60 -14.29 60.00 6135 5950 -10.44
Banana
Narwal Jammu (F&V)(JK) 117.00 NC 7236.00 1900 1900 -
Jhajjar(Har) 25.20 260 1872.60 1650 1600 68.37
Narwana(Har) 25.00 127.27 404.60 1200 1200 26.32
Rampur(UP) 24.00 -20 2434.00 1820 1825 43.87
Payyannur(Ker) 22.00 NC 5675.00 2900 2700 -19.44
Gurgaon(Har) 18.00 5.88 1553.20 1850 1900 85.00
Phagwara(Pun) 14.10 -7.84 608.80 950 1050 -36.67
Jaipur(F&V)(Raj) 7.98 2.97 503.48 1100 1150 10.00
Anandpur Sahib(Pun) 7.00 16.67 574.00 1250 1450 -24.24
Aluva(Ker) 6.00 -25 852.00 2500 2000 25.00
Palakole(Ker) 4.50 NC 313.00 3400 3400 -22.73
Udhampur(JK) 4.00 NC 137.00 2600 2700 13.04
Thalayolaparambu(Ker) 4.00 NC 108.80 3600 3400 -
Firozepur City(Pun) 4.00 -69.23 732.00 1300 1450 NC
Imphal(Man) 2.60 4 345.00 3500 3500 NC
Budalada(Pun) 1.50 NC 87.60 1200 1200 20.00
Bangalore(Pun) 1.10 57.14 105.40 1800 2000 20.00
Gohana(Har) 1.00 NC 210.20 1500 1200 -25.00
Garh Shankar(Pun) 1.00 66.67 52.54 1800 1800 20.00
Malout(Pun) 1.00 -50 306.80 2400 2400 60.00
Lehra Gaga(Pun) 1.00 66.67 59.90 1900 2000 -5.00
Sampla(Har) 0.95 5.56 49.70 1200 4000 -62.50
kalanwali(Har) 0.90 -10 78.80 1400 1850 -
Batote(JK) 0.70 16.67 12.00 4200 4400 -
Chamkaur Sahib(Pun) 0.60 NC 2.40 2550 2550 -10.53
Cherry
Narwal Jammu (F&V)(JK) 9.00 NC 326.00 11500 11500 142.11
Karbuja
Firozepur City(Pun) 8.00 -68 962.00 550 500 22.22
Lime
Jhajjar(Har) 1.20 -40 37.90 4000 5000 -11.11
Uklana(Har) 0.60 -25 2.00 2500 3000 -
Litchi
Narwal Jammu (F&V)(JK) 45.00 25 288.00 7000 7000 12.00
Firozepur City(Pun) 4.00 -20 128.00 5500 5500 NC
Dasuya(Pun) 0.70 -12.5 5.80 5000 5000 42.86
Mango
Narwal Jammu (F&V)(JK) 117.00 225 1536.00 2000 2500 17.65
Firozepur City(Pun) 69.00 -17.86 1916.00 3250 3400 62.50
Nabha(Pun) 32.20 5.57 357.40 2100 2100 31.25
Gurgaon(Har) 20.00 -5.66 1038.60 2750 2750 37.50
Jhajjar(Har) 15.40 -7.23 488.40 3500 3000 75.00
Faridkot(Pun) 9.33 86.97 35.44 2800 2800 -
Narwana(Har) 6.50 30 146.40 2500 2500 42.86
Bangalore(Pun) 6.50 -9.72 161.20 2550 2500 27.50
Naraingarh(Har) 6.00 151.05 63.44 1500 1200 25.00
Anandpur Sahib(Pun) 6.00 NC 60.00 2500 3050 -5.66
Udhampur(JK) 5.00 25 27.60 4250 4250 26.87
Hoshiarpur(Pun) 5.00 -16.67 306.00 2050 2200 -8.89
Kurali(Pun) 5.00 25 103.60 2000 1800 3.09
Sirhind(Pun) 4.50 -2.17 154.40 1750 2500 NC
Garh Shankar(Pun) 3.10 -26.19 93.60 2000 2300 -20.00
Budalada(Pun) 3.00 NC 87.00 2800 3000 -
Uklana(Har) 2.90 -6.45 47.80 2800 3000 12.00
Nuh(Har) 2.50 150 39.60 1600 1300 -
Bassi Pathana(Pun) 2.20 10 57.80 3000 3500 NC
Gohana(Har) 2.00 NC 80.40 3000 3000 100.00
kalanwali(Har) 2.00 -25.93 63.40 2250 2200 -
Sampla(Har) 2.00 122.22 47.50 3000 3000 20.00
Raikot(Pun) 2.00 -33.33 42.00 2000 3000 -21.57
Lehra Gaga(Pun) 2.00 -56.52 32.60 3000 3000 -
Jagraon(Pun) 2.00 NC 39.00 2300 2050 27.78
Kharar(Pun) 1.80 50 67.60 1400 1250 -24.32
Garh Shankar(Mahalpur)(Pun) 1.80 -21.74 41.10 2300 2200 -
Dasuya(Pun) 1.60 -11.11 90.20 3000 3500 20.00
Malout(Pun) 1.50 -25 18.00 3000 3100 3.45
Dhuri(Pun) 1.20 -40 35.00 2500 2500 4.17
Ramanagara(Pun) 1.00 11.11 8.60 2000 2200 NC
Chamkaur Sahib(Pun) 1.00 NC 25.80 3050 3550 NC
Mousambi
Gurgaon(Har) 34.00 6.25 3101.00 3500 3500 75.00
Narwal Jammu (F&V)(JK) 9.00 100 806.00 6250 6000 228.95
Firozepur City(Pun) 6.00 100 268.00 2400 2650 41.18
Bathinda(Pun) 3.20 18.52 237.30 4600 5200 -
Gohana(Har) 1.50 NC 90.20 3000 3000 20.00
Narwana(Har) 1.20 -25 39.20 3250 3500 30.00
Jhajjar(Har) 1.00 66.67 38.45 2500 3000 NC
Phagwara(Pun) 0.70 16.67 137.10 4900 4200 63.33
Naraingarh(Har) 0.64 -20 47.96 3200 3000 28.00
MuskMelon
Narwal Jammu (F&V)(JK) 27.00 -25 1350.00 750 750 36.36
Bathinda(Pun) 5.80 56.76 736.00 600 650 -
Udhampur(JK) 5.00 -37.5 26.00 900 550 28.57
Malout(Pun) 1.00 - 2.00 1900 - -
Papaya
Narwal Jammu (F&V)(JK) 4.50 -50 1120.00 2850 3250 35.71
Jagraon(Pun) 2.00 NC 413.00 1200 1950 -14.29
Firozepur City(Pun) 1.00 -80 994.00 2850 1250 159.09
Malout(Pun) 1.00 -16.67 319.80 1900 1700 NC
Pears
Gurgaon(Har) 0.60 NC 94.20 12000 11500 20.00
PineApple
Narwal Jammu (F&V)(JK) 3.00 -50 634.00 2750 2750 7.84
Aluva(Ker) 2.00 NC 151.00 3000 2500 15.38
Pomegranate
Narwal Jammu (F&V)(JK) 8.00 -11.11 875.00 9000 8500 5.88
Gurgaon(Har) 3.00 50 273.80 10500 10500 NC
Firozepur City(Pun) 2.00 -60 222.00 10500 10000 16.67
Bathinda(Pun) 1.70 NC 407.00 9000 9000 -
Jhajjar(Har) 1.10 57.14 29.00 8000 8000 14.29
Udhampur(JK) 1.00 - 2.00 11000 - -
SweetLime
Lehra Gaga(Pun) 0.90 - 1.80 2500 - 13.64
WaterMelon
Narwal Jammu (F&V)(JK) 54.00 500 6126.00 750 700 36.36
Gohana(Har) 3.00 NC 86.40 500 500 -
Faridkot(Pun) 1.71 -47.38 26.56 600 500 20.00
Phagwara(Pun) 1.40 7.69 816.60 325 400 8.33
Gurgaon(Har) 1.20 NC 241.80 1000 1250 81.82
Machhiwara(Pun) 0.65 -13.33 20.04 400 400 NC
Published on July 01, 2014