Vegetables

as on : 18-03-2011

Arrivals Price
Current %change Season cumulative Modal Prev.Modal Prev.Yr%change
Amaranthus
Palayam(Ker) 30.00 - 377.00 925 - -
Madhavapuram(Ker) 25.00 - 37.00 1000 - -
Ahmedabad(Rajnagar sub yard)(Guj) 1.70 - 14.40 600 - 20.00
Amphophalus
Madhavapuram(Ker) 250.00 - 285.00 2000 - -
Palayam(Ker) 40.00 - 870.00 1750 - -
Ashgourd
Palayam(Ker) 30.00 - 825.00 1150 - -
Madhavapuram(Ker) 19.00 - 46.00 1200 - -
Thrissur(Ker) 15.00 - 358.00 900 - -
Malur(Kar) 7.00 - 9.00 450 - -
Balekai
Chittorgarh(Raj) 1.80 - 11.70 1200 - -
Beetroot
Palayam(Ker) 30.00 - 573.00 750 - -
Madhavapuram(Ker) 26.00 - 101.75 1000 - -
Thrissur(Ker) 12.00 - 239.50 700 - -
Azadpur(Del) 10.50 - 924.70 700 - 154.55
Pune(Mah) 10.40 - 24.20 350 - 16.67
Baruipur(Canning)(WB) 4.00 NC 376.90 800 800 -
Ahmedabad(Guj) 3.50 - 190.30 350 - -6.67
Jaggayyapeta(AP) 3.00 - 11.00 800 - -
Gundlupet(Kar) 2.00 - 21.00 333 - -
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 1.20 - 14.40 400 - -
Bhindi(LadiesFinger)
Azadpur(Del) 163.90 - 4092.50 2625 - -9.14
Ahmedabad(Guj) 80.40 - 1086.10 1800 - -33.33
Palayam(Ker) 60.00 - 693.00 875 - -
Jaggayyapeta(AP) 34.00 - 275.00 800 - -
Shrirampur(Mah) 30.00 - 310.00 175 - NC
Pune(Mah) 25.90 - 206.90 1850 - -5.13
Sriganganagar(F&V)(Raj) 25.00 - 694.00 2800 - -
Sealdah Koley Market(WB) 16.60 3.75 210.30 2000 2000 -
Vijayawada(AP) 16.00 - 1273.00 300 - -
Madhavapuram(Ker) 16.00 - 95.00 1000 - -
Surat(Guj) 15.00 25 1667.00 2250 1800 63.64
Udaipur(F&V)(Raj) 10.40 92.59 227.20 1900 1900 -
Shadnagar(AP) 10.00 - 229.00 750 - -16.67
Thrissur(Ker) 10.00 - 219.00 800 - -
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 8.70 - 26.60 2400 - -
Kota (FV)(Raj) 5.50 - 20.30 2400 - 11.63
Keshopur(Del) 5.30 - 235.17 3750 - NC
Firozepur City(Pun) 4.00 - 25.00 3300 - -
Dahod(Veg. Market)(Guj) 3.24 - 48.53 2000 - -9.09
Baruipur(Canning)(WB) 2.50 25 57.80 2000 2400 -
Asansol(WB) 2.50 NC 34.00 2000 2100 -
Narwal Jammu (F&V)(JK) 2.00 33.33 131.00 2550 2550 -21.54
Boudh(Ori) 2.00 - 18.00 2000 - -
Angul(Ori) 2.00 - 9.10 1500 - -
Bikaner(F&V)(Raj) 1.80 -5.26 144.80 1800 1800 -
Morbi(Guj) 1.50 -11.76 80.00 2250 2250 -11.76
Jalgaon(Mah) 1.50 - 26.40 1600 - -
Jaleswar(Ori) 1.50 NC 31.30 1800 1800 NC
Chittorgarh(Raj) 0.70 - 30.00 2200 - -12.00
Talalagir(Guj) 0.64 -20 28.37 2410 2505 -
BitterGourd
Azadpur(Del) 69.60 - 1858.30 2100 - -6.91
Palayam(Ker) 20.00 - 520.00 1300 - -
Madhavapuram(Ker) 20.00 - 65.50 2000 - -
Surat(Guj) 17.00 13.33 1174.00 1150 1150 -44.92
Sealdah Koley Market(WB) 15.20 1.33 301.30 1800 1600 5.88
Ahmedabad(Guj) 14.70 - 251.90 1500 - -11.76
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 14.00 - 26.60 700 - -
Pune(Mah) 13.20 - 45.40 1000 - -42.86
Thrissur(Ker) 12.00 - 183.50 1800 - -
Betnoti(Ori) 7.00 - 78.00 3650 - 48.98
Baruipur(Canning)(WB) 4.50 - 276.50 2800 - -
Keshopur(Del) 4.43 - 195.48 2600 - -13.33
Angul(Ori) 2.60 - 20.60 1500 - -
Kota (FV)(Raj) 2.50 - 7.50 1750 - -27.08
Boudh(Ori) 2.00 - 31.50 2800 - -
Khunthabandha(Ori) 2.00 - 27.00 3000 - -
Adimali(Ker) 1.60 - 27.80 1900 - -
Narwal Jammu (F&V)(JK) 1.20 -20 235.40 3350 3350 -
Kharupetia(ASM) 1.00 NC 418.60 2450 2150 -
Morbi(Guj) 0.80 NC 60.40 1300 1300 -13.33
Jalgaon(Mah) 0.70 - 21.00 1600 - 14.29
BottleGourd
Azadpur(Del) 233.40 - 5079.90 1100 - -0.54
Ahmedabad(Guj) 32.00 - 776.00 500 - -58.33
Bikaner(F&V)(Raj) 29.00 -6.45 1592.00 900 1000 -
Surat(Guj) 20.00 33.33 2075.00 675 700 -46.00
Palayam(Ker) 20.00 - 425.00 950 - -
Keshopur(Del) 14.28 36.52 666.68 1600 1650 14.29
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 11.30 - 61.00 500 - -
Pune(Mah) 9.70 - 56.40 500 - 17.65
Kharupetia(ASM) 6.50 -31.58 672.40 600 650 50.00
Udaipur(F&V)(Raj) 5.60 -24.32 372.10 600 700 -
Vadhvan(Guj) 2.60 - 100.80 450 - -25.00
Kangra(HP) 1.40 55.56 55.20 1650 1800 3.13
Kota (FV)(Raj) 1.40 - 23.90 550 - 22.22
Kangra(Jassour)(HP) 1.20 20 42.10 1100 1500 -43.59
Chittorgarh(Raj) 1.20 - 36.50 800 - -
Pune(Khadiki)(Mah) 1.10 - 7.70 350 - -12.50
Alleppey(Ker) 1.00 - 8.00 1500 - -
Hamirpur(HP) 0.82 - 46.26 2000 - -
Naraingarh(Har) 0.63 - 3.36 1000 - NC
Orai(UP) 0.60 - 75.30 1000 - -7.41
Brinjal
Jaipur(F&V)(Raj) 204.00 - 1267.00 600 - -
Azadpur(Del) 147.10 - 5902.20 983 - 24.75
Surat(Guj) 60.00 20 2919.00 950 1050 -5.00
Palayam(Ker) 50.00 - 514.00 1100 - -
Sealdah Koley Market(WB) 38.50 -0.52 879.30 1600 1600 33.33
Keshopur(Del) 36.63 434.74 2374.61 1000 1000 -23.08
Sriganganagar(F&V)(Raj) 25.00 - 1576.00 500 - -
Pune(Mah) 24.70 - 120.90 1300 - 30.00
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 23.00 - 119.90 1000 - -
Madhavapuram(Ker) 20.00 - 65.50 1500 - -
Bankura Sadar(WB) 20.00 -20 1406.00 450 450 50.00
Ahmedabad(Guj) 17.00 - 780.30 800 - 60.00
Vijayawada(AP) 16.00 - 1341.00 300 - -
Betnoti(Ori) 12.00 - 359.00 850 - 240.00
Kharupetia(ASM) 10.80 -16.92 1825.30 400 450 NC
Shadnagar(AP) 10.00 - 301.00 150 - -40.00
Padampur(Ori) 10.00 -50 263.00 700 800 -
Sohela(Ori) 10.00 -50 192.00 750 600 -
Orai(UP) 9.50 18.75 358.50 700 750 -30.00
Narwal Jammu (F&V)(JK) 9.00 NC 903.50 1250 1250 -13.79
Thrissur(Ker) 8.00 - 190.40 700 - -
Angul(Ori) 6.90 - 78.00 800 - -
Parlakhemundi(Ori) 6.00 20 244.00 1600 1600 -
Kasinagar(Ori) 6.00 NC 212.00 1200 1200 -
Khunthabandha(Ori) 6.00 - 299.00 600 - -
Vadhvan(Guj) 5.80 - 383.60 900 - 50.00
Egra/contai(WB) 5.40 NC 392.20 600 600 -25.00
Boudh(Ori) 5.00 - 253.00 600 - -25.00
Indus(WB) 5.00 NC 521.00 600 600 100.00
Jaleswar(Ori) 4.50 NC 209.50 600 600 100.00
Habra(WB) 4.50 - 46.50 560 - 60.00
Sargipali(Ori) 4.00 - 281.50 900 - -
Asansol(WB) 4.00 NC 48.00 700 700 -
Deogarh(Ori) 3.50 - 159.70 1000 - 25.00
Kota (FV)(Raj) 3.50 - 40.10 250 - -33.33
Morbi(Guj) 3.40 9.68 550.60 750 750 7.14
Udaipur(F&V)(Raj) 3.20 NC 373.30 450 400 -
Bargarh(Ori) 3.00 - 1996.60 700 - 133.33
Baruipur(Canning)(WB) 3.00 -14.29 428.70 1100 800 -
Jalgaon(Mah) 2.80 - 47.20 850 - 21.43
Dahod(Veg. Market)(Guj) 2.73 - 248.73 300 - -50.00
Dungurapalli(Ori) 2.50 - 104.10 800 - -11.11
Talalagir(Guj) 2.36 -42.16 321.19 1505 1055 -9.06
Coochbehar(WB) 2.10 5 14.50 725 725 -
Faizabad(UP) 1.90 -5 113.00 680 675 21.43
Jagatsinghpur(Ori) 1.50 - 27.30 2000 - 25.00
Nobarangpur(Ori) 1.50 - 56.50 1800 - 350.00
Muradabad(UP) 1.50 - 177.30 875 - -
Sangola(Mah) 1.30 - 3.60 650 - -
Bargarh(Barapalli)(Ori) 1.30 - 52.80 400 - -
Kangra(HP) 1.00 -16.67 99.50 1300 1300 -21.21
Melaghar(Tri) 1.00 - 5.60 500 - -
Pune(Khadiki)(Mah) 0.90 - 8.20 1600 - 88.24
Bikaner(F&V)(Raj) 0.90 -40 186.00 400 400 -
Kangra(Jassour)(HP) 0.80 -11.11 133.40 750 900 -51.61
Purulia(WB) 0.75 - 59.75 650 - NC
Bangalore(Pun) 0.70 -12.5 26.00 1000 1100 -
Malkanagiri(Ori) 0.69 -30.3 16.40 955 955 -
Palampur(HP) 0.60 - 62.00 900 - -
Sheopur Kalan(MP) 0.60 - 0.60 300 - -
Sarhind(Pun) 0.60 - 20.50 1250 - -
Chittorgarh(Raj) 0.60 - 80.50 500 - -28.57
Cabbage
Surat(Guj) 150.00 15.38 11445.00 250 200 -37.50
Azadpur(Del) 78.40 - 11661.00 225 - -14.77
Narwal Jammu (F&V)(JK) 70.00 -13.58 3072.00 350 350 -22.22
Ahmedabad(Guj) 65.90 - 4754.05 150 - -57.14
Mehsana(Mehsana Veg)(Guj) 62.10 -7.31 4381.60 125 150 -
Sealdah Koley Market(WB) 62.00 -0.8 1676.00 600 600 200.00
Palayam(Ker) 60.00 - 822.00 625 - -
Pune(Mah) 54.90 - 216.90 250 - -28.57
Kharupetia(ASM) 38.00 5.56 7289.30 250 250 92.31
Jaggayyapeta(AP) 33.00 - 352.00 600 - -
Madhavapuram(Ker) 25.00 - 76.00 1000 - -
Sriganganagar(F&V)(Raj) 25.00 - 1459.00 375 - -
Keshopur(Del) 24.50 139.02 1889.78 250 250 -50.00
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 22.70 - 215.10 200 - -
Malur(Kar) 20.00 -74.68 7735.00 250 200 25.00
Vijayawada(AP) 15.00 - 1212.00 250 - -
Thrissur(Ker) 15.00 - 286.00 700 - -
Mandsour(MP) 15.00 NC 45.00 500 600 -
Meham(Har) 13.00 - 238.00 300 - -
Bikaner(F&V)(Raj) 10.90 28.24 829.50 200 200 -
Morbi(Guj) 10.20 24.39 514.10 200 200 NC
Shadnagar(AP) 10.00 - 228.00 250 - -
Udaipur(F&V)(Raj) 7.00 -18.6 496.90 250 250 -
Dahod(Veg. Market)(Guj) 6.12 - 145.34 400 - -20.00
Kota (FV)(Raj) 5.40 - 127.70 500 - -9.09
Coochbehar(WB) 4.50 -10 67.60 175 175 -
Vadhvan(Guj) 4.10 - 444.80 500 - 42.86
Kangra(Jassour)(HP) 4.00 33.33 229.40 450 450 -
Boudh(Ori) 4.00 - 220.00 1000 - -
Khunthabandha(Ori) 4.00 - 256.00 1000 - -
Sargipali(Ori) 3.50 - 158.60 900 - -
Angul(Ori) 3.50 - 42.80 600 - -
Baruipur(Canning)(WB) 3.00 -14.29 568.10 600 600 -
Kangra(HP) 2.50 25 214.50 500 550 -9.09
Jalgaon(Mah) 2.50 - 35.40 350 - -12.50
Dhanotu (Mandi)(HP) 2.30 76.92 108.70 400 400 -33.33
Palampur(HP) 2.20 10 142.80 450 450 NC
Bangalore(Pun) 2.20 144.44 31.20 250 250 -28.57
Deogarh(Ori) 2.00 - 88.90 1400 - 40.00
Nobarangpur(Ori) 2.00 - 76.30 500 - 66.67
Dungurapalli(Ori) 1.90 - 70.75 1000 - -
Pune(Khadiki)(Mah) 1.60 - 24.80 200 - -50.00
Hamirpur(HP) 1.50 - 67.62 400 - -20.00
Chittorgarh(Raj) 1.50 - 52.00 300 - -40.00
Naraingarh(Har) 1.49 - 11.27 150 - -50.00
Talalagir(Guj) 1.25 -36.55 112.27 405 255 -19.80
Kangra(Baijnath)(HP) 1.24 27.84 58.05 425 425 -22.73
Barwala(Har) 1.00 42.86 6.50 550 600 120.00
Gurdaspur(Pun) 1.00 - 102.80 175 - -
Sitarganj(Utr) 1.00 - 1.00 190 - -5.00
Bhuntar(HP) 0.90 - 88.40 200 - -50.00
Adampur(Pun) 0.90 - 7.70 400 - 14.29
Malkanagiri(Ori) 0.83 45.61 11.22 755 935 -
Sangrur(Pun) 0.75 -37.5 44.75 200 200 -33.33
Hamirpur(Nadaun)(HP) 0.70 - 34.20 500 - NC
Kangra(Nagrota Bagwan)(HP) 0.70 -12.5 47.70 450 450 NC
Kullu(HP) 0.70 - 31.30 500 - -9.09
Nawan Shahar(Subzi Mandi)(Pun) 0.70 - 20.45 450 - -
Bilaspur(HP) 0.60 - 3.60 350 - -
Purulia(WB) 0.60 - 46.85 650 - 188.89
Capsicum
Sealdah Koley Market(WB) 24.00 3.45 683.70 1600 2500 -46.67
Narwal Jammu (F&V)(JK) 6.00 20 383.80 1650 2100 -43.10
Firozepur City(Pun) 4.00 - 100.00 1200 - -33.33
Chittorgarh(Raj) 3.50 - 429.10 1400 - 7.69
Baruipur(Canning)(WB) 3.50 16.67 178.10 3000 3000 -
Keshopur(Del) 3.02 28.51 205.71 1100 1100 -52.17
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 2.90 - 29.70 1800 - -
Pathankot(Pun) 1.00 - 42.00 1550 - -
Bikaner(F&V)(Raj) 0.80 -71.43 132.60 1300 1200 -
Carrot
Azadpur(Del) 205.20 - 33881.60 419 - 7.71
Surat(Guj) 120.00 20 8259.20 550 550 37.50
Pune(Mah) 74.40 - 268.40 600 - 9.09
Ahmedabad(Guj) 51.90 - 3142.70 500 - NC
Sealdah Koley Market(WB) 33.00 3.12 752.20 600 600 -50.00
Meham(Har) 30.00 - 939.00 550 - -50.00
Sriganganagar(F&V)(Raj) 25.00 - 2550.00 400 - -
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 21.00 - 499.50 400 - -
Palayam(Ker) 20.00 - 650.00 2100 - -
Madhavapuram(Ker) 20.00 - 69.60 2000 - -
Pathankot(Pun) 20.00 - 619.00 550 - -
Kharupetia(ASM) 16.00 -3.03 1995.50 500 500 NC
Bikaner(F&V)(Raj) 14.60 -3.31 1146.20 300 300 -
Vijayawada(AP) 14.00 - 1165.00 500 - -
Balachaur(Pun) 14.00 - 231.00 800 - -11.11
Muzzafarnagar(UP) 13.00 8.33 1621.80 400 400 90.48
Kota (FV)(Raj) 11.70 - 239.10 300 - -25.00
Shadnagar(AP) 10.00 - 142.00 450 - -
Thrissur(Ker) 8.00 - 230.10 1800 - -
Kangra(Jassour)(HP) 5.00 25 200.70 250 350 -54.55
Baruipur(Canning)(WB) 4.50 12.5 302.60 800 800 -
Coochbehar(WB) 4.00 60 64.00 450 475 -
Sarhind(Pun) 3.10 47.62 1279.90 500 350 42.86
Palampur(HP) 3.00 20 133.80 550 550 -15.38
Kangra(HP) 2.80 -6.67 180.30 550 550 -21.43
Vadhvan(Guj) 2.70 - 111.90 650 - -
Kotkapura(Pun) 2.50 -37.5 495.00 400 400 33.33
Bangalore(Pun) 2.20 37.5 214.40 350 400 -18.60
Sangrur(Pun) 2.20 -38.89 305.80 300 400 -25.00
Asandh(Har) 2.00 NC 90.90 400 450 -33.33
Jalgaon(Mah) 2.00 - 17.30 600 - -
Dhanotu (Mandi)(HP) 1.60 6.67 104.70 500 500 NC
Gurdaspur(Pun) 1.50 - 32.20 650 - -
Nawan Shahar(Subzi Mandi)(Pun) 1.50 - 184.00 450 - 28.57
Divai(UP) 1.50 NC 67.60 250 225 -9.09
Doraha(Pun) 1.40 - 44.30 300 - -
Hamirpur(HP) 1.25 - 146.81 700 - NC
Faridabad(Har) 1.21 - 41.13 0 - -
Uklana(Har) 1.00 - 61.80 200 - -
Paonta Sahib(HP) 1.00 NC 47.75 400 600 -
Chittorgarh(Raj) 1.00 - 79.00 400 - -50.00
Barwala(Har) 0.90 -10 120.70 250 250 -16.67
kalanwali(Har) 0.90 - 58.60 300 - -14.29
Hamirpur(Nadaun)(HP) 0.90 - 93.92 650 - -18.75
Kangra(Nagrota Bagwan)(HP) 0.80 33.33 50.40 550 550 -15.38
Dahod(Veg. Market)(Guj) 0.79 - 82.51 800 - -
Talalagir(Guj) 0.74 -5.13 15.31 655 605 -
Bhuntar(HP) 0.70 - 41.40 600 - -
Sultanpur(Pun) 0.70 -12.5 161.10 300 200 -
Kangra(Baijnath)(HP) 0.69 -5.48 59.38 525 525 -19.23
Mukerian(Pun) 0.65 - 35.21 850 - -
Kullu(HP) 0.60 - 18.60 600 - -
Kurali(Pun) 0.60 - 17.30 450 - -
Najibabad(UP) 0.60 -25 53.70 300 300 -14.29
Khatauli(UP) 0.60 - 14.20 240 - -
Naraingarh(Har) 0.57 - 158.34 220 - -37.14
Cauliflower
Azadpur(Del) 259.40 - 12908.20 303 - -10.62
Jaipur(F&V)(Raj) 185.00 - 1537.00 700 - -
Keshopur(Del) 161.21 -5.43 10768.26 200 300 -80.00
Surat(Guj) 150.00 25 8675.00 675 550 -30.77
Ahmedabad(Guj) 118.30 - 4133.48 600 - -40.00
Sriganganagar(F&V)(Raj) 80.00 - 3625.00 1100 - -
Mehsana(Mehsana Veg)(Guj) 57.40 25.05 3626.00 400 450 -
Sealdah Koley Market(WB) 55.50 0.91 1666.00 1100 1000 120.00
Pune(Mah) 53.20 - 217.80 475 - 5.56
Narwal Jammu (F&V)(JK) 50.00 -7.41 4511.60 800 750 -15.79
Firozepur City(Pun) 25.00 - 1786.00 400 - NC
Kharupetia(ASM) 24.00 NC 5624.50 500 550 -
Malerkotla(Pun) 15.00 - 3614.00 200 - -50.00
Pathankot(Pun) 15.00 - 1459.00 750 - -
Mandsour(MP) 11.00 37.5 19.00 350 300 -
Padampur(Ori) 10.00 - 219.00 1200 - -
Anandpur Sahib(Pun) 9.00 - 440.00 750 - 50.00
Muzzafarnagar(UP) 9.00 80 1602.20 480 475 88.98
Dahod(Veg. Market)(Guj) 7.54 - 405.92 700 - -30.00
Vadhvan(Guj) 6.80 - 492.20 700 - -20.00
Sadhaura(Har) 6.60 17.86 567.65 450 500 -10.00
Parlakhemundi(Ori) 6.00 NC 292.00 800 1400 NC
Sargipali(Ori) 6.00 - 264.00 1900 - -
Kasinagar(Ori) 6.00 NC 140.00 1000 1000 -
Nawan Shahar(Subzi Mandi)(Pun) 5.60 - 332.70 450 - -10.00
Dhanotu (Mandi)(HP) 5.40 38.46 244.90 400 500 -42.86
Pune(Khadiki)(Mah) 5.40 - 43.00 300 - 20.00
Kota (FV)(Raj) 5.40 - 154.80 500 - -64.29
Bikaner(F&V)(Raj) 5.00 -58.33 1099.80 600 500 -
Sangrur(Pun) 4.50 80 335.80 150 200 -72.73
Gurdaspur(Pun) 4.00 - 67.80 550 - -
Kotkapura(Pun) 4.00 NC 471.00 350 400 -30.00
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 3.70 - 404.80 1800 - -
Hamirpur(HP) 3.52 - 265.73 600 - NC
Kangra(Jassour)(HP) 3.50 -16.67 382.90 550 550 -
Adampur(Pun) 3.50 - 187.90 500 - -9.09
Abohar(Pun) 3.50 - 133.50 250 - 25.00
Bangalore(Pun) 3.30 -25 344.40 580 700 -31.76
Udaipur(F&V)(Raj) 3.00 NC 448.30 750 700 -
Palampur(HP) 2.80 55.56 200.40 750 750 -11.76
Balachaur(Pun) 2.70 - 41.30 900 - -
Dungurapalli(Ori) 2.30 - 111.38 1500 - 57.89
Asandh(Har) 2.20 10 88.40 450 600 -35.71
Bhuntar(HP) 2.20 - 258.80 300 - -
Jalgaon(Mah) 2.20 - 31.60 500 - -61.54
Kangra(HP) 2.00 11.11 247.90 750 650 7.14
Divai(UP) 2.00 NC 144.50 250 225 -37.50
Coochbehar(WB) 2.00 11.11 27.40 600 600 -
Kangra(Baijnath)(HP) 1.94 23.57 163.18 825 825 -
Naraingarh(Har) 1.70 - 182.38 400 - -11.11
kalanwali(Har) 1.60 - 33.90 300 - -25.00
Deogarh(Ori) 1.50 - 50.60 2000 - -
Kurali(Pun) 1.50 - 56.40 650 - -13.33
Angul(Ori) 1.30 - 21.20 900 - -
Doraha(Pun) 1.30 62.5 2584.53 450 650 -10.00
Faridabad(Har) 1.25 - 8.17 0 - -
Hamirpur(Nadaun)(HP) 1.20 - 126.50 900 - 80.00
Paonta Sahib(HP) 1.20 -20 78.40 500 1000 -50.00
Uklana(Har) 1.00 - 10.80 200 - -
Kangra(Nagrota Bagwan)(HP) 1.00 NC 57.30 750 750 15.38
Nobarangpur(Ori) 1.00 - 68.60 1200 - 100.00
Mansa(Pun) 1.00 - 9.00 300 - -
Barwala(Har) 0.90 -18.18 86.90 450 800 50.00
Najibabad(UP) 0.90 -10 96.90 450 400 -
Khatauli(UP) 0.80 - 17.00 250 - -
Mustafabad(Har) 0.70 - 11.70 300 - -
Kullu(HP) 0.70 - 55.50 400 - -
Dharamkot(Pun) 0.70 -58.82 67.03 0 - -
Kangra(Jaisinghpur)(HP) 0.60 - 22.65 600 - -
Bhadaur(Pun) 0.60 NC 5.60 250 275 -
Dhanura(UP) 0.60 - 15.30 230 - 21.05
Munak(Pun) 0.57 - 8.22 350 - -
Dhanaula(Pun) 0.53 - 62.27 200 - -
ChillyCapsicum
Sriganganagar(F&V)(Raj) 20.00 - 483.00 1850 - -
Pune(Mah) 19.10 - 97.20 1400 - NC
Ahmedabad(Guj) 17.50 - 566.20 1500 - NC
Shrirampur(Mah) 15.00 - 295.00 210 - 68.00
Udaipur(F&V)(Raj) 1.70 -5.56 284.10 1300 1300 -
Sarhind(Pun) 1.00 - 4.50 1550 - -
Gurdaspur(Pun) 0.70 - 10.10 1750 - -
Kota (FV)(Raj) 0.60 - 12.40 1400 - 14.29
ClusterBeans
Palayam(Ker) 30.00 - 286.00 1300 - -
Colacasia
Alleppey(Ker) 2.00 - 27.00 1900 - -
Coriander
Pune(Mah) 6428.20 - 24239.70 400 - -84.00
Shrirampur(Mah) 550.00 - 2765.00 335 - 34.00
Ahmedabad(Rajnagar sub yard)(Guj) 450.00 - 9584.00 600 - -7.69
Pune(Khadiki)(Mah) 334.00 - 2919.10 550 - 29.41
Bowenpally(AP) 30.00 - 1035.00 3500 - -
Chintamani(Kar) 12.00 - 201.00 4000 - -
Sriganganagar(F&V)(Raj) 10.00 - 446.00 2500 - -
Keshopur(Del) 4.49 570.15 295.31 850 850 -5.56
Dahod(Veg. Market)(Guj) 1.71 - 77.73 800 - -42.86
Sarhind(Pun) 1.50 - 11.30 250 - -
Jalgaon(Mah) 1.20 - 24.20 1300 - -
Guntakal(AP) 1.00 NC 104.00 4400 4400 62.96
Kangra(Jassour)(HP) 0.80 - 5.60 550 - -
Cowpea(Veg)
Palayam(Ker) 40.00 - 555.00 2100 - -
Thrissur(Ker) 12.00 - 226.90 1000 - -
Surat(Guj) 2.00 NC 156.00 2625 2250 -
Adimali(Ker) 0.60 - 3.00 2100 - -
Cucumbar
Azadpur(Del) 240.60 - 7549.80 1085 - -28.85
Palayam(Ker) 40.00 - 687.00 825 - -
Madhavapuram(Ker) 40.00 - 76.00 500 - -
Ahmedabad(Guj) 30.40 - 458.30 1700 - NC
Sriganganagar(F&V)(Raj) 25.00 - 2355.00 900 - -
Pune(Mah) 24.30 - 178.20 1000 - 81.82
Surat(Guj) 20.00 33.33 428.00 1625 1625 -
Memari(WB) 18.00 -10 1147.00 800 700 NC
Vijayawada(AP) 15.00 - 1210.00 200 - -
Thrissur(Ker) 12.00 - 210.60 900 - -
Kharupetia(ASM) 8.50 13.33 222.80 800 750 -
Burdwan(WB) 8.00 - 178.00 800 - NC
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 6.60 - 30.70 1300 - -
Egra/contai(WB) 5.00 2.04 319.10 700 700 -56.25
Khunthabandha(Ori) 4.00 - 40.00 1000 - -
Baruipur(Canning)(WB) 4.00 -11.11 407.60 1200 1200 -
Boudh(Ori) 3.00 - 91.00 1000 - -
Kota (FV)(Raj) 2.80 - 30.00 500 - -
Keshopur(Del) 2.10 - 894.89 1800 - 44.00
Bikaner(F&V)(Raj) 1.70 -78.75 201.80 700 800 -
Angul(Ori) 1.40 - 17.50 1200 - -
Dahod(Veg. Market)(Guj) 1.26 - 3.12 700 - -
Habra(WB) 1.10 - 11.80 1040 - 15.56
Alleppey(Ker) 1.00 - 18.00 700 - -
Sarhind(Pun) 1.00 11.11 6.20 1100 1150 -
Sangola(Mah) 0.60 - 0.60 650 - -
Cucumber(LongMelon)
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 14.30 - 17.10 1400 - -
Bikaner(F&V)(Raj) 12.90 230.77 63.80 1200 1400 -
Sealdah Koley Market(WB) 6.50 -7.14 311.30 1400 1400 -
Drumstick
Palayam(Ker) 45.00 - 327.00 3400 - -
Surat(Guj) 10.00 NC 175.10 1875 1875 150.00
Thrissur(Ker) 7.00 - 99.40 2800 - -
Ahmedabad(Guj) 2.50 - 15.10 2000 - 150.00
Dahod(Veg. Market)(Guj) 0.53 - 1.71 2100 - -
ElephantYam(Suran)
Thrissur(Ker) 14.00 - 317.00 1700 - -
Surat(Guj) 10.00 100 490.50 1600 1375 16.36
Ahmedabad(Guj) 3.00 - 233.70 1500 - -
Pune(Mah) 0.70 - 3.20 1750 - -
FieldPea
Firozepur City(Pun) 479.00 69.86 2119.00 600 800 -14.29
Kharupetia(ASM) 108.00 -48.57 12060.00 650 550 -
Nawan Shahar(Subzi Mandi)(Pun) 3.30 - 151.85 750 - 15.38
Balachaur(Pun) 2.00 - 29.50 900 - -
Bangalore(Pun) 1.90 -29.63 1299.00 650 700 30.00
Kurali(Pun) 1.20 - 17.60 750 - -16.67
FrenchBeans(Frasbean)
Kharupetia(ASM) 180.00 NC 13267.00 300 300 -33.33
Surat(Guj) 20.00 100 226.00 2125 1625 57.41
Palayam(Ker) 20.00 - 463.00 1675 - -
Sealdah Koley Market(WB) 17.20 1.18 705.10 1200 1200 33.33
Angul(Ori) 1.20 - 19.30 1700 - -
Nobarangpur(Ori) 0.80 - 11.50 1900 - -
GramRaw(Chholia)
Kotkapura(Pun) 5.00 NC 44.00 600 600 NC
Sangrur(Pun) 0.60 - 0.60 700 - -
GreenChilly
Azadpur(Del) 633.40 - 25413.80 2025 - 3.47
Surat(Guj) 110.00 -8.33 3385.00 2050 2000 17.14
Mehsana(Mehsana Veg)(Guj) 101.50 1.7 5461.50 1000 1000 -
Palayam(Ker) 70.00 - 846.00 1100 - -
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 68.00 - 527.30 1300 - -
Pune(Mah) 60.20 - 302.70 1750 - 59.09
Ahmedabad(Guj) 48.60 - 1917.60 1000 - -23.08
Sriganganagar(F&V)(Raj) 35.00 - 1535.00 1500 - -
Shadnagar(AP) 20.00 - 291.00 1200 - 20.00
Madhavapuram(Ker) 20.00 - 92.50 1500 - -
Udaipur(F&V)(Raj) 18.20 18.18 1004.90 1100 1150 -
Shrirampur(Mah) 15.50 - 106.70 2600 - -
Sealdah Koley Market(WB) 15.40 2.67 602.40 3200 3200 28.00
Vijayawada(AP) 15.00 - 1258.00 600 - -
Nadia(WB) 15.00 NC 627.50 2000 2000 -20.00
Bikaner(F&V)(Raj) 14.90 58.51 1536.70 1400 1400 -
Firozepur City(Pun) 11.00 - 849.00 1800 - -
Kharupetia(ASM) 10.50 -38.24 1326.20 2200 2400 -
Kota (FV)(Raj) 10.20 - 119.10 1200 - 2.13
Thrissur(Ker) 10.00 - 240.10 1400 - -
Burdwan(WB) 8.00 - 238.00 1800 - 28.57
Coochbehar(WB) 5.50 -5.17 62.30 2200 2200 -
Betnoti(Ori) 5.00 - 279.00 3050 - 3.39
Narwal Jammu (F&V)(JK) 4.50 -10 535.50 1350 1900 -58.46
Memari(WB) 4.40 -2.22 252.60 1400 1400 7.69
Dahod(Veg. Market)(Guj) 4.12 - 324.19 1700 - 13.33
Morbi(Guj) 4.10 86.36 440.70 1100 1250 -43.59
Jalgaon(Mah) 4.00 - 63.30 1600 - NC
Pathankot(Pun) 4.00 - 140.00 2550 - -
Baruipur(Canning)(WB) 4.00 NC 287.70 3400 3400 -
Vadhvan(Guj) 3.60 - 360.10 1800 - 2.86
Egra/contai(WB) 3.50 NC 232.60 2500 2500 NC
Faizabad(UP) 3.00 11.11 119.70 925 925 -
Habra(WB) 3.00 - 48.50 2260 - 10.24
Asansol(WB) 3.00 20 56.00 2200 2100 -
Nawan Shahar(Subzi Mandi)(Pun) 2.60 - 160.15 2900 - -
Kotkapura(Pun) 2.00 - 86.50 1800 - -40.00
Jalaun(UP) 2.00 - 5.30 2280 - -
Ait(UP) 2.00 - 5.20 2280 - -
Kalpi(UP) 2.00 - 3807.00 2280 - -
Jagraon(Pun) 1.80 - 108.10 2000 - -
Keshopur(Del) 1.56 - 117.36 2900 - 20.83
Bangalore(Pun) 1.50 -11.76 105.70 2000 2500 -6.98
Talalagir(Guj) 1.10 -36.05 124.89 2005 2255 -25.88
Angul(Ori) 1.00 - 13.20 2500 - -
Mansa(Pun) 1.00 - 12.03 1600 - -
Gurdaspur(Pun) 1.00 - 44.10 2150 - 34.38
Indus(WB) 1.00 -33.33 201.00 2300 2300 15.00
Sarhind(Pun) 0.90 -10 74.20 2850 2400 -
Nobarangpur(Ori) 0.80 - 36.10 2800 - -
Balachaur(Pun) 0.80 - 17.20 2800 - -
Dharamkot(Pun) 0.60 - 2.23 0 - -
Orai(UP) 0.60 - 46.60 2100 - 40.00
GreenGinger
Azadpur(Del) 248.20 - 19635.40 2550 - -30.35
Surat(Guj) 100.00 NC 2780.00 2325 2150 -26.19
Shikaripura(Kar) 53.00 - 603.00 900 - -
Ahmedabad(Guj) 39.10 - 3527.50 2300 - -36.11
Madhavapuram(Ker) 30.00 - 99.00 2800 - -
Palayam(Ker) 20.00 - 664.00 2100 - -
Narwal Jammu (F&V)(JK) 18.00 NC 637.00 2100 2500 -50.59
Thrissur(Ker) 17.00 - 260.00 2900 - -
Bangalore(Kar) 16.00 - 380.00 1660 - -
Sriganganagar(F&V)(Raj) 15.00 - 527.00 2500 - -
Kota (FV)(Raj) 12.50 - 223.20 2000 - -2.44
Koppa(Kar) 5.00 - 113.00 1000 - -
Pathankot(Pun) 4.00 - 164.00 2600 - -
Udaipur(F&V)(Raj) 3.30 120 285.70 2500 2500 -
Chittorgarh(Raj) 3.00 - 292.10 2800 - -6.67
Asansol(WB) 3.00 NC 53.00 2900 2800 -
Dahod(Veg. Market)(Guj) 1.34 - 94.35 3000 - -9.09
Sarhind(Pun) 1.20 20 56.90 2600 2600 4.00
Bangalore(Pun) 1.00 NC 78.90 2800 3000 -
Balachaur(Pun) 1.00 - 23.90 2600 - -
Jagraon(Pun) 1.00 - 73.50 3500 - -
Gurdaspur(Pun) 0.80 - 36.20 2250 - -30.77
Gwar
Lunkaransar(Raj) 532.00 52 86689.00 2695 2760 -
Rapar(Guj) 48.60 - 2203.25 2555 - -
Jaipur(Grain)(Chandpole)(Raj) 38.00 - 2765.00 2500 - -
Bhattu Kalan(Har) 28.90 - 214.80 2805 - 24.67
kalanwali(Har) 18.10 - 832.50 2770 - 20.43
Jodhpur (Grain)(Raj) 11.10 344 350.80 2575 2600 -
Fatehpur(UP) 6.80 - 492.70 2400 - -
Rawla(Raj) 6.40 - 2930.30 2680 - -
Surat(Guj) 5.00 NC 626.50 3750 3500 66.67
Hanumangarh(Raj) 5.00 -28.57 37946.04 2633 2716 21.00
Sridungargarh(Raj) 4.80 - 52.00 2790 - -
Sujangarh(Raj) 4.80 - 111.80 2700 - -
Bhuj(Guj) 4.50 - 659.47 2490 - 17.45
Pune(Mah) 4.40 - 61.70 3000 - 50.00
Ahmedabad(Guj) 3.00 - 532.80 4000 - 42.86
Taloda(Guj) 3.00 - 8826.00 2510 - -
Bhilwara(Raj) 2.00 185.71 209.60 2175 2137 -
Raisingh Nagar(Raj) 0.80 - 3032.40 2669 - -
Kesarisinghpur(Raj) 0.70 - 354.75 2686 - -
IndianBeans(Seam)
Surat(Guj) 30.00 50 1796.00 1875 1375 87.50
Kharupetia(ASM) 10.00 -33.33 100.00 450 450 -
Narwal Jammu (F&V)(JK) 4.00 14.29 271.00 1900 2100 NC
Baruipur(Canning)(WB) 3.00 20 288.90 2000 1400 -
KnoolKhol
Kharupetia(ASM) 19.00 2.7 4332.00 400 500 -
Narwal Jammu (F&V)(JK) 16.00 220 2031.50 350 350 -22.22
Nobarangpur(Ori) 0.80 - 13.30 1200 - -
Lemon
Azadpur(Del) 109.80 - 7977.00 4313 - 7.00
Ahmedabad(Guj) 41.80 - 784.20 5200 - 48.57
Surat(Guj) 30.00 100 4346.00 4750 4500 72.73
Mehsana(Mehsana Veg)(Guj) 10.00 -16.67 1852.60 4750 5000 -
Sriganganagar(F&V)(Raj) 10.00 - 1252.00 1800 - -
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 9.20 - 64.20 5500 - -
Narwal Jammu (F&V)(JK) 7.00 180 360.50 5750 6250 17.35
Morbi(Guj) 2.30 4.55 194.90 4250 4250 41.67
Vadhvan(Guj) 1.30 - 16.00 4500 - -
Sonepat(Har) 1.10 - 16.50 0 - -
Gurdaspur(Pun) 1.00 - 12.60 5500 - -
Udaipur(F&V)(Raj) 0.60 -62.5 299.10 4000 4000 -
Bikaner(F&V)(Raj) 0.60 - 82.40 5000 - -
LittleGourd(Kundru)
Betnoti(Ori) 14.00 - 295.00 870 - 33.85
Surat(Guj) 12.00 20 384.20 2250 2375 50.00
Thrissur(Ker) 6.00 - 127.50 1400 - -
Pune(Mah) 3.60 - 16.50 1500 - 50.00
LotusSticks
Narwal Jammu (F&V)(JK) 9.00 125 422.60 3750 3750 15.38
Mint(Pudina)
Ahmedabad(Rajnagar sub yard)(Guj) 2.40 - 71.40 700 - -
Onion
Bowenpally(AP) 2803.00 - 192460.00 500 - -
Pune(Mah) 2197.70 - 8620.30 440 - -
Azadpur(Del) 1974.70 - 55609.90 617 - -
Bangalore(Kar) 1691.00 - 139849.00 575 - -
Saharanpur(UP) 800.00 - 4480.00 725 - -
Kolhapur(Mah) 595.60 - 15291.40 600 - -
Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana)(Guj) 550.10 - 14425.40 500 - -
Mehsana(Mehsana Veg)(Guj) 362.50 -42.89 13465.30 500 500 -
Surat(Guj) 250.00 66.67 11553.00 525 500 -
Sriganganagar(F&V)(Raj) 250.00 - 13867.00 600 - -
Mandsour(MP) 237.00 17.91 41816.00 320 275 -
Agra(UP) 220.00 2.33 3585.00 840 890 -
Jodhpur(F&V)(Raj) 205.90 43.78 2210.90 400 400 -
Rajkot(Guj) 201.00 139.29 7352.20 305 325 -
Keshopur(Del) 179.85 625.2 4356.05 700 725 -
Baro Bazar (Posta Bazar)(WB) 160.00 -11.11 7490.00 575 575 -
Narwal Jammu (F&V)(JK) 150.00 4.17 5231.00 750 750 -
Firozepur City(Pun) 135.00 -19.16 5619.00 800 800 -
Kurnool(AP) 115.00 - 21571.00 520 - -
Haathras(UP) 100.00 - 165.00 700 - -
Udaipur(F&V)(Raj) 97.50 -9.81 3661.00 425 400 -
Ghaziabad(UP) 85.00 6.25 2626.00 975 1010 -
Bankura Sadar(WB) 82.50 0.61 1793.50 850 850 -
Palayam(Ker) 70.00 - 1910.00 850 - -
Aligarh(UP) 67.00 - 3556.00 780 - -
Kota (FV)(Raj) 63.80 - 761.90 400 - -
Thrissur(Ker) 50.00 - 910.00 850 - -
Madhavapuram(Ker) 50.00 - 89.50 1700 - -
Muradabad(UP) 50.00 - 1729.30 650 - -
Betnoti(Ori) 45.00 - 1277.00 1950 - -
Pathankot(Pun) 45.00 - 1387.00 625 - -
Jalgaon(Mah) 40.00 - 592.50 400 - -
Fatehpur(UP) 40.00 - 2206.50 750 - -
Bathinda(Pun) 35.00 7.69 854.20 750 850 -
Muzzafarnagar(UP) 27.50 10 52.50 625 625 -
Bikaner(F&V)(Raj) 26.10 -37.86 3295.00 450 425 -
Faizabad(UP) 22.00 46.67 596.60 690 700 -
Jagraon(Pun) 20.00 - 1019.80 800 - -
Nadia(WB) 18.00 NC 347.40 1200 1200 -
Nawan Shahar(Subzi Mandi)(Pun) 17.20 - 364.30 650 - -
Etawah(UP) 17.00 - 335.80 550 - -
Baruipur(Canning)(WB) 16.00 -5.88 1056.10 700 700 -
Burdwan(WB) 16.00 - 281.00 600 - -
Hailakandi(ASM) 15.00 - 624.00 1200 - NC
Jaleswar(Ori) 15.00 -16.67 1241.50 1000 1000 -
Padampur(Ori) 15.00 - 38.00 1500 - -
Bishnupur(WB) 15.00 NC 826.50 1000 1100 -
Purulia(WB) 15.00 - 596.00 700 - -
Habra(WB) 14.50 - 187.50 760 - -
Etah(UP) 13.00 18.18 390.50 900 920 -
Parlakhemundi(Ori) 12.00 20 479.80 1800 1650 -
Pune(Khadiki)(Mah) 10.30 - 24.10 350 - -
Alleppey(Ker) 10.00 NC 189.00 900 1100 -
Mansa(Pun) 10.00 - 96.20 800 - -
Mirzapur(UP) 10.00 11.11 666.00 700 750 -
Orai(UP) 9.50 18.75 507.50 600 625 -
Charra(UP) 9.00 - 325.50 800 - -
Asansol(WB) 9.00 5.88 132.50 700 700 -
Thanesar(Har) 8.60 32.31 440.70 700 700 -
Abohar(Pun) 7.50 - 153.00 750 - -
Sargipali(Ori) 7.00 - 225.20 1300 - -
Chandoli(UP) 7.00 40 231.00 740 760 -
Tulsipur(UP) 6.50 - 11.90 650 - -
Bargarh(Ori) 6.00 - 1015.70 1400 - -
Gurdaspur(Pun) 6.00 - 252.50 750 - -
Lalitpur(UP) 6.00 - 94.00 820 - -
Morbi(Guj) 5.90 37.21 330.10 500 525 -
Kharupetia(ASM) 5.00 - 191.00 1000 - -
Boudh(Ori) 5.00 - 253.00 1200 - -
Khunthabandha(Ori) 5.00 - 234.00 1400 - -
Anandpur Sahib(Pun) 5.00 - 380.00 1150 - -
Malerkotla(Pun) 5.00 - 675.50 680 - -
Hasanpur(UP) 5.00 - 150.50 750 - -
Bangalore(Pun) 4.80 -38.46 494.40 800 800 -
Vadhvan(Guj) 4.50 - 151.70 725 - -
Dahod(Veg. Market)(Guj) 4.06 - 155.19 600 - -
Rampura Phul(Pun) 3.90 - 136.00 700 - -
Rampuraphul(Nabha Mandi)(Pun) 3.90 - 124.60 700 - -
Hamirpur(Nadaun)(HP) 3.50 - 124.61 1000 - -
Dhanotu (Mandi)(HP) 3.20 14.29 95.90 900 800 -
Deogarh(Ori) 3.00 - 116.60 1500 - -
Rampur(UP) 3.00 -25 169.50 675 665 -
Robertsganj(UP) 3.00 - 3.00 1080 - -
Faridabad(Har) 2.97 - 114.91 0 - -
Hamirpur(HP) 2.80 - 142.05 900 - -
Dungurapalli(Ori) 2.50 - 120.61 1200 - -
Jalalabad(Pun) 2.50 - 105.60 750 - -
Kangra(HP) 2.00 17.65 118.00 850 900 -
Kangra(Jassour)(HP) 2.00 33.33 114.10 750 900 -
Nobarangpur(Ori) 2.00 - 90.50 1900 - -
Doraha(Pun) 2.00 33.33 97.84 700 850 -
Kurali(Pun) 2.00 - 64.10 750 - -
Bijnaur(UP) 2.00 -20 109.40 850 860 -
Jalaun(UP) 2.00 - 39.20 700 - -
Ait(UP) 2.00 - 9.60 800 - -
Kalpi(UP) 2.00 - 1209.00 700 - -
Palampur(HP) 1.60 77.78 77.00 850 850 -
Kantabaji(Ori) 1.50 - 7.50 1200 - -
Najibabad(UP) 1.50 -16.67 116.10 700 700 -
Konch(UP) 1.50 - 5.50 650 - -
Adampur(Pun) 1.40 - 66.00 700 - -
Dhuri(Pun) 1.40 -36.36 107.46 0 - -
Paonta Sahib(HP) 1.20 NC 69.30 1000 1000 -
Jagatsinghpur(Ori) 1.20 - 18.30 1400 - -
Ramanagara(Pun) 1.20 -40 99.70 780 770 -
Banaur(Pun) 1.00 - 1.00 500 - -
Amroha(UP) 1.00 -50 31.80 710 750 -
Jahanabad(UP) 1.00 -16.67 21.10 650 700 -
Kasganj(UP) 1.00 11.11 59.50 900 950 -
Bhuntar(HP) 0.80 - 103.90 950 - -
Kullu(HP) 0.80 - 85.10 900 - -
Bargarh(Barapalli)(Ori) 0.80 - 53.70 800 - -
Kangra(Jaisinghpur)(HP) 0.70 - 4.05 750 - -
Simdega(Jha) 0.70 -12.5 14.68 1000 1000 -
Mukerian(Pun) 0.68 - 22.18 770 - -
Malkanagiri(Ori) 0.66 NC 15.02 1520 1585 -
Bilaspur(HP) 0.60 - 14.10 850 - -
Sangola(Mah) 0.60 - 1.50 400 - -
Dhanura(UP) 0.60 - 10.70 740 - -
OnionGreen
Azadpur(Del) 6.00 - 647.50 600 - -20.00
Ahmedabad(Guj) 3.90 - 435.40 500 - 25.00
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 0.70 - 10.80 600 - -
Talalagir(Guj) 0.62 - 4.01 410 - -
OtherVegetable
Indri(Har) 5.53 - 99.31 2100 - 500.00
Deogarh(Ori) 2.00 - 89.90 1400 - -6.67
Kunjpura(Har) 0.86 - 28.97 450 - 12.50
Bilga(Pun) 0.60 - 7.20 400 - -
Papaya(Raw)
Khatauli(UP) 6.00 - 29.80 710 - -
Ahmedabad(Guj) 4.20 - 257.10 450 - 28.57
Baruipur(Canning)(WB) 3.50 -12.5 327.30 700 700 -
Angul(Ori) 2.00 - 36.20 500 - -
PeasCod
Surat(Guj) 150.00 15.38 8666.00 1425 1400 -18.57
Sriganganagar(F&V)(Raj) 45.00 - 1780.00 700 - -
Abohar(Pun) 4.00 - 90.00 700 - -22.22
Baruipur(Canning)(WB) 3.00 20 260.70 2000 2000 -
Gurdaspur(Pun) 2.50 - 54.00 450 - -18.18
Dhanotu (Mandi)(HP) 1.90 -26.92 110.50 1000 1500 -16.67
Visakhapatnam(AP) 1.00 NC 96.00 2100 2100 -
PeasWet
Azadpur(Del) 237.40 - 13564.00 888 - -27.51
Malerkotla(Pun) 40.00 - 420.00 945 - -5.50
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 30.20 - 463.50 600 - -
Narwal Jammu (F&V)(JK) 25.00 -7.41 1378.80 750 750 -28.57
Meham(Har) 13.00 - 183.00 1100 - -
Pathankot(Pun) 10.00 - 449.00 750 - -
Kotkapura(Pun) 9.00 12.5 671.90 600 600 -25.00
Jagraon(Pun) 4.80 - 254.20 600 - -
Barwala(Har) 4.10 46.43 120.20 850 650 -
Mansa(Pun) 4.00 - 90.05 600 - -
Sarhind(Pun) 4.00 33.33 111.10 500 450 -9.09
Hamirpur(HP) 3.75 - 117.63 1000 - -28.57
Sangrur(Pun) 3.30 22.22 209.10 500 650 -37.50
Asandh(Har) 2.10 -16 70.50 600 650 -60.00
Adampur(Pun) 2.10 - 93.30 600 - -14.29
Vadhvan(Guj) 1.90 - 33.50 1300 - -
Faridabad(Har) 1.80 - 14.25 0 - -
Kangra(HP) 1.80 -18.18 121.10 1000 1200 -20.00
Kangra(Jassour)(HP) 1.80 12.5 115.40 900 900 -18.18
Doraha(Pun) 1.80 -35.71 103.34 650 800 -18.75
Hamirpur(Nadaun)(HP) 1.50 - 63.54 1300 - 8.33
Rampura Phul(Pun) 1.50 - 121.60 600 - -
Rampuraphul(Nabha Mandi)(Pun) 1.50 - 120.10 600 - -
Palampur(HP) 1.30 -7.14 84.20 900 900 -30.77
Lohian Khas(Pun) 1.20 -20 43.60 500 500 53.85
Kangra(Nagrota Bagwan)(HP) 1.00 NC 36.90 1100 1150 -18.52
Jalalabad(Pun) 1.00 - 21.30 800 - -
Talwandi Sabo(Pun) 1.00 - 8.30 800 - -
Sultanpur(Pun) 1.00 -16.67 32.20 400 300 -
Paonta Sahib(HP) 0.90 -25 27.90 1000 1200 -
Bilga(Pun) 0.80 NC 6.20 700 600 -
Chittorgarh(Raj) 0.70 - 354.60 1000 - -
Kangra(Jaisinghpur)(HP) 0.60 - 9.30 1250 - -
Kangra(Baijnath)(HP) 0.58 -50.85 46.83 1250 1025 -
PegeonPea(ArharFali)
Surat(Guj) 30.00 20 1687.00 2675 2675 1.90
PointedGourd(Parval)
Sealdah Koley Market(WB) 9.40 4.44 140.70 2400 2400 84.62
Surat(Guj) 5.00 - 102.40 4250 - 78.95
Baruipur(Canning)(WB) 3.00 NC 76.50 2800 3200 -
Boudh(Ori) 2.00 - 17.00 4000 - -
Ahmedabad(Guj) 0.90 - 32.50 4500 - 87.50
Pune(Mah) 0.70 - 4.40 1900 - -
Potato
Memari(WB) 3125.00 -3.85 49170.00 380 380 -
Etawah(UP) 1400.00 - 29270.00 450 - -
Bangalore(Kar) 1214.00 - 70734.00 875 - -
Mathura(UP) 1160.00 - 15810.00 465 - -
Saharanpur(UP) 1060.00 - 19820.00 300 - -
Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana)(Guj) 915.90 - 1831.80 500 - -
Agra(UP) 900.00 -3.23 42930.00 415 410 -
Haathras(UP) 900.00 - 2200.00 435 - -
Azadpur(Del) 896.80 - 85046.20 465 - -
Rajkot(Guj) 787.20 129.37 27636.80 585 625 -
Pune(Mah) 633.60 - 3257.60 725 - -
Mehsana(Mehsana Veg)(Guj) 578.20 -9.09 37843.00 450 500 -
Sriganganagar(F&V)(Raj) 500.00 - 24130.00 400 - -
Champadanga(WB) 480.00 -6.8 9502.00 410 420 -
Muradabad(UP) 440.00 - 22580.00 440 - -
Surat(Guj) 350.00 40 35050.00 600 525 -
Aligarh(UP) 330.00 - 20680.00 430 - -
Jodhpur(F&V)(Raj) 254.60 -14.28 5507.40 450 350 -
Bowenpally(AP) 204.00 - 21428.00 900 - 50.00
Kota (FV)(Raj) 164.50 - 2463.80 450 - -
Narwal Jammu (F&V)(JK) 162.00 20 7362.00 475 475 -
Kosikalan(UP) 150.00 - 6500.00 440 - -
Kolhapur(Mah) 143.70 - 11914.20 700 - -
Ghatal(WB) 130.00 - 2486.00 400 - -
Bankura Sadar(WB) 125.00 2.04 5346.00 460 470 -
Burdwan(WB) 125.00 - 4964.00 420 - -
Keshopur(Del) 119.85 704.36 9952.20 500 500 -
Udaipur(F&V)(Raj) 109.90 -12.5 8563.60 400 450 -
Bikaner(F&V)(Raj) 100.90 -1.37 7965.40 500 500 -
Charra(UP) 100.00 - 5384.00 400 - -
Fatehpur(UP) 100.00 - 8502.00 450 - -
Nadia(WB) 98.00 2.08 3817.00 520 540 -
Mirzapur(UP) 75.00 7.14 5310.00 450 450 -
Malur(Kar) 71.00 -8.97 2774.00 800 800 -
Ghaziabad(UP) 70.00 -30 4294.00 460 435 -
Palayam(Ker) 60.00 - 2220.00 950 - -
Purulia(WB) 60.00 - 3074.00 470 - -
Indus(WB) 55.00 10 1204.00 440 440 -
Betnoti(Ori) 50.00 - 2082.00 450 - -
Chandoli(UP) 50.00 25 1645.00 460 455 -
Vadhvan(Guj) 45.00 - 3007.40 690 - -
Muzzafarnagar(UP) 45.00 28.57 2444.00 410 400 -
Bathinda(Pun) 41.50 27.69 2770.60 350 350 -
Abohar(Pun) 40.00 - 617.00 340 - -
Etah(UP) 40.00 14.29 3518.00 390 390 -
Bishnupur(WB) 40.00 14.29 990.00 450 450 -
Faizabad(UP) 38.50 -14.44 2398.00 475 475 -
Habra(WB) 38.00 - 314.00 480 - -
Jaggayyapeta(AP) 35.00 - 360.00 900 - -
Baruipur(Canning)(WB) 35.00 -2.78 2983.00 530 520 -
Coochbehar(WB) 32.50 -7.14 595.00 525 525 -
Shrirampur(Mah) 31.80 - 292.00 700 - -
Thrissur(Ker) 30.00 - 702.00 900 - -
Jalgaon(Mah) 30.00 - 190.00 600 - -
Pathankot(Pun) 30.00 - 2150.00 325 - -
Jagatsinghpur(Ori) 29.00 - 222.00 700 - -
Hailakandi(ASM) 25.00 - 1600.00 800 - 45.45
Meham(Har) 25.00 - 552.00 650 - -
Lalitpur(UP) 25.00 - 723.00 410 - -
Chittorgarh(Raj) 21.30 - 777.20 600 - -
Chintamani(Kar) 20.00 - 60.00 500 - -
Kotkapura(Pun) 20.00 -24.53 1204.00 400 400 -
Mandsour(MP) 19.00 -24 118.00 601 500 -
Naraingarh(Har) 18.77 - 1429.38 250 - -
Jaleswar(Ori) 18.00 -10 1674.00 400 400 -
Divai(UP) 17.50 94.44 114.00 300 325 -
Orai(UP) 17.50 16.67 1786.00 440 450 -
Thanesar(Har) 17.00 -8.11 1141.00 400 400 -
Vijayawada(AP) 16.00 - 1078.00 850 - -
Faridabad(Har) 16.00 - 202.86 0 - -
Rampur(UP) 16.00 6.67 1529.00 395 390 -
Jagraon(Pun) 15.70 - 1111.80 360 - -
Hasanpur(UP) 15.00 - 492.00 370 - -
Boudh(Ori) 12.00 - 868.00 800 - -
Khunthabandha(Ori) 12.00 - 1072.00 800 - -
Sangrur(Pun) 11.50 130 856.00 300 300 -
Junagarh(Ori) 11.25 - 326.50 800 - -
Kharupetia(ASM) 11.00 83.33 3166.00 600 630 -
Parlakhemundi(Ori) 10.00 NC 672.00 1000 1000 -
Mansa(Pun) 10.00 - 216.00 300 - -
Anandpur Sahib(Pun) 10.00 - 822.00 250 - -
Baro Bazar (Posta Bazar)(WB) 10.00 NC 540.00 470 470 -
Asansol(WB) 10.00 -4.76 343.00 460 465 -
Hamirpur(HP) 9.05 - 329.00 540 - -
Bijnaur(UP) 8.00 14.29 352.80 420 415 -
Dhanotu (Mandi)(HP) 7.60 58.33 508.20 400 400 -
Asandh(Har) 7.50 -16.67 149.20 390 380 -
Sadhaura(Har) 7.00 180 384.20 350 350 -
Paonta Sahib(HP) 7.00 -88.33 467.60 400 400 -
Gurdaspur(Pun) 7.00 - 228.00 275 - -
Amroha(UP) 7.00 - 40.00 380 - -
Kasganj(UP) 7.00 -6.67 600.00 400 400 -
Deogarh(Ori) 6.00 - 168.00 1000 - -
Sarhind(Pun) 6.00 100 262.80 275 275 -
Bangalore(Pun) 5.80 -9.38 530.20 400 400 -
Khatauli(UP) 5.50 - 101.20 390 - -
Sargipali(Ori) 5.00 - 219.00 800 - -
Dhanura(UP) 5.00 25 44.20 385 380 -
Dharamkot(Pun) 4.40 25.71 242.40 0 - -
Barwala(Har) 4.00 -6.98 380.60 500 500 -
Balachaur(Pun) 4.00 - 48.60 450 - -
Doraha(Pun) 4.00 14.29 529.78 275 275 -
Jalalabad(Pun) 4.00 - 49.00 325 - -
Melaghar(Tri) 4.00 - 42.00 1000 - -
Jagnair(UP) 4.00 11.11 128.60 400 375 -
Kalpi(UP) 4.00 - 1664.00 450 - -
Nawan Shahar(Subzi Mandi)(Pun) 3.50 - 439.30 250 - -
Dungurapalli(Ori) 3.20 - 143.80 670 - -
Uklana(Har) 3.00 - 199.40 400 - -
Kurali(Pun) 3.00 - 64.00 300 - -
Ait(UP) 3.00 - 40.00 450 - -
Pune(Khadiki)(Mah) 2.80 - 20.00 550 - -
Hamirpur(Nadaun)(HP) 2.50 - 227.80 500 - -
Najibabad(UP) 2.50 25 160.20 350 300 -
Kangra(HP) 2.40 33.33 150.20 550 550 -
Chhachrauli(Har) 2.30 NC 203.80 400 400 -
Dahod(Veg. Market)(Guj) 2.27 - 134.40 700 - -
Indri(Har) 2.00 - 31.90 350 - -
Sheopur Kalan(MP) 2.00 - 28.80 350 - -
Bargarh(Ori) 2.00 - 183.80 550 - -
Nobarangpur(Ori) 2.00 - 54.00 900 - -
Banaur(Pun) 2.00 NC 72.40 300 300 -
Jahanabad(UP) 2.00 -31.03 91.40 300 300 -
Jalaun(UP) 2.00 - 78.60 450 - -
Kangra(Jassour)(HP) 1.80 -18.18 204.80 450 450 -
Mukerian(Pun) 1.80 - 105.10 650 - -
Palampur(HP) 1.70 13.33 132.40 550 550 -
Adampur(Pun) 1.70 - 309.60 350 - -
Simdega(Jha) 1.50 50 26.44 650 650 -
Kangra(Baijnath)(HP) 1.20 -35.14 106.28 515 425 -
Mustafabad(Har) 1.00 - 61.80 300 - -
Kullu(HP) 1.00 - 62.60 525 - -
Sultanpur(Pun) 1.00 - 6632.20 250 - -
Konch(UP) 1.00 - 10.00 450 - -
Dhuri(Pun) 0.90 12.5 125.40 0 - -
Noor Mehal(Pun) 0.90 12.5 85.80 525 225 -
Munak(Pun) 0.88 - 24.82 400 - -
Mukerian(Talwara)(Pun) 0.84 - 30.60 660 - -
Kangra(Jaisinghpur)(HP) 0.80 33.33 37.20 350 350 -
Rampura Phul(Pun) 0.80 - 410.00 150 - -
Rampuraphul(Nabha Mandi)(Pun) 0.80 - 419.00 150 - -
Bilaspur(HP) 0.70 - 40.40 350 - -
Bhuntar(HP) 0.70 - 71.60 550 - -
Kangra(Nagrota Bagwan)(HP) 0.70 -12.5 38.80 550 550 -
Nahan(HP) 0.70 16.67 48.32 400 400 -
Ghanaur(Pun) 0.70 - 6.46 300 - -
Malkanagiri(Ori) 0.69 -20.69 21.96 880 930 -
Bargarh(Barapalli)(Ori) 0.60 - 100.00 600 - -
Ramanagara(Pun) 0.60 -62.5 131.40 350 360 -
Khamano(Pun) 0.60 NC 20.40 260 250 -
Pumpkin
Azadpur(Del) 146.00 - 4523.40 625 - -7.41
Palayam(Ker) 60.00 - 840.00 775 - -
Madhavapuram(Ker) 40.00 - 109.50 800 - -
Thrissur(Ker) 12.00 - 276.50 700 - -
Surat(Guj) 10.00 NC 1175.00 625 625 13.64
Sriganganagar(F&V)(Raj) 10.00 - 1012.00 600 - -
Narwal Jammu (F&V)(JK) 9.00 125 986.50 950 950 -17.39
Asansol(WB) 9.00 NC 163.00 800 800 -
Boudh(Ori) 6.00 - 249.60 800 - -
Khunthabandha(Ori) 6.00 - 68.00 800 - -
Kota (FV)(Raj) 6.00 - 25.80 950 - -5.00
Jaleswar(Ori) 4.00 -33.33 303.75 600 600 140.00
Keshopur(Del) 3.95 58 1001.62 1000 1000 17.65
Meham(Har) 3.00 - 3.00 600 - -
Angul(Ori) 2.30 - 53.80 500 - -
Deogarh(Ori) 2.00 - 81.00 1400 - 40.00
Jalaun(UP) 2.00 - 16.20 900 - 309.09
Ait(UP) 2.00 - 5.90 900 - -
Kalpi(UP) 2.00 - 5.00 980 - -
Ahmedabad(Guj) 1.50 - 48.80 450 - -18.18
Pune(Mah) 1.30 - 3.70 2250 - -
Alleppey(Ker) 1.00 NC 32.00 1200 1000 -
Nawan Shahar(Subzi Mandi)(Pun) 0.90 - 5.45 750 - -
Orai(UP) 0.80 - 75.60 1000 - 11.11
Dhanotu (Mandi)(HP) 0.70 16.67 14.40 1200 1500 -
Shillong(Meh) 0.60 - 172.30 1200 - -
Khatauli(UP) 0.60 - 9.00 200 - -
Raddish
Azadpur(Del) 106.20 - 7166.30 317 - 73.22
Keshopur(Del) 35.86 217.91 2866.45 450 450 125.00
Sriganganagar(F&V)(Raj) 35.00 - 2260.00 900 - -
Narwal Jammu (F&V)(JK) 18.00 NC 1514.00 450 450 28.57
Kharupetia(ASM) 7.00 -12.5 1955.20 120 120 -7.69
Kangra(Jassour)(HP) 3.50 52.17 279.90 350 350 -22.22
Faizabad(UP) 2.30 -14.81 149.90 415 415 33.87
Bhuntar(HP) 1.40 - 92.80 200 - -50.00
Hamirpur(HP) 1.21 - 81.34 400 - -
Kangra(HP) 1.10 -38.89 141.90 250 250 NC
Palampur(HP) 1.10 -8.33 115.60 350 350 55.56
Kadur(Kar) 1.00 - 8.00 416 - -
Kotkapura(Pun) 1.00 -33.33 131.90 250 300 -37.50
Noor Mehal(Pun) 1.00 - 52.30 225 - -
Sarhind(Pun) 1.00 -33.33 49.90 350 350 -
Khatauli(UP) 1.00 - 21.10 190 - -
Asandh(Har) 0.80 - 33.40 260 - -
Kangra(Baijnath)(HP) 0.72 38.46 70.60 450 525 NC
Dhanotu (Mandi)(HP) 0.60 - 42.50 300 - -
Adampur(Pun) 0.60 - 84.70 300 - -
Ridgeguard
Vijayawada(AP) 15.00 - 1213.00 650 - -
Surat(Guj) 15.00 NC 743.00 1575 1575 -21.25
Sealdah Koley Market(WB) 7.00 16.67 119.60 2400 2400 60.00
Pune(Mah) 3.20 - 30.50 1900 - 46.15
Baruipur(Canning)(WB) 3.00 - 78.00 2400 - -
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 0.60 - 2.60 2800 - -
RoundGourd
Narwal Jammu (F&V)(JK) 4.50 NC 448.50 1350 1450 -
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 1.80 - 1.80 1100 - -
Bangalore(Pun) 0.80 -11.11 8.30 730 850 -
Snakeguard
Madhavapuram(Ker) 20.00 - 63.50 1000 - -
Palayam(Ker) 12.00 - 466.00 650 - -
Thrissur(Ker) 10.00 - 201.50 1300 - -
Spinach
Azadpur(Del) 41.30 - 2156.90 338 - -15.50
Keshopur(Del) 14.22 577.14 917.31 450 450 80.00
Sriganganagar(F&V)(Raj) 10.00 - 1434.00 400 - -
Kangra(HP) 2.00 100 77.80 550 550 57.14
Ahmedabad(Rajnagar sub yard)(Guj) 1.90 - 102.70 700 - 40.00
Kotkapura(Pun) 1.20 20 77.40 250 250 -
Bhuntar(HP) 0.90 - 60.20 200 - -
Kangra(Baijnath)(HP) 0.56 - 22.90 350 - -
Squash(ChappalKadoo)
Sangrur(Pun) 0.60 - 0.60 1200 - NC
SuratBeans(Papadi)
Surat(Guj) 20.00 33.33 822.00 2750 3000 26.44
SweetPotato
Surat(Guj) 30.00 - 577.00 1125 - 73.08
Sealdah Koley Market(WB) 13.00 8.33 426.40 800 800 14.29
Talalagir(Guj) 1.43 - 1.43 810 - -
Dahod(Veg. Market)(Guj) 0.74 - 164.33 600 - -
SweetPumpkin
Nadia(WB) 25.00 NC 766.50 580 550 16.00
Memari(WB) 19.00 5.56 987.00 700 700 118.75
Bankura Sadar(WB) 18.00 -10 827.50 650 650 116.67
Sealdah Koley Market(WB) 17.40 2.35 842.00 600 600 -
Burdwan(WB) 17.00 - 371.00 700 - -
Pune(Mah) 7.90 - 15.60 600 - 9.09
Indus(WB) 6.00 NC 203.00 800 800 166.67
Baruipur(Canning)(WB) 4.00 -11.11 438.10 1000 1000 -
Egra/contai(WB) 1.60 6.67 474.20 500 500 25.00
Jalgaon(Mah) 0.70 - 6.40 700 - -
Tapioca
Alleppey(Ker) 4.00 NC 110.00 1200 1200 49.07
Tinda
Bikaner(F&V)(Raj) 12.30 26.8 113.30 1100 1000 -
Keshopur(Del) 3.20 - 56.32 1800 - 2.86
Kotkapura(Pun) 1.20 - 4.80 1700 - -
Tomato
Madanapalli(AP) 1280.00 - 68070.00 110 - -60.71
Azadpur(Del) 467.70 - 31131.60 839 - 28.88
Saharanpur(UP) 340.00 - 3320.00 825 - 65.00
Palamaner(AP) 226.00 - 12722.00 110 - -56.00
Keshopur(Del) 190.35 27.35 12557.46 1000 800 16.28
Narwal Jammu (F&V)(JK) 162.00 63.64 5440.00 1300 1250 23.81
Surat(Guj) 150.00 15.38 16854.00 600 600 50.00
Mehsana(Mehsana Veg)(Guj) 136.40 56.24 7445.70 500 500 -
Ahmedabad(Guj) 116.90 - 6194.25 500 - 25.00
Pune(Mah) 110.90 - 1053.20 350 - -12.50
Jaggayyapeta(AP) 109.00 - 701.00 800 - -
Palayam(Ker) 70.00 - 1780.00 600 - -
Kuppam(AP) 54.00 1.89 4203.00 210 200 -25.00
Kharupetia(ASM) 50.00 19.05 4538.60 300 400 20.00
Jodhpur(F&V)(Povta)(Raj) 46.50 - 524.90 800 - -
Memari(WB) 41.00 -8.89 2396.00 1200 1100 215.79
Piler(AP) 40.00 NC 780.00 180 180 -
Ghaziabad(UP) 40.00 33.33 1473.00 900 925 38.46
Chintamani(Kar) 32.00 28 4162.00 200 233 -66.67
Udaipur(F&V)(Raj) 25.20 -24.1 2315.70 400 450 -
Shadnagar(AP) 25.00 - 628.00 200 - 33.33
Madhavapuram(Ker) 20.00 - 70.00 900 - -
Sriganganagar(F&V)(Raj) 20.00 - 6325.00 800 - -
Morbi(Guj) 19.00 239.29 1458.30 650 600 73.33
Kota (FV)(Raj) 18.40 - 346.90 1000 - 90.48
Vijayawada(AP) 18.00 - 1412.00 250 - -
Muzzafarnagar(UP) 17.00 13.33 1358.00 460 475 -2.13
Thrissur(Ker) 15.00 - 373.50 900 - -
Sohela(Ori) 15.00 -25 54.00 600 600 -
Firozepur City(Pun) 15.00 -69.39 2030.00 1100 550 NC
Pathankot(Pun) 15.00 - 930.00 1100 - -
Dahod(Veg. Market)(Guj) 14.96 - 739.11 700 - 40.00
Vadhvan(Guj) 14.80 - 916.30 625 - 56.25
Burdwan(WB) 14.00 - 249.00 1200 - -
Honnali(Kar) 12.00 - 916.00 500 - 150.00
Gundlupet(Kar) 10.00 - 384.00 350 - 16.67
Sargipali(Ori) 9.00 - 366.50 900 - -
Bikaner(F&V)(Raj) 8.70 -68.93 2504.40 900 800 -
Bathinda(Pun) 8.50 466.67 364.20 775 900 -
Parlakhemundi(Ori) 8.00 33.33 255.00 1800 1200 -
Sealdah Koley Market(WB) 8.00 -9.09 428.40 1300 1300 160.00
Asansol(WB) 8.00 NC 145.00 1000 1050 -
Angul(Ori) 7.80 - 75.70 850 - -
Thanesar(Har) 6.60 120 417.10 600 800 -33.33
Bargarh(Ori) 6.00 - 1748.40 850 - 21.43
Boudh(Ori) 6.00 - 257.00 1000 - -
Kasinagar(Ori) 6.00 20 266.00 1800 1000 -
Khunthabandha(Ori) 6.00 - 62.00 1000 - -
Orai(UP) 6.00 20 338.00 750 740 -31.82
Muradabad(UP) 5.00 - 250.90 700 - NC
Faridabad(Har) 4.06 - 282.12 0 - -
Deogarh(Ori) 4.00 - 158.20 1000 - 100.00
Jaleswar(Ori) 4.00 -33.33 206.90 950 900 280.00
Faizabad(UP) 4.00 14.29 237.20 675 675 35.00
Tulsipur(UP) 4.00 - 14.00 650 - -
Baruipur(Canning)(WB) 4.00 -11.11 507.80 700 800 -
Chittorgarh(Raj) 3.80 - 284.80 700 - 40.00
Nawan Shahar(Subzi Mandi)(Pun) 3.70 - 209.04 1250 - 47.06
Dungurapalli(Ori) 3.50 - 163.40 700 - -30.00
Sangrur(Pun) 3.30 - 121.20 800 - 14.29
Pune(Khadiki)(Mah) 3.20 - 34.30 550 - 83.33
Jalgaon(Mah) 3.00 - 41.60 400 - NC
Malerkotla(Pun) 3.00 - 215.50 830 - 418.75
Dhanotu (Mandi)(HP) 2.70 8 74.10 1100 1000 -15.38
Bangalore(Pun) 2.70 12.5 142.90 1000 1000 25.00
Kangra(Baijnath)(HP) 2.60 42.08 173.85 1150 1225 -14.81
Kangra(HP) 2.50 4.17 165.80 1350 1350 28.57
Nobarangpur(Ori) 2.50 - 31.40 1000 - 233.33
Coochbehar(WB) 2.50 -16.67 21.30 425 450 -
Jagraon(Pun) 2.40 - 170.90 900 - -
Hamirpur(HP) 2.38 - 133.52 1500 - 50.00
Palampur(HP) 2.20 4.76 187.80 1300 1300 -16.13
Talalagir(Guj) 2.15 -18.25 257.05 610 710 -6.87
Pattikonda(AP) 2.00 - 30.00 400 - -
Barwala(Har) 2.00 122.22 84.00 900 850 -
Sultanpur(Pun) 2.00 - 1299.00 800 - -
Jalaun(UP) 2.00 - 33.50 700 - 174.51
Ait(UP) 2.00 - 12.90 700 - -
Kalpi(UP) 2.00 - 1510.00 700 - -
Rampura Phul(Pun) 1.60 - 57.80 1000 - -
Rampuraphul(Nabha Mandi)(Pun) 1.60 - 51.80 1000 - -
Naraingarh(Har) 1.56 - 76.48 500 - NC
Kangra(Jassour)(HP) 1.50 -28.57 185.70 1350 1300 8.00
Gurdaspur(Pun) 1.50 - 71.60 1300 - -21.21
Sarhind(Pun) 1.50 NC 124.20 600 450 NC
Bharthana(UP) 1.30 - 2.50 68 - -
Paonta Sahib(HP) 1.20 20 61.40 1000 1200 -
Kurali(Pun) 1.20 - 45.10 950 - 5.56
Bhuntar(HP) 1.10 - 109.20 1400 - 3.70
Hamirpur(Nadaun)(HP) 1.10 - 92.30 1800 - -
Alleppey(Ker) 1.00 - 17.50 800 - -
Damoh(MP) 1.00 - 3.00 500 - -
Abohar(Pun) 1.00 - 110.00 1000 - 11.11
Anandpur Sahib(Pun) 1.00 - 92.00 1250 - 38.89
Balachaur(Pun) 1.00 - 14.50 1600 - 45.45
Doraha(Pun) 1.00 25 28.39 1000 1150 -9.09
Jalalabad(Pun) 1.00 - 31.80 800 - -
Melaghar(Tri) 1.00 - 9.00 1000 - -
Divai(UP) 1.00 NC 4.00 900 925 -
Malkanagiri(Ori) 0.99 3.12 19.54 730 660 -
Kangra(Jaisinghpur)(HP) 0.90 - 14.35 850 - -
Sangola(Mah) 0.90 - 0.90 550 - -
Adampur(Pun) 0.90 - 40.80 1200 - 9.09
Kotkapura(Pun) 0.90 -71.88 210.10 900 900 -
Kangra(Nagrota Bagwan)(HP) 0.80 -33.33 70.20 1250 1250 -7.41
Kullu(HP) 0.80 - 65.70 1500 - 7.14
Khatauli(UP) 0.70 - 7.10 610 - -
Sitarganj(Utr) 0.70 - 0.70 380 - 33.33
Dhanura(UP) 0.60 - 9.50 490 - -23.44
Toria
Ahmedabad(Guj) 1.30 - 5.70 2000 - -23.08
Turmeric(Raw)
Ahmedabad(Guj) 15.60 - 214.20 3800 - -
Turnip
Azadpur(Del) 8.40 - 1657.30 400 - 17.65
Kangra(HP) 1.00 -50 71.20 250 450 -66.67
Kangra(Jassour)(HP) 1.00 11.11 66.70 250 250 -44.44
Yam(Ratalu)
Surat(Guj) 10.00 NC 794.70 3000 3000 87.50
Alleppey(Ker) 2.00 - 32.00 1500 - -
Published on March 18, 2011