OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :10-06-2020

FUNDSNAV
ADITYA BIRLA SUN LIFE [09-JUN]
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (D)17.23
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (G)27.47
ARBITRAGE (R) (G)20.32
ARBITRAGE (D) (R)10.78
ASSET ALLOCATOR MULTI MG F SCH (R) (D)26.55
ASSET ALLOCATOR MULTI MG F SCH (R) (G)28.84
BALANCED ADV (R) (D)18.07
BALANCED ADV (R) (G)51.44
BANKING & PSU DT (R) (D)158.86
BANKING & PSU DT (R) (G)268.18
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)110.55
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)109.17
BANKING & PSU DT RET. (G)402.57
BANKING & PSU DT RET. MTLY (D)110.41
BANKING & PSU DT RET. (Q) (D)111.95
BANKING AND FIN SERS (R) (D)10.91
BANKING AND FIN SERS (R) (G)20.19
COM EQ GL AGRI (D) (R)13.24
COM EQ GL AGRI (G) (R)21.73
CORPORATE B (D) (R)12.32
CORPORATE B (G) (R)80.79
CORPORATE B MTLY (D) (R)12.14
CREDIT RISK (R) BONUS13.97
CREDIT RISK (R) (D)10.41
CREDIT RISK (R) (G)13.96
DIGITAL (D) (R)19.24
DIGITAL (G) (R)52.77
(D) YIELD (D) (R)11.71
(D) YIELD (G) (R)141.79
DY. B (G) (R)32.17
DY. B MTLY (D) (R)10.05
DY. B (Q) (D) (R)9.97
DY. B (R) (D)11.52
DY. B DISCIPLINE ADV (G)22.26
EQ ADV (R) (G)347.08
EQ ADV (R) (D)74.09
EQ (D) (R)79.78
EQ (G) (R)632.51
EQ HYBRID95 (R) (D)104.45
EQ HYBRID95 (R) (G)638.61
EQ SAV (R) (D)10.89
EQ SAV (R) (G)13.16
FIN NING AGGR. (R) (D)19.94
FIN NING AGGR. (R) (G)21.78
FIN NING CONV. (R) (D)17.2
FIN NING CONV. (R) (G)18.91
FL RATE (R) DLY. (D)101.3
FL RATE (R) (G)253.25
FL RATE (R) WKLY. (D)101.04
FL RATE RET. (G)366.29
FL RATE RET. WKLY. (D)101.04
FOCUSED EQ (D)13.28
FOCUSED EQ (G)52.81
FRONTLINE EQ (D)20.97
FRONTLINE EQ (G)191.88
GILT +(R) ((A) (D))23.76
GL E OPPR (R) (D)15.19
GL E OPPR (R) (G)15.19
GL REAL ESTATE RET. (R) (D)19.24
GL REAL ESTATE RET. (R) (G)19.23
GOLD ETF4308.24
GOLD (D)14.53
GOLD (G)14.53
GOVT. SEC. (G) (R)61.61
GOVT. SEC. (Q) (D) (R)11.69
I (DISCIPLINE ADV )23.36
I (D) (R)12.13
I (G) (R)92.6
I (Q) (D) (R)13.4
I A(D)11.75
I D(54EA (D))10.65
I E(54EA (G))35.3
I F(54EB (D))15.57
I G(54EB (G))35.08
INDEX (D) (R)10.71
INDEX (G) (R)99
GENNEXT (D)20.07
GENNEXT (G)78.44
INFRA. (D)9.63
INFRA. (G)23.9
INTERNATIONAL EQ A (D) (R)16.59
INTERNATIONAL EQ A (G) (R)24.46
INTERNATIONAL EQ B (D) (R)12.55
INTERNATIONAL EQ B (G) (R)16.19
LQD. DLY. (D)100.2
LQD. (D)134.23
LQD. (G)320.79
LQD. INSTAL (D)108.02
LQD. WKLY. (D)100.27
LQD. DISCIPLINE ADV215.9
LQD. INSTAL (G)534.21
LQD. INSTAL WKLY. (D)108.11
LQD. RET. (D)163.69
LQD. RET. (G)520.57
LOW DUR. DLY. (D) (R)100.63
LOW DUR. (G)491.74
LOW DUR. INSTAL DLY. (D)100.53
LOW DUR. INSTAL (G)344.78
LOW DUR. INSTAL WKLY. (D)99.91
LOW DUR. WKLY. (D) (R)100.69
MANUFACTURING EQ (R) (D)9.35
MANUFACTURING EQ (R) (G)12.07
MEDIUM TERM (D) (R)11.57
MEDIUM TERM (G) (R)21.14
MEDIUM TERM HALF YRLY (D) (R)9.3
MEDIUM TERM INSTAL (G)22.14
MEDIUM TERM (Q) (D) (R)9.19
MIDCAP (D)22.68
MIDCAP (G)222.68
MNC (D) (R)136.17
MNC (G) (R)702.72
MONEY MG DLY. (D)100.54
MONEY MG (G)274.37
MONEY MG RET. DLY. (D)100.54
MONEY MG RET. (G)338.15
MONEY MG RET. WKLY. (D)103.79
MONEY MG WKLY. (D)100.64
NIFTY ETF109.72
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) REIN1000.35
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN1000.02
PURE VALUE (D)17.43
PURE VALUE (G)38.22
(R) SAV (G) / PAYMENT (R)37.43
(R) SAV MTLY (D) (R)12.52
RET. 30S (R) (D) PAYOUT9.12
RET. 30S (R) (G)9.12
RET. 40S (R) (D) PAYOUT9.56
RET. 40S (R) (G)9.56
RET. 50S (R) (D) PAYOUT10.98
RET. 50S (R) (G)10.99
RET. 50S +DT (R) (D) PAYOUT10.8
RET. 50S +DT (R) (G)10.8
SAV DLY. (D) (R)100.41
SAV DISCIPLINE ADV233.04
SAV (G) (R)403.96
SAV WKLY. (D) (R)100.35
SAV RET. WKLY. (D)100.35
SAV RET. DLY. (D)100.28
SAV RET. (G)390.89
SENSEX ETF319.18
SMALL CAP (D)14.34
SMALL CAP (G)23.94
TAX (R) (D)73.38
TAX (R) (G)34.79
TAX RELIEF 96 (D)125.27
TAX RELIEF 96 (G)28.38
NIFTY NEXT 50 ETF254.25
OVERNIGHT (R) MTLY (D) PAYOUT1000.92
OVERNIGHT (R) (G)1083.96
AXIS [09-JUN]
ARBITRAGE (R) (D)10.49
ARBITRAGE (R) (G)14.32
CORPORATE DT (R) DLY. (D) REIN10.16
CORPORATE DT (R) (G)12.33
CORPORATE DT (R) MTLY (D)10.16
CORPORATE DT (R) (R) (D)12.33
CORPORATE DT (R) WKLY. (D)10.17
CREDIT RISK (R) (G)15.22
CREDIT RISK (R) MTLY (D)10.12
CREDIT RISK (R) WKLY. (D)10.17
DY. EQ (R) (D)10.32
DY. EQ (R) (G)10.68
EQ HYBRID (R) (G)9.88
EQ HYBRID (R) MTLY (D)9.82
EQ HYBRID (R) (Q) (D)9.88
EQ HYBRID (R) (R) (D)9.88
EQ S (R) (G)12.58
EQ S (R) MTLY (D)9.87
EQ S (R) (Q) (D)10.02
EQ S (R) (R) (D)11.14
GOLD ETF4081.61
(G) OPPR (R) (D)10.91
(G) OPPR (R) (G)10.91
LQD. RET. DLY. (D)1000.96
LQD. RET. (G)2079.81
LQD. RET. MTLY (D)1001.61
LQD. RET. WKLY. (D)1000.75
MULTICAP (R) (D)10.1
MULTICAP (R) (G)11.18
NIFTY ETF1038.06
OVERNIGHT (R) DLY. (D)1000.5
OVERNIGHT (R) (G)1060.77
OVERNIGHT (R) MTLY (D)1002.02
OVERNIGHT (R) WKLY. (D)1000.76
ST RET. (G)22.4
ST RET. MTLY (D)10.19
ST RET. WKLY. (D)10.16
SMALL CAP (R) (D)18.5
SMALL CAP (R) (G)27.34
T ADV INSTAL WKLY. (D)1007.92
T ADV RET. DLY. (D)1005.9
T ADV RET. (G)2152.15
T ADV RET. MTLY (D)1007.23
T ADV RET. WKLY. (D)1006.27
ULTRA ST (R) DLY. (D) REIN10.06
ULTRA ST (R) (G)11.3
ULTRA ST (R) MTLY (D)10.06
ULTRA ST (R) (R) (D)11.3
ULTRA ST (R) WKLY. (D)10.07
BARODA [09-JUN]
HYBRID EQ A (D)13.02
HYBRID EQ A (G)49.1
BANKING AND FIN SERS A BONUS20.87
BANKING AND FIN SERS A (D)11.91
BANKING AND FIN SERS A (G)17.52
CONV. HYBRID A (G)26.79
CONV. HYBRID A MTLY (D)14.24
CONV. HYBRID A (Q) (D)13.9
CREDIT RISK A BONUS11.07
CREDIT RISK A (G)13.61
CREDIT RISK A MTLY (D)9.47
CREDIT RISK A (Q) (D)9.66
CREDIT RISK B(G)14.41
DY. B A (D)13.01
DY. B A (G)17.33
DY. EQ (R) (G)10.92
DY. EQ (R) (D)10.92
ELSS 96 A (D)23.09
ELSS 96 A BONUS37.64
ELSS 96 A (G)37.64
GILT A (D)22.78
GILT A (G)32.42
LARGE CAP A (D)10.45
LARGE CAP A (G)13.14
LQD. A BONUS1668.41
LQD. A DLY. (D)1001.2
LQD. A (G)2291.59
LQD. A WKLY. (D)1000.09
LQD. A MTLY (D)1001.33
LQD. (R) (G)3372.06
LQD. (R) DLY. (D)1006.06
LQD. (R) (D)2889.03
MIDCAP A (D)8.1
MIDCAP A (G)8.1
MULTI CAP A (D)23.85
MULTI CAP A (G)85.57
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN1000
OVERNIGHT (R) (G)1054.11
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) REIN1000.08
PIONEER HYBRID EQ A BONUS43.5
PIONEER T ADV (R) (Q) (D)1204.94
ST B A MTLY (D)10.12
ST B A (G)21.8
ST B A (Q) (D) PAYOUT10.74
T ADV A BONUS1730.5
T ADV A DLY. (D)543.83
T ADV A (G)1147.61
T ADV A MTLY (D)528.2
T ADV A (Q) (D)545.11
T ADV A WKLY. (D)527.67
T ADV (R) DLY. (D)531.1
T ADV (R) (G)1119.18
T ADV (R) MTLY (D)528.2
T ADV (R) WKLY. (D)527.13
ULTRA SHORT DURATIO (R) WKLY. (D)1003.17
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1006.26
ULTRA SHORT DUR. (R) (G)1159.68
BNP PARIBAS [09-JUN]
ARBITRAGE (R) (G)12.35
LARGE CAP (D)13.48
LARGE CAP (G)85.16
ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.09
ARBITRAGE (R) (Q) (D)10.22
ARBITRAGE (R) ADHOC (D)10.55
CONV. HYBRID (R) (G)29.93
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)10.33
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)10.53
CORPORATE B (A) (D)10.31
CORPORATE B MTLY (D)10.26
CORPORATE B (R) (A)(D)10.32
CORPORATE B (R) (G)23.8
CORPORATE B (R) MTLY(D)10.27
CORPORATE B (R) (Q)(D)10.31
CORPORATE B (G)20.66
CORPORATE B (Q) (D)10.31
DY. EQ (R) (A) (D)10.55
DY. EQ (R) (G)10.55
DY. EQ (R) MTLY (D)10.09
DY. EQ (R) (Q) (D)10.02
FLEXI DT DLY. (D)10.11
FLEXI DT (G)35.31
FLEXI DT HALF YRLY (D)10.56
FLEXI DT MTLY10.41
FLEXI DT (Q) (D)10.56
FLEXI DT WKLY. (D)10.09
FLEXI DT (R) A (G)24.53
FLEXI DT (R) A (Q) (D)10.56
FOCUSED 25 EQ (R) (D)8.86
FOCUSED 25 EQ (R) (G)8.86
CONSUMPTION (R) (D)11.96
CONSUMPTION (R) (G)11.95
LQD. DLY. (D)1000.49
LQD. (G)3061.33
LQD. MTLY (D)1013.21
LQD. (R) (G)2894.41
LQD. (R) MTLY (D)1004.27
LQD. (R) WKLY. (D)1000.66
LQD. WKLY. (D)1000.66
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36A (G)1267.49
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36B (G)1301.89
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36A (G)1266.03
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36B (G)1300.41
LT EQ (G)36.3
LT EQ (D)12.9
LOW DUR. DLY. (D)10.06
LOW DUR. (G)30.49
LOW DUR. MTLY (D)10.26
LOW DUR. WKLY. (D)10.03
LOW DUR. (R) DLY. (D) (C. REIN)10.05
LOW DUR. (R) (G)30.23
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.28
LOW DUR. (R) WKLY. (D)10.03
MEDIUM TERM (A) (D)10.07
MEDIUM TERM C (Q) (D)9.99
MEDIUM TERM (G)14.42
MEDIUM TERM HALF YRLY (D)9.99
MEDIUM TERM MTLY (D)9.93
MID CAP (D)24.77
MID CAP (G)29.4
MULTI CAP (D)11.86
MULTI CAP (G)42.39
OVERNIGHT (R) DLY. (D)1000
OVERNIGHT (R) (G)1055.67
OVERNIGHT (R) WKLY. (D)1000.41
ST DLY. (D)10.06
ST MTLY (D)10.33
ST (G)23.23
ST (Q) (D)10.5
ST WKLY. (D)10.07
ST (R) (G)31.32
ST (R) MTLY (D)10.33
ST (R) (Q) (D)10.5
ST (R) WKLY. (D)10.07
SUBSTANTIAL EQ HYBRID (R) (D)11.08
SUBSTANTIAL EQ HYBRID REGULAT (G)12
BOI AXA [09-JUN]
ARBITRAGE (R) (G)11.04
ARBITRAGE (R) (D) (A) (D)10.17
ARBITRAGE (R) (D) MTLY (D)10.01
ARBITRAGE (R) (D) (Q) (D)10.56
CONV. HYBRID ECO (Q) (D)9.22
CONV. HYBRID ECO (G)19.36
CONV. HYBRID ECO MTLY (D)15.53
CONV. HYBRID (R) (A) (D)9.44
CONV. HYBRID (R) (G)18.95
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)10.22
CREDIT RISK (R)3.7
EQ DT REBALANCER (R) (D)10.04
LARGE & MID CAP EQ (R) (Q) (D)11.85
LARGE & MID CAP EQ ECO (G)32.65
LARGE & MID CAP EQ ECO BONUS32.65
LARGE & MID CAP EQ ECO (Q) (D)9.84
LARGE & MID CAP EQ ECO (R) (D)10.14
LARGE & MID CAP EQ (R) (G)30.58
LARGE & MID CAP EQ (R) (R) (D)9.91
LARGE & MID CAP EQ (R) BONUS30.57
LQD. UNCLAIMED (D) GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS1176.35
LQD. UNCLAIMED RD GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS1176.23
LQD. (R) DLY. (D)1002.11
LQD. (R) (G)2290.08
LQD. (R) WKLY. (D)1001.42
MANUFACTURING & INFRA. (G)14.03
MANUFACTURING & INFRA. (Q) (D)9.11
MANUFACTURING & INFRA. (R) (D)9.16
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (D)9.98
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (G)11.29
ST I (R) (G)16.42
ST I (R) MTLY (D)8.43
ST I (R) (Q) (D)8.3
SMALL CAP (R) (D)10.22
SMALL CAP (R) (G)10.22
TAX ADV ECO (D)11.32
TAX ADV ECO (G)53.54
TAX ADV (R) (G)50.32
TAX ADV (R) (D)12.48
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1007.45
ULTRA SHORT DUR. (R) (G)2448.55
ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1007.84
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)10.11
EQ DT REBALANCER (R) (G)13.89
CANARA ROBECO [10-JUN]
BLUECHIP EQ (R) (D)15.14
BLUECHIP EQ (R) (G)24.67
CONV. HYBRID (R) (G)61.3
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)13.18
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)12.94
CONSUMER TRENDS (R) (D)20.57
CONSUMER TRENDS (R) (G)37.53
CORPORATE B (R) (D)11.61
CORPORATE B (R) (G)16.58
DY. B (R) (D)14.48
DY. B (R) (G)23.34
E EQ (R) (G)86.3
E EQ(R) (D)38.17
EQ DIV. (R) (D)31.3
EQ DIV. (R) (G)128.13
EQ HYBRID (R) (G)158.06
EQ HYBRID (R) MTLY (D)69.75
EQ TAXS (R) (D)22.32
EQ TAXS (R) (G)61.65
GILT (R) (D)15.7
GILT (R) (G)58.66
I (R) (G)43.78
I (R) (Q) (D)15.46
INFRA. (R) (D)19.51
INFRA. (R) (G)38.2
LQD. (R) DLY. DIV REIN.1005.5
LQD. (R) (G)2398.93
LQD. (R) MTLY DIV REIN.1001.13
LQD. (R) WKLY. DIV REIN.1000.51
LQD. RET.MTLY DIV REIN1005.84
SAV (R) DLY. (D) REIN10.26
SAV (R) MTLY (D)10.27
SAV (R) (D)28.61
SAV (R) (G)31.94
SAV (R) WKLY. (D)10.27
SHORT DUR. (R) (G)19.36
SHORT DUR. (R) MTLY (D)15.22
SHORT DUR. (R) (Q) (D)15.13
SMALL CAP (R) (D)8.92
SMALL CAP (R) (G)8.91
ULTRA ST (R) (G)2968.34
ULTRA ST (R) DLY. DIV REIN1240.71
ULTRA ST (R) MTLY (D)1004.23
ULTRA ST (R) WKLY. DIV REIN1241.07
ULTRA ST (R) (D) PAYOUT1219.41
DSP [09-JUN]
HEALTHCARE (R) (D)13.41
HEALTHCARE (R) (G)13.41
NIFTY 50 INDEX (R) (D)9.35
NIFTY 50 INDEX (R) (G)9.35
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (D)9.67
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (G)9.67
OVERNIGHT (R) DLY. (D)1000
OVERNIGHT (R) (G)1074.07
OVERNIGHT (R) WKLY. (D)1000.42
QUANT (R) (D)9.7
QUANT (R) (G)9.7
EDELWEISS [09-JUN]
ARBITRAGE (R) MTLY (D)12.06
ARBITRAGE (R) BONUS14.77
ARBITRAGE (R) (D)10.83
ARBITRAGE (R) (G)14.76
ASEAN EQ FSHORE (R) (G)20.1
BALANCED ADV (R) (G)24.42
BALANCED ADV (R) MTLY (D)16.88
BALANCED ADV (R) (Q) (D)12.81
BANKING AND PSU DT (R) (D)18.06
BANKING AND PSU DT (R) FN (D)15.06
BANKING AND PSU DT (R) (G)18.06
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D)12.63
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)10.49
CORPORATE B (R) (A) (D)13.7
CORPORATE B (R) (D)13.71
CORPORATE B (R) FN (D)13.68
CORPORATE B (R) (G)13.7
CORPORATE B (R) MTLY (D)10.02
CORPORATE B (R) WKLY. (D)10.58
DY. B INSTAL (G)19.01
DY. B (R) (A) (D)22.03
DY. B (R) (D)20.9
DY. B (R) (G)22.22
E MARKETS OPPR EQ FSHORE (R) (G)13.66
EQ SAV (R) BONUS14.56
EQ SAV (R) (D)10.53
EQ SAV (R) (G)14.55
EQ SAV (R) MTLY (D)11.93
ETF NIFTY 100 QUALITY 30255.11
ETF NIFTY 5010838.82
ETF NIFTY BANK2091.1
EUROPE DY. EQ FSHORE (G) (R)11.31
GOVT. SEC. (R) (A) (D)18.06
GOVT. SEC. (R) (D)18.06
GOVT. SEC. (R) (G)18.05
GOVT. SEC. (R) MTLY (D)10.67
GOVT. SEC. (R) WKLY. (D)10.45
GREATER CHINA EQ FSHORE (R) (G)36.74
LARGE & MID CAP (R) (D)12.75
LARGE & MID CAP (R) (G)27.96
LARGE CAP (R) (G)31.96
LARGE CAP (R) (D)15.82
LARGE CAP B (D)32.51
LARGE CAP B (G)32.13
LARGE CAP C (D)25.91
LARGE CAP C (G)31.71
LQD. (R) (A) (D)1770.77
LQD. (R) BONUS1490.69
LQD. (R) DLY. (D)1003.4
LQD. (R) (D)2559.03
LQD. (R) FN (D)2154.87
LQD. (R) (G)2559.02
LQD. (R) MTLY (D)1005.27
LQD. (R) WKLY. (D)1018
LQD. RET. DLY. (D)1003.17
LQD. RET. (G)2327.24
LQD. RET. MTLY (D)1213.56
LQD. RET. WKLY. (D)1199.42
LQD. UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS1235.3
LQD. UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS1235.31
LT EQ (TAX SAV) (R) (D)13.05
LT EQ (TAX SAV) (R) (G)40.08
LOW DUR. (R) DLY. (D)935.73
LOW DUR. (R) (D)1418.95
LOW DUR. (R) FN (D)1882.67
LOW DUR. (R) (G)2096.27
LOW DUR. (R) MTLY (D)999.11
LOW DUR. (R) WKLY. (D)936.08
LOW DUR. RET. DLY. (D)934.34
LOW DUR. RET. (G)1883.53
LOW DUR. RET. MTLY (D)1028.48
LOW DUR. RET. WKLY. (D)936.77
MID CAP (R) (D)15.68
MID CAP (R) (G)23.34
MULTICAP (R) (D)11.49
MULTICAP (R) (G)12.4
ST (R) (D)13.6
ST (R) FN (D)10.15
ST (R) (G)16.88
ST (R) MTLY (D)10.09
ST (R) WKLY. (D)10.11
SMALL CAP (R) (D)9.87
SMALL CAP (R) (G)9.87
TAX ADV (R) (D)30.9
TAX ADV (R) (G)40.99
US VALUE EQ FSHORE (R) (G)17.32
ESSEL [09-JUN]
3 IN 1 (R) NORMAL (D)16.5
3 IN 1 (D) MTLY (D)15.4
3 IN 1 (D) (Q) (D)15.26
3 IN 1 (G)17.11
ARBITRAGE (R) (G)10.73
ARBITRAGE (R) MTLY (D)12.24
ARBITRAGE (R) NORMAL (D)10.75
EQ HYBRID (R) (D) (A)LY9.62
EQ HYBRID (R) (D) HALF YRLY9.62
EQ HYBRID (R) (D) MTLY9.62
EQ HYBRID (R) (D) NORMAL9.62
EQ HYBRID (R) (D) (Q)9.62
EQ HYBRID (R) (G)9.62
FL I (Q) (D)13.95
FL I MTLY (D)12.94
FL I (G)14.12
LARGE & MIDCAP (R) (G)12.95
LARGE & MIDCAP (R) NORMAL (D)12.95
LARGE & MIDCAP (R) (A) (D)13.32
LARGE CAP EQ (G)20.13
LARGE CAP EQ (R) NORMAL (D)12.68
LARGE CAP EQ (R) HALF YRLY (D)12.95
LARGE CAP EQ (R) (Q) (D)14.06
LARGE CAP EQ (R) YRLY (D)13.86
LQD. (R) MTLY (D)1002.08
LQD. (R) DLY. (D)1001.29
LQD. (R) (G)2180.04
LQD. (R) WKLY. (D)1000.54
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) LESS THAN 3 YEARS2184.32
LT ADV (R) (D)12.41
LT ADV (R) (G)12.41
MULTI CAP (R) (D) (A)9.16
MULTI CAP (R) (D) HALF YRLY9.16
MULTI CAP (R) (D) MTLY9.16
MULTI CAP (R) (D) NORMAL9.16
MULTI CAP (R) (D) (Q)9.16
MULTI CAP (R) (G)9.16
(R) SAV (D) MTLY (D)9.93
(R) SAV (D) (Q) (D)11.94
(R) SAV (G)19.42
ST BONUS15.31
ST (D) MTLY (D)10.15
ST (D) (Q) (D)11.66
ST (G)20.43
ULTRA ST (R) DLY. (D)1015.54
ULTRA ST (R) MTLY (D)1019.24
ULTRA ST (R) WKLY. (D)1003.6
ULTRA ST (R) (G)2152.29
FRANKLIN TEMPLETON [09-JUN]
ASIAN EQ (D)13.29
ASIAN EQ (G)24.14
BUILD (D)15.89
BUILD (G)33.24
BANKING & PSU DT (D)10.9
BANKING & PSU DT (G)16.7
BLUECHIP (D)29.99
BLUECHIP (G)407.2
CORPORATE DT (A) (D)17.35
CORPORATE DT (G)72.14
CORPORATE DT HALF YRLY (D)13.89
CORPORATE DT MTLY (D)15.94
CORPORATE DT (Q) (D)13.4
CREDIT RISK (D)9.88
CREDIT RISK (G)18.43
DT HYBRID (G)57.06
DT HYBRID MTLY (D)12.49
DT HYBRID (Q) (D)12.06
DY. ACCRUAL (D)10.89
DY. ACCRUAL (G)65.86
EQ ADV (G)62.62
EQ ADV (D)11.95
EQ (D)28.33
EQ (G)502.03
EQ HYBRID (D)17.51
EQ HYBRID (G)109.95
EQ SAV (D)9.75
EQ SAV (G)9.75
EQ SAV MTLY (D)9.69
EQ SAV (Q) (D)9.75
FEEDER EUROPEAN (G) (D)8.35
FEEDER EUROPEAN (G) (G)8.35
FEEDER U.S. OPPR (D)41.28
FEEDER U.S. OPPR (G)41.28
FL RATE (D)10.06
FL RATE (G)30.07
FOCUSED EQ (D)19.3
FOCUSED EQ (G)35.59
GOVT. SEC. (G)46.74
GOVT. SEC. (Q) (D)11.19
I OPPR (D)9.93
I OPPR (G)21.42
INDEX NIFTY (D)79.29
LIFE STAGE 20S (D)22.76
LIFE STAGE 20S (G)69.6
LIFE STAGE 30S (D)17.29
LIFE STAGE 30S (G)49
LIFE STAGE 40S (D)11.07
LIFE STAGE 40S (G)38.75
LIFE STAGE 50+S (D)9.12
LIFE STAGE 50+S (G)26.65
LIFE STAGE 50S + FLO (GRO)39.27
LIFE STAGE 50S + FLO (DIV)13.72
LQD. INSTDLY.1000
LQD. INST(G)3033.6
LQD. INSTWKLY.1054.92
LQD. (R) DLY. (D)1510.53
LQD. (R) (G)4664.81
LQD. (R) WKLY. (D)1244.52
LQD. S INSTAL DLY. (D)1000
LQD. S INSTAL (G)2999.03
LQD. S INSTAL WKLY. (D)1022.15
LQD. UNCLAIMED (D) (G)12.72
LQD. UNCLAIMED RD (G)12.72
LOW DUR. (G)20.81
LOW DUR. MTLY (D)9.6
LOW DUR. (Q) (D)9.42
MULTI ASSET SOLUTION (D)10.02
MULTI ASSET SOLUTION (G)10.02
OPPR (D)14.67
OPPR (G)62.82
OVERNIGHT DLY. (D)1000
OVERNIGHT (G)1049.49
OVERNIGHT WKLY. (D)1000.16
PENSION (D)15.97
PENSION (G)129.45
PRIMA (D)46.14
PRIMA (G)800.69
SAV DLY. (D)10.11
SAV (D)11
SAV (G)37.65
SAV INSTAL (D)10.36
SAV MTLY (D)10.23
ST I (G)3744.09
ST I INSTAL (G)3101.89
ST I MTLY (D)1044.76
ST I (Q) (D)1086.87
ST I WKLY. (D)946.3
SMALLER COS (D)16.24
SMALLER COS (G)38.53
TAXSHIELD(D)30.63
TAXSHIELD(G)460.57
TECH. (D)24.92
TECH. (G)170.8
ULTRA SHORT B INSTAL DLY. (D)9.87
ULTRA SHORT B INSTAL (G)26.95
ULTRA SHORT B RET. DLY. (D)9.91
ULTRA SHORT B RET. (G)26.29
ULTRA SHORT B RET. WKLY. (D)10
ULTRA SHORT B S INSTAL DLY. (D)9.95
ULTRA SHORT B S INSTAL (G)27.85
ULTRA SHORT B S INSTAL WKLY. (D)9.98
EQ I (D)12.37
EQ I (G)40.46
VALUE (D)42.16
VALUE (G)192.77
HDFC [09-JUN]
LT ADV (D)28.69
LT ADV (G)300.83
ARBITRAGE RET. (D)17
ARBITRAGE RET. (G)22.89
ARBITRAGE RET. (Q) (D)16.26
ARBITRAGE W (G)23.42
ARBITRAGE W MTLY (D)10.8
ARBITRAGE W NORMAL (D)10.33
BANKING AND PSU DT (R) (D)10.26
BANKING AND PSU DT (R) (G)16.84
CAP BUILDER VALUE (D)17.4
CAP BUILDER VALUE (G)232.01
CORPORATE B (G)23.52
CORPORATE B (Q) (D)10.72
CORPORATE B (R) NORMAL (D)16
CREDIT RISK DT (G)16.59
CREDIT RISK DT (R) NORMAL (D)15.28
CREDIT RISK DT (R) (Q) (D)10.38
DY. DT (G)64.9
DY. DT HALF YRLY (D)11.19
DY. DT NORMAL (D)13.9
DY. DT YRLY (D)12.62
DY. DT (Q) (D)11.79
DY. PE RATIO (R) (D)15.46
DY. PE RATIO (R) (G)17.64
EQ (D)34.56
EQ (G)529.99
EQ SAV (D)9.95
EQ SAV (G)35.31
FL RATE DT RET. DLY. DIV10.08
FL RATE DT RET. (G)31.67
FL RATE DT RET. MTLY DIV10.17
FL RATE DT RET. WKLY. DIV10.15
FL RATE DT W DLY. DIV10.08
FL RATE DT W (G)35.78
FL RATE DT W MTLY DIV10.16
FL RATE DT W WKLY. DIV10.14
FOCUSED 30 (D)11.39
FOCUSED 30 (G)61.23
GILT (D)12.01
GILT (G)42.24
GOLD EXCHANGE TRADED4203.52
GOLD (G)15.03
(G) OPPR (R) (D)13.89
(G) OPPR (R) (G)94.54
HYBRID DT (G)45.58
HYBRID DT MTLY (D)11.65
HYBRID DT (Q) (D)12.4
HYBRID EQ (D)9.57
HYBRID EQ (G)47.62
I (R) NORMAL (D)14.16
I (Q) (D)11.43
I (G)44.9
INDEX NIFTY 50 (G)91.63
INDEX SENSEX +( FVRS32.161)462.56
INDEX ENSEX ( FV RS 32.161)301.62
INFRA. (D)6.16
INFRA. (G)10.33
LQD. (D) DLY.1019.82
LQD. (D) MTLY1027.27
LQD. (D) WKLY.1031.13
LQD. (G)3918.25
LQD. P (D)WKLY.10
LQD. P + (D)WKLY.10
LQD. P + (G)10
LOW DUR. RET. DLY. (D)10.14
LOW DUR. RET. (G)42.7
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.15
LOW DUR. W DLY. (D)10.16
LOW DUR. W MTLY (D)10.19
LOW DUR. W WKLY. (D)10.17
LOW DUR. W (G)41.84
MEDIUM TERM DT (G)40.27
MEDIUM TERM DT (D)15.28
MEDIUM TERM DT FN10.55
MIDCAP OPPR (D)20.6
MIDCAP OPPR (G)45.42
MONEY MARKET DLY. (D)1063.48
MONEY MARKET (G)4257.4
MONEY MARKET WKLY. (D)1062.97
MULTIASSET (D)11.17
MULTIASSET (G)31.33
NIFTY 50 ETF (G)1056.19
OVERNIGHT (D) (DLY.)1042.66
OVERNIGHT (G)2970.47
RET. SAV EQ (R)14.76
RET. SAV HYBRID DT (R)13.7
RET. SAV HYBRID EQ (R)15.34
SENSEX ETF (G)3587.43
ST DT FN (D)10.32
ST DT (G)23.14
ST DT NORMAL (D)15.56
SMALL CAP (R) (D)16.24
SMALL CAP (R) (G)30.85
TAXS(D)37.13
TAXS(G)418.59
TOP 100 (D)33.69
TOP 100 (G)399.01
ULTRA ST DLY. (D)10.1
ULTRA ST (G)11.39
ULTRA ST MTLY (D)10.16
ULTRA ST WKLY. (D)10.09
HSBC [09-JUN]
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (D)15.28
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (G)15.28
BRAZIL (D)7.13
BRAZIL (G)7.13
CSH (G)1987.15
CSH DLY. (D)1001.03
CSH (D) MTLY10.07
CSH (G)11.45
CSH INST. (D) MTLY10
CSH INST. (G)18.28
CSH INSTAL (G)2775.04
CSH MTLY (D)1002.18
CSH (R) (G)17.98
CSH (R) WKLY. (D)1000.64
CSH (R) (D)1019.3
CSH UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS1000
CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS1297.56
CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS1000
CSH UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS1297.56
CSH WKLY. (D)1108.08
CSH INSTAL DLY. (D)1469.23
CSH (R)(G)2922.99
DT (D)11.57
DT (G)33.68
DY. ASSET ALL. (D)17.64
DY. ASSET ALL. (G)17.64
EQ HYBRID (D)10.32
EQ HYBRID (G)10.32
FLEXI DT HALF YRLY (D)12.08
FLEXI DT (Q) (D)13.76
FLEXI DT (R) HALF YRLY (D)18.67
FLEXI DT FN (D)10.61
FLEXI DT (G)27.38
FLEXI DT MTLY (D)10.6
FLEXI DT REG.(G)26.39
FLEXI DT REG.MTLY (D)16.69
FLEXI DT (R). FN (D)14.2
FLEXI DT (R). (Q) (D)16.1
GL CONSUMER OPPR (G)14.81
GL E MARKETS (D)14.57
GL E MARKETS (G)15.23
INFRA. EQ (G)12.07
INFRA. EQ (D)10.27
LARGE AND MID CAP EQ (D)8.72
LARGE AND MID CAP EQ (G)8.72
LARGE CAP EQ (D)24.1
LARGE CAP EQ (G)189.6
LOW DUR. (G)14.46
LOW DUR. (R) (G)20.81
LOW DUR. (D) DLY.8.79
LOW DUR. (D) MTLY8.87
LOW DUR. (D) WKLY.8.8
LOW DUR. INST. + (D) DLY.17.15
LOW DUR. (R) (D) WKLY.8.73
LOW DUR. (R) (D) DLY.8.72
MANAGED SOLUTIONS CONV. (D)15.08
MANAGED SOLUTIONS CONV. (G)15.08
MANAGED SOLUTIONS (G) (D)15.99
MANAGED SOLUTIONS (G) (G)15.99
MANAGED SOLUTIONS MODERATE (D)15.79
MANAGED SOLUTIONS MODERATE (G)15.79
MULTI CAP EQ (D)19.53
MULTI CAP EQ (G)72.54
OVERNIGHT (G)1048.11
(R) SAV (D) (Q)13.94
(R) SAV (D) MTLY11.8
(R) SAV (G)38.39
SHORT DUR. (D)10.12
SHORT DUR. (D) WKLY.9.19
SHORT DUR. (G)27.6
SHORT DUR. (Q) (D)9.63
SMALL CAP EQ (D)13.65
SMALL CAP EQ (G)37.27
TAX S EQ (D)15.71
TAX S EQ (G)31.1
ICICI PRUDENTIAL [09-JUN]
BHARAT 22 ETF25.69
ALL SEA. B (A) (D)11.9
ALL SEA. B BONUS17.02
ALL SEA. B (D)17.78
ALL SEA. B (G)26.41
ALL SEA. B P (G)25.75
ALL SEA. B (Q) (D)11.55
ALL SEA. B WKLY. (D)10.85
ALL SEA. B RET. (A) (D)10.85
ALL SEA. B RET. (C)49.32
ALL SEA. B RET. (Q) (D)11.68
BALANCED ADV (D)13.98
BALANCED ADV (G)34.7
BALANCED ADV MTLY (D)13.27
BALANCED ADV (Q) (D)12.44
BANKING AND FIN SERS (D)21.56
BANKING AND FIN SERS (G)44.99
BANKING AND PSU DT DLY. (D)10.19
BANKING AND PSU DT WKLY. (D)10.25
BANKING AND PSU DT BONUS15.89
BANKING AND PSU DT (G)23.73
BANKING AND PSU DT (Q) (D)11.01
BANKING AND PSU DT HALF YRLY (D)13.05
BANKING AND PSU DT RET. DLY. (D)10.01
BANKING AND PSU DT RET. (G)21.63
BANKING AND PSU DT RET. WKLY. (D)10.33
BHARAT 22 F (C)7.62
BHARAT CONSUMPTION (D)9.44
BHARAT CONSUMPTION (G)9.44
BLENDED A (D)13.59
BLENDED A (G)22.76
BLENDED B (D) I15.04
BLENDED B (G) I23.96
BLENDED B MTLY (D) I10.27
BLENDED B DLY. (D) I12.49
BLENDED B HALF YRLY (D) I10.37
BLENDED B IBONUS11.97
BLUECHIP (D)17.31
BLUECHIP (G)37.47
BLUECHIP INSTAL I (G)37.59
B BONUS12.46
B (D) MTLY11.3
B (D) (Q)11.06
B (G)29.3
B HALF YRLY (D)11.55
B INSTAL (G)25.07
B INSTAL MTLY (D)10.64
B INSTAL (Q) (D)11.43
CHILD CARE STUDY (C)69.61
CONSTANT M GILT (A) (D)11.65
CONSTANT M GILT (G)18.37
CONSTANT M GILT HALF YRLY (D)10.99
CONSTANT M GILT MTLY (D)11.5
CONSTANT M GILT (Q) (D)11.32
CORPORATE B BONUS14.98
CORPORATE B DLY. (D)10.22
CORPORATE B FN (D)10.25
CORPORATE B (G)21.43
CORPORATE B HALF YRLY (D)12.9
CORPORATE B MTLY (D)10.3
CORPORATE B P DLY. (D)10.03
CORPORATE B P MTLY (D)10.08
CORPORATE B WKLY. (D)10.31
CORPORATE B (Q) (D)11.17
CORPORATE B RET. DLY. (D)10.03
CORPORATE B RET. FORT NIGHTLY (D)10.3
CORPORATE B RET. (G)22.79
CORPORATE B RET. MTLY (D)10.3
CORPORATE B RET. (Q) (D)10.93
CORPORATE B RET. WKLY. (D)10.22
CREDIT RISK (A) (D)10.24
CREDIT RISK BONUS15.75
CREDIT RISK (G)21.9
CREDIT RISK HALF YRLY (D)10.62
CREDIT RISK (Q) (D)10.79
(D) YIELD EQ (D)8.81
(D) YIELD EQ (G)13.25
DY. B (A) (D)10.65
DY. B BONUS19.7
DY. B DLY. (D)10.02
DY. B (G)19.7
DY. B HALF YRLY (D)10.24
DY. B MTLY (D)10.97
DY. B P + (G)20.76
DY. B (Q) (D)10.41
EQ & DT (A) (D)11.85
EQ & DT (G)122.68
EQ & DT HALF YRLY (D)12.49
EQ & DT MTLY (D)18.41
EQ ARBITRAGE INSTAL (G)26.33
EQ ARBITRAGE BONUS11.81
EQ ARBITRAGE (D)13.69
EQ ARBITRAGE (G)26.17
EQ SAV (C)13.74
EQ SAV HALF YRLY (D)12.19
EQ SAV MTLY (D)10.49
EQ SAV (Q) (D)10.86
EXPORTS & SERS (D)19.34
EXPORTS & SERS (G)50.33
FL INTEREST BONUS151.71
FL INTEREST DLY. (D)101.13
FL INTEREST (D) ORS154.04
FL INTEREST FN (D)101.46
FL INTEREST (G)305.06
FL INTEREST MTLY (D)102.65
FL INTEREST (Q) (D)106.94
FL INTEREST WKLY. (D)101.41
FL INTEREST A (D) DLY.100.03
FL INTEREST A FN (D)101.4
FL INTEREST A (G)300.75
FL INTEREST A WKLY. (D)101.18
FL INTEREST B (D) DLY.100.03
FL INTEREST B FN (D)101.4
FL INTEREST B (G)324.74
FL INTEREST B WKLY. (D)101.18
FL INTEREST C (D) DLY.100.94
FL INTEREST C FN (D)101.4
FMCG (D)66.79
FMCG (G)232.13
FOCUSED EQ (D)13.84
FOCUSED EQ (G)28.1
GILT BONUS12.84
GILT (D)15.61
GILT (G)75.34
GILT INVST PF (G)34.96
GILT INVST PF HALF YRLY (D)11.26
GILT T PF (G)25.23
GILT T PF HALF YRLY (D)11.07
GILT T PF (Q) (D)13.14
GILT INVST PF BONUS14.06
GILT T PF BONUS13.11
GOLD ETF41.97
OPPR (C)8.89
OPPR (D)8.89
INFRA. (D)9.08
INFRA. (G)39.19
INT. (A) INT. I RET. (D)10.79
INT. (A) INT. I RET. (G)22.5
INT. (A) INT. II RET. (D)11.99
INT. (A) INT. II RET. (G)22.65
INT. (A) INT. III RET. (D)11.79
INT. (A) INT. III RET. (G)21.9
INT. (A) INT. IV RET. (D)11.68
INT. (A) INT. IV RET. (G)21.76
INT. MTLY INT. I RET. (D)10
INT. MTLY INT. I RET. (G)21.18
INT. (Q) INT. I RET. (D)10
INT. (Q) INT. I RET. (G)22
INT. (Q) INT. II RET. (D)10.03
INT. (Q) INT. II RET. (G)22.03
INT. (Q) INT. III RET. (D)10.01
INT. (Q) INT. III RET. (G)20.79
INT. VI (A) INT. A (C)13.96
INT. VI (A) INT. C (C)14.94
INT. VI (A) INT. D (C)14.9
INT. VII (A) INT. C (C)13.77
INT. VII (A) INT. C (D)10.87
INT. (A) INT. I (G)17.98
INT. (A) INT. I (D)10.82
INT. (A) INT. II (D)11.85
INT. (A) INT. II (G)23.36
INT. (A) INT. III (D)10.84
INT. (A) INT. III (G)17.75
INT. (A) INT. IV (D)11.77
INT. (A) INT. IV (G)20.41
INT. II (Q) INT. A RET. (D)10
INT. II (Q) INT. A RET. (G)21.19
INT. II (Q) INT. B RET. (D)10.01
INT. II (Q) INT. B RET. (G)20.97
INT. II (Q) INT. C RET. (D)10
INT. II (Q) INT. C RET. (G)22.18
INT. II (Q) INT. D RET. (D)10.08
INT. II (Q) INT. D RET. (G)22.8
INT. II (Q) INT. F RET. (D)10.07
INT. II (Q) INT. F RET. (G)20.25
INT. II (Q) INT. (D)10
INT. II (Q) INT. (G)20
INT. II (Q) INT. A (Q) (D) PAYOUT10
INT. II (Q) INT. A (D)10
INT. II (Q) INT. A (G)13.64
INT. II (Q) INT. A RET. (Q) (D) PAYOUT10.22
INT. II (Q) INT. B (D)10
INT. II (Q) INT. B (G)14.24
INT. II (Q) INT. B (Q) (D) PAYOUT10
INT. II (Q) INT. C (D)10
INT. II (Q) INT. C (G)13.98
INT. II (Q) INT. C INSTAL (Q) (D) PAYOUT10.21
INT. II (Q) INT. D (D)10.01
INT. II (Q) INT. D (G)13.47
INT. II (Q) INT. D (Q) (D) PAYOUT10.23
INT. II (Q) INT. F (D)10.18
INT. II (Q) INT. F (G)17.72
INT. II (Q) INT. F RET. (Q) (D) PAYOUT10
INT. III (Q) INT. (D)10.01
INT. III (Q) INT. (G)17.43
INT. IV (Q) INT. B RET. (D)10
INT. IV (Q) INT. B RET. (G)19.72
INT. IV (Q) INT. B (G)18.1
INT. IV (Q) INT. B (D)10.17
INT. MTLY INT. I (D)10
INT. MTLY INT. I (G)13.46
INT. (Q) INT. 1 RET. (Q) (D) PAYOUT10
INT. (Q) INT. II RET. (Q) (D) PAYOUT10.23
INT. (Q) INT. 1 (G)17.59
INT. (Q) INT. 1 (D)10
INT. V MTLY INT. A RET. (D)10
INT. V MTLY INT. A RET. (G)20
INT. V MTLY INT. A (D)10
INT. V MTLY INT. A (G)13.87
LARGE & MID CAP (D)13.7
LARGE & MID CAP (G)276.53
LQD. ETF1000
LQD. BONUS121.07
LQD. DLY. (D)100.15
LQD. (D) ORS149.15
LQD. (G)295.28
LQD. HALF YRLY (D)104.55
LQD. INSTAL DLY. DIV118.5
LQD. INSTAL WKLY. DIV118.61
LQD. INSTAL I275.62
LQD. UNCLAIMED (D)130.63
LQD. UNCLAIMED (D) INVESTOR EDN100
LQD. UNCLAIMED RD130.63
LQD. UNCLAIMED RD INVESTOR EDN100
LQD. WKLY. (D)100.17
LQD. MTLY (D)100.19
LQD. (Q) (D)101.37
LQD. RET. DLY. (D)118.51
LQD. RET. (G)450.78
LQD. RET. MTLY (D)100.54
LQD. RET. WKLY. (D)118.92
LQD. (A) (D)103.89
LQD. INSTAL (G)462.33
LQD. INSTAL + DIV DLY.118.52
LT B (A) (D)11.33
LT B BONUS68.26
LT B (G)69.49
LT B HALF YRLY (D)11.59
LT B INSTAL (D) HALFYRLY10.85
LT B (Q) (D)12.62
LT B INSTAL (G)73.54
LT B INSTAL (Q) (D)11.76
LT EQ (TAX SAVING) (G)329.48
LT EQ (TAX SAVING) (D)16.19
MANUFACTURE IN (C)9.05
MANUFACTURE IN (D)9.06
MEDIUM TERM B (A) (D)12.95
MEDIUM TERM B BONUS15
MEDIUM TERM B (G)31.36
MEDIUM TERM B HALF YRLY (D)10.66
MEDIUM TERM B (Q) (D)10.61
MEDIUM TERM B A WKLY. (D)10.05
MEDIUM TERM B B HALF YRLY (D)10.86
MEDIUM TERM B B (Q) (D)10.6
MEDIUM TERM B C (Q) (D)10.45
MEDIUM TERM B B(G)32.06
MIDCAP (D)16.53
MIDCAP (G)76.47
MIDCAP ETF54.68
MIP (D) HALF YRLY12.82
MIP (D) MTLY12.36
MIP (D) (Q)13.52
MIP (G)48.14
MONEY MARKET BONUS118.01
MONEY MARKET (D)100.1
MONEY MARKET DLY. (D)100.46
MONEY MARKET (D) ORS144.15
MONEY MARKET (G)282.7
MONEY MARKET MTLY (D)100.61
MONEY MARKET WKLY. (D)100.71
MONEY MARKET FN (D)100.61
MONEY MARKET RET. (G) (ERSTWHILE CSH )306.67
MULTIASSET (D)16.69
MULTIASSET (G)250.55
MULTIASSET INSTAL (G)22.85
MULTIASSET INSTAL I43.01
MULTICAP (D)17.19
MULTICAP (G)244.72
NIFTY 100 ETF109.85
NIFTY ETF106.13
NIFTY INDEX (C)97.45
NIFTY INDEX (D)12.98
NIFTY LOW VOL 30 ETF85.15
NIFTY NEXT 50 ETF25.39
NIFTY NEXT 50 INDEX (G)22.23
NIFTY NEXT 50 INDEX (D)22.23
NV20 ETF51.77
OVERNIGHT DLY. (D)100
OVERNIGHT (G)108.16
OVERNIGHT MTLY (D)100.1
OVERNIGHT (Q) (D)100.14
OVERNIGHT WKLY. (D)100.01
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (C)12.82
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (D)12.82
(R) SAV BONUS18.36
(R) SAV (G)45.14
(R) SAV HALF YRLY (D)12.69
(R) SAV MTLY (D)13.55
(R) SAV (Q) (D)11.24
RET. HYBRID AGGR. (D)9.39
RET. HYBRID AGGR. (G)9.39
RET. HYBRID CONV. (D)10.77
RET. HYBRID CONV. (G)10.77
RET. PURE DT (D)11.43
RET. PURE DT (G)11.43
RET. PURE EQ (D)8.77
RET. PURE EQ (G)8.77
S&P BSE 500 ETF133.78
SAV BONUS154.94
SAV DLY. (D)105.74
SAV (D) ORS157.77
SAV FN (D)101.17
SAV (G)394.84
SAV MTLY (D)101.48
SAV (Q) (D)107.85
SAV WKLY. (D)105.49
SAV C (G)218.16
SAV C WKLY. (D)101.3
SAV RET. DLY. (D)100.12
SAV RET. (G)220.01
SAV RET. WKLY. (D)100.96
SENSEX ETF363.41
SENSEX INDEX (C)10.65
SENSEX INDEX (D)10.65
ST BONUS42.34
ST (G)43.21
ST HALF YRLY (D)13.76
ST INSTAL (D) MTLY12.69
ST MTLY (D)12.05
ST (D) REIN FN12.28
ST INSTAL (G)43.81
ST INSTAL (D) FN12.88
ST GILT BONUS10.05
ST GILT (D)12.13
ST GILT (G)43.64
ST GILT HALF YRLY (D)11.26
SMALLCAP (D)12.7
SMALLCAP (G)20.21
SMALLCAP INSTAL (G)18.65
TECH. (D)29.21
TECH. (G)54.6
ULTRA ST DLY. (D)10.07
ULTRA ST FN (D)10.07
ULTRA ST (G)20.6
ULTRA ST HALF YRLY (D)10.73
ULTRA ST MTLY (D)10.67
ULTRA ST (Q) (D)10.9
ULTRA ST WKLY. (D)10.07
US BLUECHIP EQ (D)34.91
US BLUECHIP EQ (G)34.91
VALUE DISCOVERY (D)20.2
VALUE DISCOVERY (G)133.27
IDBI [09-JUN]
BANKING & FIN SERS (R) (D)7.95
BANKING & FIN SERS (R) (G)7.95
CREDIT RISK (A) (D) (R)9.08
CREDIT RISK (G) (R)12.14
CREDIT RISK (Q) (D) (R)8.59
DIV. EQ (D) (R)13.14
DIV. EQ (G) (R)19.11
(D) YIELD (R) (D)9.94
(D) YIELD (R) (G)9.94
DY. B (A) (D) (R)11.96
DY. B (G)16.33
DY. B (Q) (D) (R)11.41
EQ ADV (D) (R)15.71
EQ ADV (G) (R)23.65
EQ SAV (D)13.81
EQ SAV (G)16.46
EQ SAV (Q) (D)13.11
FOCUSED 30 EQ (D) (R)8.87
FOCUSED 30 EQ (G) (R)8.87
GILT (A) (D)12.47
GILT (G)16.84
GILT (Q) (D)11.65
GOLD EXCHANGE TRADED4353.86
GOLD15.4
HEALTHCARE (R) (D)13.06
HEALTHCARE (R) (G)13.06
HYBRID EQ (D) (R)10.2
HYBRID EQ (G) (R)10.76
TOP 100 EQ (D)14.54
TOP 100 EQ (G)22.16
LQD. BONUS (R)1523.13
LQD. MTLY (D)1005.07
LQD. DLY. (D)1005.27
LQD. (G)2136.15
LQD. WKLY. (D)1023.24
LT VALUE (R) (D)8.83
LT VALUE (R) (G)8.83
MIDCAP (D) (R)8.57
MIDCAP (G) (R)9.13
NIFTY INDEX (D)17.66
NIFTY INDEX (G)18.5
NIFTY JUNIOR INDEX (D)19.02
NIFTY JUNIOR INDEX (G)19.02
ST B (G)18.85
ST B MTLY (D)12.08
ST B WKLY. (D)11.54
SMALL CAP (D) (R)7.36
SMALL CAP (G) (R)7.36
UST BONUS (R)2087.18
UST DLY. (D)1016.97
UST (G)2087.05
UST MTLY (D)1110.69
UST WKLY. (D)1075.99
IDFC [09-JUN]
ALL SEA. B (R) (A) (D)12.63
ALL SEA. B (R) DLY. (D)11.32
ALL SEA. B (R) FN (D)11.32
ALL SEA. B (R) (G)32.58
ALL SEA. B (R) HALF YRLY (D)12.15
ALL SEA. B (R) (Q) (D)13.01
ALL SEA. B (R) WKLY. (D)11.32
ARBITRAGE (R) (G)24.88
ARBITRAGE (R) MTLY (D)12.76
ASSET ALL. AGGR. (R) (D)14.69
ASSET ALL. AGGR. (R) (G)20.74
ASSET ALL. CONV. (R) (D)14.66
ASSET ALL. CONV. (R) (G)22.04
ASSET ALL. MODERATE DIERCT (G)22.86
ASSET ALL. MODERATE (R) (D)15.33
ASSET ALL. MODERATE (R) (G)22.05
DY. B (R) HALF YRLY (D)10.97
INFRA. (R) (D)10.61
INFRA. (R) (G)11.28
ARBITRAGE B (D)14.86
ARBITRAGE B (G)21.25
ARBITRAGE (R) (A) (D)10.26
ASBF (R) _PIC (D)12.64
BANKING & PSU DT (R) (A) (D)11.2
BANKING & PSU DT (R) DLY. (D)10.78
BANKING & PSU DT (R) (D)10.79
BANKING & PSU DT (R) FN (D)10.61
BANKING & PSU DT (R) (G)18.23
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)10.67
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)11.12
B I (R) (A) (D)11.92
B I (R) (G)51.79
B I (R) HALF YRLY (D)12.11
B I (R) (Q) (D)12.46
B I (R) _PIC (D)11.87
B MEDIUM TERM (R) DLY. (D)10.21
B MEDIUM TERM (R) FN (D)10.21
B MEDIUM TERM (R) MTLY (D)10.18
B MEDIUM TERM (R) (Q) (D)11.37
B MEDIUM TERM (R) BIMTLY (D)11.83
B MEDIUM TERM (R) (G)35.22
B MEDIUM TERM (R) _PIC (D)12.03
B ST (R) (Q) (D)10.63
B ST B FN (D)14.25
B ST C FN (D)11.22
B ST C (G)18.7
B ST C MTLY (D)14.74
B ST D (G)22.16
B ST D MTLY (D)17.71
B ST D FN (D)12.03
B ST (R) (A) (D)10.63
B ST (R) FN (D)10.39
B ST (R) (G)42.55
B ST (R) MTLY (D)10.26
B ST (R) _PIC (D)15.79
CSH (R) DLY. (D)1001.08
CSH (R) (G)2411.87
CSH (R) MTLY (D)1001.29
CSH (R) PIC (D)1081.07
CSH (R) WKLY. (D)1001.48
CSH UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS1.29
CSH UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS1
CSH UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS1.29
CSH UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS1
CBF(R) _MTLY (D)10.53
CBF_(R) _(A) (D)10.67
CBF_(R) _(G)14.17
CBF_(R) _HALF YRLY (D)11.24
CBF_(R) _PEIODIC (D)10.67
CBF_(R) _(Q) (D)10.98
CORE EQ (R) (D)10.98
CORE EQ (R) (G)37.21
CREDIT RISK (R) (A) (D)10.26
CREDIT RISK (R) (G)12.33
CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D)10.24
CREDIT RISK (R) PIC (D)10.25
CREDIT RISK (R) QUATERLY (D)10.31
DBF (R) _PIC (D)11.21
DEF_(R) _(D)10.51
DEF_(R) _(G)13.47
DY. B (R) (A) (D)11.42
DY. B (R) (Q) (D)11.82
DY. B (R) (D)10.8
DY. B (R) (G)26.24
EQ SAV (R) (Q) (D)10.1
EQ SAV B(D)12.36
EQ SAV B(G)16.01
EQ SAV (R) (A) (D)10.44
EQ SAV (R) (G)20.09
EQ SAV (R) MTLY (D)12.07
FOCUSED EQ (R) (D)10.19
FOCUSED EQ (R) (G)32.98
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) MTLY (D)10.42
GOVT. SEC. IP (R) (A) (D)11.38
GOVT. SEC. IP (R) HALF YRLY (D)11.42
GOVT. SEC. IP (R) (Q) (D)12.15
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) _PIC (D)13.3
GSF CONSTANT M (R) (Q) (D)11.96
GSF CONSTANT M B (G)10.05
GSF CONSTANT M B QUATERLY (D)10.1
GSF CONSTANT M B WKLY. (D)10.01
GSF CONSTANT M (R) WKLY. (D)10.19
GSF INVST (R) (D)10.91
GSF INVST (R) (G)26.76
GSF CONSTANT M (R) (G)34.59
GSF IP (R) _PIC (D)13.6
HYBRID EQ (R) (D)9.13
HYBRID EQ (R) (G)10.07
LARGE CAP (R) (D)11.77
LARGE CAP (R) (G)29.58
LOW DUR. (R) DLY. (D)10.07
LOW DUR. (R) (G)29.03
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.12
LOW DUR. (R) PIC (D)10.33
LOW DUR. (R) (Q) (D)11.01
LOW DUR. (R) WKLY. (D)10.1
MONEY MG (R) _PIC (D)10.78
MULTI CAP (R) (D)25.76
MULTI CAP (R) (G)79.75
NIFTY ETF104.64
NIFTY (R) (D)19.07
NIFTY (R) (G)21.02
OVERNIGHT (R) DLY. (D)1000
OVERNIGHT (R) (G)1069.8
OVERNIGHT (R) MTLY (D)1000.98
OVERNIGHT (R) PIC (D)1000.08
OVERNIGHT (R) WKLY. (D)1001.26
(R) SAV (R) (D)12.49
(R) SAV (R) (G)22.29
(R) SAV (R) (Q) (D)12.58
SENSEX ETF353.27
STERLING VALUE (R) (D)13.15
STERLING VALUE (R) (G)36.29
TAX ADV (ELSS) (R) (D)13.25
TAX ADV (ELSS) (R) (G)45.42
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.05
ULTRA ST (R) (G)11.56
ULTRA ST (R) MTLY (D)10.05
ULTRA ST (R) PIC (D)10.3
ULTRA ST (R) (Q) (D)10.31
ULTRA ST (R) WKLY. (D)10.07
MONEY MG DLY. (D)10.1
MONEY MG (G)18.68
MONEY MG MTLY (D)10.04
MONEY MG (R) DLY. (D)10.1
MONEY MG (R) (G)31.05
MONEY MG (R) MTLY (D)10.25
MONEY MG (R) WKLY. (D)10.12
MONEY MG WKLY. (D)10.26
IIFL [09-JUN]
DY. B (R) (G)15.88
DY. B (R) BONUS15.88
DY. B (R) HALF YRLY (D)15.33
DY. B (R) MTLY (D)11.66
DY. B (R) (Q) (D)15.33
FOCUSED EQ (R) (D)14.02
FOCUSED EQ (R) (G)15.85
LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.07
LQD. (R) (G)1548.65
LQD. (R) WKLY. (D)1005
INDIABULLS [09-JUN]
BULLS ARBITRAGE (R) (G)14.04
BULLS ARBITRAGE (R) HALF YRLY (D)11.38
BULLS ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.52
BULLS ARBITRAGE (R) (Q) (D)11.42
BULLS ARBITRAGE (R) YRLY (D)11.4
BULLS BANKING & PSU DT (R) (G)1083.56
BULLS BANKING & PSU DT (R) DLY. (D)1008.75
BULLS BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D)1008.83
BULLS BANKING & PSU DT (R) FN (D)1007.46
BULLS BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)1004.23
BULLS BLUE CHIP (D)10.16
BULLS BLUE CHIP (G)18.04
BULLS BLUE CHIP (R) HALF YRLY (D)10.83
BULLS BLUE CHIP (R) MTLY (D)10.38
BULLS BLUE CHIP (R) (Q) (D)10.76
BULLS DY. B (R) DLY. (D)1007.66
BULLS DY. B (R) FN (D)1009.06
BULLS DY. B (R) (G)1136.35
BULLS DY. B (R) MTLY (D)1007.67
BULLS DY. B (R) WKLY. (D)1007.55
BULLS EQ HYBRID (R) (D)9.54
BULLS EQ HYBRID (R) (G)9.54
BULLS EQ HYBRID (R) HALF YRLY (D)9.52
BULLS EQ HYBRID (R) MTLY (D)9.54
BULLS EQ HYBRID (R) (Q) (D)9.54
BULLS I (R) (G)17.13
BULLS I (R) HALF YRLY (D)14.99
BULLS I (R) MTLY (D)10.33
BULLS I (R) (Q) (D)15.43
BULLS LQD. DLY. (D)1001.15
BULLS LQD. FN (D)1001.41
BULLS LQD. (G)1940.17
BULLS LQD. MTLY (D)1001.43
BULLS LQD. WKLY. (D)1001.69
BULLS NIFTY50 EXCHANGE TRADED102.36
BULLS SAV (R) DLY. (D)1005.17
BULLS SAV (R) FN (D)1001.91
BULLS SAV (R) (G)1122.5
BULLS SAV (R) MTLY (D)1006.76
BULLS SAV (R) WKLY. (D)1003.78
BULLS SAV I (R) (G)13.78
BULLS SAV I (R) MTLY (D)10.68
BULLS ST (R) FN (D)1011.75
BULLS ST (R) (G)1637.82
BULLS ST (R) MTLY (D)1017.65
BULLS ST (R) WKLY. (D)1010.59
BULLS TAX SAV (R) (D)8.33
BULLS TAX SAV (R) (G)8.33
BULLS ULTRA ST DLY. (D)1010.9
BULLS ULTRA ST FN (D)1010.86
BULLS ULTRA ST (G)1970.12
BULLS ULTRA ST MTLY (D)1010.9
BULLS ULTRA ST WKLY. (D)1010.94
INVESCO [09-JUN]
ARBITRAGE BONUS16.1
ARBITRAGE (D)13.08
ARBITRAGE (G)24.15
BANKING & PSU DT DLY. (D)1003.5
BANKING & PSU DT (G)1724.07
BANKING & PSU DT MTLY (D)1014.06
CONTRA (D)21.47
CONTRA (G)43.57
CORPORATE B (A)(D)1928.89
CORPORATE B DISCRETIONARY (D)2464.54
CORPORATE B (G)2349.91
CORPORATE B MTLY(D)1462.69
CORPORATE B (Q)(D)1154.35
CREDIT RISK (R) DISCRETIONARY (D)1384
CREDIT RISK (R) (G)1384.43
CREDIT RISK (R) MTLY (D)1016.77
DY. EQ (D)15.38
DY. EQ (G)27.72
EQ & B (R) (D)9.76
EQ & B (R) (G)9.76
EQ SAV (R) (D)10.35
EQ SAV (R) (G)10.35
FEEDER GL EQ I (R) (D)13.24
FEEDER GL EQ I (R) (G)13.26
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (D)10.02
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (G)10.02
FIN SERS RET. (D)23.17
FIN SERS RET. (G)45.43
GILT (A) (D)1117.74
GILT (G)2217.75
GILT MTLY (D)1249.1
GILT (Q) (D)1106.34
GOLD EXCHANGE TRADED4251.04
GOLD (D)14.15
GOLD (G)14.15
(G) OPPR (D)15.25
(G) OPPR (G)30.78
INFRA. (D)14.64
INFRA. (G)16.28
LARGECAP (D)16.68
LARGECAP (G)25.82
LQD. BONUS2740.04
LQD. DLY. (D)1002.76
LQD. (G)2739.25
LQD. MTLY (D)1003.81
LQD. (R) (G)2491.56
LQD. (R) WKLY. (D)1001.88
LQD. UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS1304.77
LQD. UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS1304.67
LQD. WKLY. (D)1003.38
MIDCAP (D)19.28
MIDCAP (G)45.83
MONEY MARKET DLY. (D)1000.29
MONEY MARKET DISCRETIONARY (D)2319.18
MONEY MARKET (G)2316.2
MONEY MARKET MTLY (D)1017.34
MONEY MARKET (R) (G)2124.18
MONEY MARKET (R) MTLY (D)1128.21
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1006.34
MULTICAP (D)38.25
MULTICAP (G)42.19
NIF.EX.TR.1078.45
PSU EQ (D)12.79
PSU EQ (G)17.56
ST DLY. (D)1033.32
ST (G)2704.01
ST MTLY (D)1047.95
ST B (G)2694.6
ST B MTLY (D)1787.63
ST B WKLY. (D)1015.43
ST WKLY. (D)1018.92
ST DISCRETIONARY (D)2016.81
SMALLCAP (R) (D)9.57
SMALLCAP (R) (G)9.57
TAX (D)15.54
TAX (G)46.79
T ADV (A) BONUS2738.23
T ADV BONUS1580.92
T ADV DLY. (D)1017.13
T ADV DISCRETIONARY (D)2910.37
T ADV (G)2844.03
T ADV MTLY (D)1053.29
T ADV (R) (G)2612.37
T ADV (R) MTLY (D)1119.08
T ADV (R) WKLY. (D)1283.47
T ADV (R) DLY. (D)1443.04
T ADV WKLY. (D)1061.41
ULTRA ST (A) (D)1067.37
ULTRA ST DLY. (D) REIN1092.48
ULTRA ST (G)2069.32
ULTRA ST MTLY (D)1022.99
ULTRA ST (Q) (D)1132.74
ITI [09-JUN]
LQD. (R) (A)LY (D)1055.09
LQD. (R) DLY. (D)1001
LQD. (R) (G)1053.41
LQD. (R) MTLY (D)1002.01
MULTI CAP (R) (D)9.26
MULTI CAP (R) (G)9.26
JM FINANCIAL [09-JUN]
ARBITRAGE (A) BONUS25.92
ARBITRAGE (A) (D)11.34
ARBITRAGE BONUS PRINCIPAL UNITS13.95
ARBITRAGE HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS25.96
ARBITRAGE HALF YRLY (D)11.42
ARBITRAGE MTLY (D)10.09
ARBITRAGE (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS25.96
ARBITRAGE (Q) (D)11.59
ARBITRAGE (D)11.91
ARBITRAGE (G)25.67
CORE 11 (D)7.42
CORE 11 (G)7.42
DY. DT BONUS PRINCIPAL UNITS30.98
DY. DT HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS31.23
DY. DT MTLY (D)31.21
DY. DT P DLY. (D)10.05
DY. DT P (D)10.36
DY. DT P (G)29.15
DY. DT (R) DLY. (D)10.07
DY. DT (R) (D)31.06
DY. DT (R) (G)30.97
DY. DT (R) WKLY. (D)10.55
EQ HYBRID (A) BONUS37.06
EQ HYBRID (A) (D)10.02
EQ HYBRID BONUS PRINCIPAL UNITS37.06
EQ HYBRID HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS37.06
EQ HYBRID HALF YRLY (D)26.33
EQ HYBRID MTLY (D)26.12
EQ HYBRID (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS37.06
EQ HYBRID (Q) (D)9.32
EQ HYBRID (D)10.09
EQ HYBRID (G)36.07
I (G)48.19
I QUARERLY (D)16.38
LARGE CAP (A) (D)12.87
LARGE CAP HALF YRLY (D)10.57
LARGE CAP MTLY (D)10.02
LARGE CAP (Q) (D)14.56
LARGE CAP (D)12.52
LARGE CAP (G)64.5
LQD. DLY. (D)10.43
LQD. (G)54.48
LQD. (Q) (D)30.83
LQD. WKLY. (D)11
LQD. BONUS PRINCIPAL UNITS17.44
LQD. S INSTAL (G)31.32
LOW DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS14.17
LOW DUR. DLY. (D)8.89
LOW DUR. FN (D)9.11
LOW DUR. (G)23.52
LOW DUR. WKLY. (D)9.37
MONEY MARKET BONUS PRINCIPAL UNITS15.63
MONEY MARKET DLY. (D)10.04
MONEY MARKET FORTNIGHLY (D)10.3
MONEY MARKET (G)28.05
MONEY MARKET WKLY. (D)10.64
MULTICAP (D)22.38
MULTICAP (G)29.04
ST DLY. (D)13.57
ST (D)10.22
ST (G)25.49
ST (R) DLY. (D)13.43
ST (R) (D)11.25
ST (R) (G)34.77
TAX GAIN (D)15.09
TAX GAIN (G)15.09
ULTRA SHORT DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS25.71
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D)9.78
ULTRA SHORT DUR. FN (D)9.94
ULTRA SHORT DUR. (G)25.49
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D)10.3
VALUE (D)19.17
VALUE (G)27.45
KOTAK MAHINDRA [09-JUN]
ASSET ALLOCATOR (D)83.8
ASSET ALLOCATOR (G)86.09
BANKING AND PSU DT (A) (D)16.18
BANKING AND PSU DT DLY. (D) REIN10.19
BANKING AND PSU DT (G)47.79
BANKING AND PSU DT MTLY (D)10.56
BANKING ETF209.57
BLUECHIP (D)28.49
BLUECHIP (G)212.07
B (R) (A) (D)35.68
B (R) BONUS30.7
B (R) (G)58.24
B (R) QUATERLY (D)12.45
B ST (D)10.28
B ST (G)38.89
B ST (HALF YRLY (D))14.17
B(D)13.66
B(G)42.94
COPORATE B RET. (G)2034.91
CORPORATE B INSTAL (G)2090.49
CORPORATE B (R) (G)2746.59
CORPORATE B (R) MTLY (D)1053.67
CORPORATE B (R) (Q) (D)1066.68
CORPORATE B RET. MTLY (D)1040.05
CORPORATE B RET. WKLY. (D)1052.31
CORPORATE B RET. DLY. (D)1052.64
CORPORATE B DLY. (D)1052.8
CORPORATE B WKLY. (D)1202.99
CREDIT RISK (A) (D)10.1
CREDIT RISK (G)21.83
CREDIT RISK MTLY (D)10.14
CREDIT RISK (Q) (D)10.87
CREDIT RISK WKLY. (D)9.84
DT HYBRID (G)33.12
DT HYBRID MTLY (D)11.45
DT HYBRID (Q) (D)13.09
DY. B (R) MTLY (D)22.11
DY. B (R) DLY. (D)10.04
DY. B (R) (G)27.57
DY. B (R) (Q) (D)11.54
DY. B (R) WKLY. (D)10.53
E EQ SCH (D)18.93
E EQ SCH (G)34.46
EQ ARBITRAGE BIMTLY19.99
EQ ARBITRAGE (D)10.71
EQ ARBITRAGE FN (R)23.04
EQ ARBITRAGE (G)28.32
EQ HYBRID (D)13.76
EQ HYBRID (G)23.07
EQ OPPR (D)20.44
EQ OPPR (G)110.43
EQ SAV (R) (G)14.51
EQ SAV (R) MTLY (D)10.97
EQ SAV (R) (Q) (D)11
FL RATE (R) (G)1080.72
FL RATE (R) MTLY DIVIDED REIN1051.43
FL RATE (R) WKLY. (D) REIN1018.11
GILTINVST PRO AND TRUST(D)12.63
GILTINVST PRO AND TRUST(G)75.5
GILTINVST (R)(D)15.44
GILTINVST (R)(G)73.8
GL E MARKET (D)17
GL E MARKET (G)17
GOLD ETF409.89
GOLD (D)19.38
GOLD (G)19.38
EQ CONTRA (D)16.79
EQ CONTRA (G)45.87
INFRA. & ECO.REF (D)12.8
INFRA. & ECO.REF (G)16.01
LQD. (R) DLY. (D)1222.81
LQD. (R) (G)4035.45
LQD. (R) WKLY. (D)1000.25
LQD.INSTAL (G)3046.61
LQD.INSTAL (WKLY. (D))1011.08
LQD.(R) (D)1002.94
LQD.(R) (G)2893.53
LOW DUR. (R) WKLY. (D)1014.66
LOW DUR. (R) NORMAL (D)1070.09
LOW DUR. (R) (G)2505.1
LOW DUR. (R) MTLY (D)1034.31
LOW DUR. RET. (G)1971.72
LOW DUR. RET. MTLY (D)1020.8
LOW DUR. RET. WKLY. (D)1021.17
MEDIUM TERM (A) (D)10.31
MEDIUM TERM (G)16.18
MEDIUM TERM (Q) (D)10.67
MONEY MARKET SCH (DLY. (D))1018.65
MONEY MARKET SCH (G)3350.18
MONEY MARKET SCH (MTLY (D))1019.17
MONEY MARKET SCH (WKLY. (D))1020.51
NIFTY ETF104.28
NV 20 ETF (D)52.66
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN1004.76
OVRNIGHT (R) (G)1070.88
PSU BANK ETF133.03
SAV (G)32.59
SAV MTLY (D)10.47
SAV WKLY. (D)10.3
SENSEX ETF351.01
MULTICAP (D)19.69
MULTICAP (G)31.27
TAX SSCH(D)15.61
TAX SSCH(G)39.68
T ADV DLY. (D)10.08
US EQ (D)19.21
US EQ (G)19.22
WORLD GOLD (D)9.28
WORLD GOLD (G)11.2
SMALL CAP (D)28.32
SMALL CAP (G)61.76
L&T [09-JUN]
TAX ADV (R) (G)46.13
ARBITRAGE OPPR (R) BONUS12.74
ARBITRAGE OPPR (R) (G)14.57
ARBITRAGE OPPR (R) MTLY (D)10.17
ARBITRAGE OPPR (R) (Q) (D)10.75
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D)11.24
BANKING AND PSU DT (R) DLY. (D)11.04
BANKING AND PSU DT (R) (G)18.49
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)10.85
BUSINESS CYCLES (R) (D)10.2
BUSINESS CYCLES (R) (G)12.31
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)10.55
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)10.82
CONV. HYBRID (R) (G)36.51
CREDIT RISK (R) (A) (D)10.25
CREDIT RISK (R) (G)20.54
CREDIT RISK (R) BONUS20.21
CREDIT RISK (R) (D)9.84
E BUS (R) (D)12.85
E BUS (R) (G)17.7
EQ (R) (D)23.84
EQ (R) (G)70.73
EQ SAV (R) (G)16.37
EQ SAV (R) MTLY (D)10.24
EQ SAV (R) (Q) (D)10.7
FLEXI B (R) (A) (D)11.34
FLEXI B (R) (D)11.44
FLEXI B (R) (G)22.7
FOCUSED EQ (R) (D)10.08
FOCUSED EQ (R) (G)10.08
GILT (R) (G)52.29
GILT (R) (Q) (D)12.57
HYBRID EQ (R) (A) (D)11.1
HYBRID EQ (R) (D)17.49
HYBRID EQ (R) (G)24
LARGE CAP (R) (D)13.89
LARGE CAP (R) (G)24.22
VALUE (R) (D)20.8
VALUE (R) (G)29.61
INFRA. (R) (D)12.08
INFRA. (R) (G)12.08
LARGE AND MIDCAP (R) (D)20.38
LARGE AND MIDCAP (R) (G)41.38
LQD. (R) WKLY. (D)1002.79
LQD. (R) BONUS2318.69
LQD. (R) DLY. (D)1011.78
LQD. (R) (G)2734.73
LOW DUR. (R) (A) (D)10.53
LOW DUR. (R) (D)10.39
LOW DUR. (R) (G)20.8
MID CAP (R) (D)33.36
MID CAP (R) (G)114.8
MONEY MARKET (R) DLY. (D)10.86
MONEY MARKET (R) (G)20.21
MONEY MARKET (R) MTLY (D)11.63
MONEY MARKET (R) WKLY. (D)12.98
RESURGENT B (R) (A) (D)11.13
RESURGENT B (R) (D)10.7
RESURGENT B (R) (G)14.46
ST B (R) (A) (D)12.65
ST B (R) BONUS20.01
ST B (R) (G)20.01
ST B (R) MTLY (D)11.43
ST B (R) (Q) (D)11.15
TAX ADV (R) (D)16.7
TRIPLE ACE B (R) (A) (D)12.04
TRIPLE ACE B (R) (Q) (D)11.88
TRIPLE ACE B (R) BONUS20.72
TRIPLE ACE B (R) SEMI (A) (D)17.17
TRIPLE ACE B (R) (G)54.54
ULTRA ST (R) BONUS18.12
ULTRA ST (R) (G)33.21
ULTRA ST (R) MTLY (D)12.86
ULTRA ST (R) SEMI (A) (D)25.11
ULTRA ST (R) (C)31.96
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.32
ULTRA ST (R) WKLY. (D)11.05
LIC [09-JUN]
MF ARBITRAGE (R) (G)10.77
MF ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.52
MF ARBITRAGE (R) WKLY. (D)10.48
MF BANKING & PSU DT (R) DLY. (D)10.49
MF BANKING & PSU DT (R) (G)26.33
MF BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)10.64
MF BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D)10.35
MF BANKING AND FIN SERS (R) (D)8.49
MF BANKING AND FIN SERS (R) (G)8.49
MF B (R) (D)12.17
MF B (R) (G)55.54
MF DT HYBRID (R) (G)58.24
MF DT HYBRID (R) MTLY (D)11.03
MF DT HYBRID (R) (Q) (D)11.21
MF DT HYBRID (R) YRLY (D)11.74
MF EQ HYBRID (R) (D)12.01
MF EQ HYBRID (R) (G)96.33
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 100106.52
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 50105.42
MF EXCHANGE TRADED SENSEX358.35
MF GSEC LT EXCHANGE TRADED21.39
MF GOVT. SEC. PF (D)17.4
MF GOVT. SEC. PF (G)26.89
MF GOVT. SEC. (R) (D)13.42
MF GOVT. SEC. (R) (G)46.56
MF INDEX NIFTY (R) (D)20.44
MF INDEX NIFTY (R) (G)55.42
MF INDEX SENSEX (R) (D)21.65
MF INDEX SENSEX (R) (G)63.16
MF INFRA. (R) (D)11.55
MF INFRA. (R) (G)11.55
MF LARGE & MID CAP (R) (D)11.84
MF LARGE & MID CAP (R) (G)13.46
MF LARGE CAP (R) (D)14.78
MF LARGE CAP (R) (G)24.48
MF LQD. (R) (D)1098
MF LQD. (R) (G)3608.19
MF MULTICAP (R) (D)14.03
MF MULTICAP (R) (G)42.85
MF SAV (R) DLY. (D)10.38
MF SAV (R) (G)29.75
MF SAV (R) MTLY (D)10.55
MF SAV (R) WKLY. (D)10.64
MF ST DT (R) (D)11.3
MF ST DT (R) (G)11.3
MF TAX (R) (D)14.49
MF TAX (R) (G)58.09
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER MTLY)(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER (Q))(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER YRLY)(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER MTLY)(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER (Q))(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER YRLY)(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (10 YRS. SINGLE P)(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER MTLY)(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER (Q))(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER YRLY)(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER MTLY)(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER (Q))(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (15YRS. (R) P UNIFORM COVER YRLY)(R) (D) REIN16.48
MF ULIS (5 YRS. SINGLE P)(R) (D) REIN16.48
MIRAE ASSET [09-JUN]
CSH M DLY. (D)1066.43
CSH M (G)2088.14
CSH M MTLY (D)1153.68
CSH M WKLY. (D)1153.17
DY. B (R) (D)12.92
DY. B (R) (G)12.92
E BLUECHIP (R) (D)25.13
E BLUECHIP (R) (G)49.58
EQ SAV (R) (G)10.51
EQ SAV (R) (D)10.52
FOCUSED (R) (D)9.83
FOCUSED (R) (G)9.83
GREAT CONSUMER (R) (D)13.4
GREAT CONSUMER (R) (G)31.61
HEALTHCARE (R) (D)14.03
HEALTHCARE (R) (G)14.03
HYBRIDEQ (R) (D)11.43
HYBRIDEQ (R) (G)13.98
LARGE CAP (D)14.68
LARGE CAP (G)44.86
NIFTY 50 ETF (MAN50ETF)101.85
SAV (R) SAV (G)1708.44
SAV (R) SAV MTLY (D)1088.94
SAV (R) SAV (Q) (D)1020.55
SAV (R) SAV WKLY. (D)1107.34
SAV(R) SAV DLY. (D)1005.16
ST B (R) MLY (D)10.3
ST (R) (G)11.91
ST (R) (D)11.92
TAX S (R) (D) PAYOUT12.87
TAX S (R) (G)16.06
MOTILAL OSWAL [09-JUN]
DY. (MDY.) (R) (A) (D) PAYOUT11.65
DY. (MDY.) (R) (G)12.39
DY. (MDY.) (R) (Q) (D) PAYOUT11.19
EQ HYBRID (MEH) (R) (G)10.61
FOCUSED 25 (M25) (R) (D)14.55
FOCUSED 25 (M25) (R) (G)21.12
LQD. (R) (G)10.75
LQD. (R) (D) DLY.10.01
LQD. (R) (D) FN10.02
LQD. (R) (D) MTLY PAYOUT10.04
LQD. (R) (D) WKLY.10.02
LT EQ (MLTE) (R) (G)15.01
LT EQ (R) (D) PAYOUT13.3
M50 ETF (MM50)98.28
MIDCAP 100 ETF (MM100)14.92
MIDCAP 30 (M30)(R) (D)14.92
MIDCAP 30 (M30)(R) (G)20.88
MULTICAP 35 (M35)(R) (D)19.54
MULTICAP 35 (M35)(R) (G)22.18
NASDAQ 100 ETF (MN100)730.79
NASDAQ 100 (R) (G)15.66
ULTRA ST (MUSTF)(R) (G)13.22
ULTRA ST (MUSTF)(R) DLY. (D)9.6
ULTRA ST (MUSTF)(R) FN (D)9.61
ULTRA ST (MUSTF)(R) MTLY (D)9.6
ULTRA ST (MUSTF)(R) (Q) (D)9.74
ULTRA ST (MUSTF)(R) WKLY. (D)9.6
PPFAS [09-JUN]
PARAG PARIKH LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.54
PARAG PARIKH LQD. (R) (G)1122.45
PARAG PARIKH LQD. (R) MTLY (D)1003.74
PARAG PARIKH LQD. (R) WKLY. (D) REIN1001.08
PARAG PARIKH LT EQ (R) (G)26.27
PRINCIPAL [09-JUN]
ARBITRAGE (R) (G)11.45
ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.12
BALANCED ADV (G)20.21
BALANCED ADV MTLY (D)12.61
CSH M DLY. (D)1000.89
CSH M MTLY (D)1025.19
CSH M WKLY. (D)1006.81
CSH M (G)1762.42
CREDIT RISK (R) (G)2718.54
CREDIT RISK (R) MTLY (D)1151.24
(D) YIELD HALF YRLY (D)20.61
(D) YIELD (G)48.96
DY. B (D) (A)11.52
DY. B (G)30.3
DY. B (D) (Q)13.05
E BLUECHIP (G)93.54
E BLUECHIP HALF YRLY (D)36.12
EQ SAV (G)35.79
EQ SAV HALF YRLY (D)11.55
EQ SAV QUATERLY (D)12.17
FOCUSED MULTICAP (G)60.53
FOCUSED MULTICAP HALF YRLY (D)22.77
GL OPPR (D)30.91
GL OPPR (G)30.91
HYBRID EQ MTLY (D)19.89
HYBRID EQ (G)68.69
LOW DUR. WKLY. (D)855.26
LOW DUR. DLY. (D)855.12
LOW DUR. (G)2504.6
LOW DUR. MTLY (D)969.96
MULTI CAP (G) HALF YRLY (D)29.7
MULTI CAP (G) (G)120.12
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (D)36.61
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (G)62.3
PERSONAL TAX S165.28
RET. SAV MODERATE (R) SUB (D) PAYOUT12.09
RET. SAV MODERATE (R) SUB (G)12.09
RET. SAV PROGRESSIVE (R) SUB (D) PAYOUT12.95
RET. SAV PROGRESSIVE (R) SUB (G)11.65
RET. SAV CONV. (R) SUB (G)12.13
ST DT (D) MTLY12.13
ST DT (G)30.91
PRINCIPAL [09-JUN]
SMALL CAP (R) (D)9.28
SMALL CAP (R) (G)9.28
PRINCIPAL [09-JUN]
TAX SAV177.8
TAX SAV (R) HALF YRLY (D)177.8
ULTRA ST DLY. (D)1005.43
ULTRA ST (G)2124.14
ULTRA ST MTLY (D)1062.25
ULTRA ST WKLY. (D)1019.47
QUANT [09-JUN]
ABSOLUTE (D)17.59
ABSOLUTE (G)127.59
ACTIVE (D)19.59
ACTIVE (G)171.11
CONSUMPTION (D)16.91
CONSUMPTION (G)23.61
DY. BBONUS33.15
DY. B(D)12
DY. B(G)63.03
FOCUSED (D)21.57
FOCUSED (G)29.17
INFRA. (D)6.9
INFRA. (G)6.92
LARGE & MID CAP BONUS37.39
LARGE & MID CAP (D)22.7
LARGE & MID CAP (G)37.4
LQD. DLY. (D)13.71
LQD. (G)31.32
LQD. MTLY (D)15.24
LQD. WKLY. (D)13.86
MID CAP (D)18.76
MID CAP (G)53.01
QUANT [09-JUN]
MONEY MARKET (D)16.93
MONEY MARKET (G)31.42
QUANT [09-JUN]
MULTI ASSET (D)31.64
MULTI ASSET (G)34.56
SMALL CAP (G)37.59
SMALL CAP (D)29.81
TAX (D)11.83
TAX (G)85.41
QUANTUM [09-JUN]
DY. B (R) (G)15.73
DY. B (R) MTLY (D)10.59
EQ (R) (D)30.96
EQ (R) (G)30.96
GOLD2041.57
GOLD SAV (R) (G)18.93
LQD. (R) DLY. (D) REINVST10
LQD. (R) (G)27.05
LQD. (R) MTLY (D)10.02
LT EQ VALUE (R) (D)43.61
LT EQ VALUE (R) (G)43.35
NIFTY ETF1033.7
TAX SAVING (R) (D)43.3
TAX SAVING (R) (G)43.3
SAHARA [27-MAR]
BANKING & FIN SERS (G)43.56
BANKING & FIN SERS (D)15.39
(G) (D)31.01
(G) (G)106.8
INFRA. F PRICING (D)13.88
INFRA. F PRICING (G)19.01
INFRA. VAR. PRICING (D)16.27
INFRA. VAR. PRICING (G)22.11
LQD. F PRICING WKLY. (D)1027.44
LQD. F PRICING DLY. (D)1335.63
LQD. F PRICING (G)3264.24
LQD. F PRICING MTLY (D)1043.37
LQD. VAR. PRICING DLY. (D)1346.95
LQD. VAR. PRICING (G)3340.74
LQD. VAR. PRICING WKLY. (D)1364.59
LQD. VAR. PRICING MTLY (D)1373.04
MIDCAP AUTO PAYOUT62.3
MIDCAP BONUS62.3
MIDCAP (D)27.48
MIDCAP (G)62.3
POWER & NAT RES. (D)12.96
POWER & NAT RES. (G)15.2
R.E.A.L (D)15.13
R.E.A.L (G)15.13
STAR VALUE (D)14.21
STAR VALUE (G)18.38
S 20 (D)15.03
S 20 (G)15.04
WLTH + F PRICING (D)22.93
WLTH + F PRICING (G)32.2
WLTH + VAR. PRICING (D)27.28
WLTH + VAR. PRICING (G)37.63
TAX GAIN(D)12.62
TAX GAIN(G)53.9
SBI [05-JUN]
SAV (R) (D)12.41
SAV (R) (G)31.49
SAV (R) WKLY. (D)11.72
ETF QUALITY93.14
ETF SENSEX NEXT 50276.08
ARBITRAGE OPPR (R) DIV13.5
ARBITRAGE OPPR (R) GR25.66
BANKING & FIN SERS (R) (D)12.84
BANKING & FIN SERS (R) (G)14.29
BANKING & PSU (R) PALN (G)2338.9
BANKING & PSU (R) DLY. (D)1067.04
BANKING & PSU (R) MTLY (D)1138.15
BANKING & PSU (R) WKLY. (D)1066
BLUE CHIP (R) (D)19.65
BLUE CHIP (R) (G)34.54
CONSUMPTION OPPR (R) (G)94.25
CONSUMPTION OPPR (R) (D)56.76
CONTRA (R) (G)88.48
CONTRA (R) (D)15.34
CORPORATE B (R) (G)11.53
CORPORATE B (R) MTLY (D)10.88
CORPORATE B (R) (Q) (D)11.2
CREDIT RISK (R) DLY. (D)10.58
CREDIT RISK (R) (D)14.45
CREDIT RISK (R) (G)31.97
DT HYBRID (D)(R) MTLY12.53
DT HYBRID (R) (G)40.79
DT HYBRID (D)(R) (A)14.39
DT HYBRID (R) (D)QUATERLY11.76
DY. ASSET ALL. (R) (D)12.37
DY. ASSET ALL. (R) (G)12.37
DY. B (R) (D)14.12
DY. B (R) (G)26.93
EQ HYBRID (R) (D)27.64
EQ HYBRID (R) (G)130.43
EQ MINIMUM VARIANCE (R) (D)9.58
EQ MINIMUM VARIANCE (R) (G)9.58
EQ SAV (R) (G)12.79
EQ SAV (R) MTLY (D)11.86
EQ SAV (R) (Q) (D)12.1
FOCUSED EQ (R) (D)24.48
FOCUSED EQ (R) (G)133.83
GOLD (R) (D)14.61
GOLD (R) (G)14.61
HEALTHCARE OPPR (R) (D)91.82
HEALTHCARE OPPR (R) (G)145.76
INFRA. (R) (G)13.14
INFRA. (R) (D)11.69
LARGE & MIDCAP (R) (D)86.9
LARGE & MIDCAP (R) (G)192.35
LQD. INSTAL FN (D)1035.8
LQD. INSTAL DLY. (D)1012.26
LQD. INSTAL (G)3150.86
LQD. (R) DLY. (D)1012.25
LQD. (R) FN (D)1024.38
LQD. (R) (G)3121.39
LQD. (R) WKLY. (D)1071.38
MAG COMMA (R) (D)19.46
MAG COMMA (R) (G)34.29
MAG CONSTANT M (R) (D)15.66
MAG CONSTANT M (R) (G)48.15
MAG EQ ESG (R) (D)29.19
MAG EQ ESG (R) (G)93.35
MAG GILT (D) PF (F P 1 YR)15.1
MAG GILT (D) PF (F P 2 YRS)15.29
MAG GILT (D) PF (R)15.8
MAG GILT (G) PF (F P 3 YRS)29.32
MAG GILT (G) PF (R)31.39
MAG GILT (R) (D)15.58
MAG GILT (R) (G)48.89
MAG GL (R) (D)50.86
MAG GL (R) (G)166.49
MAG I REGUALR (Q) (D)14.58
MAG I (R) HALF YRLY (D)13.54
MAG I (R) BONUS31.37
MAG I (R) (G)51.77
MAG I + SAV (D)11.11
MAG I + SAV (G)12.53
MAG LOW DUR. (R) FN (D)1049.9
MAG LOW DUR. (R) (G)2649.12
MAG LOW DUR. (R) MTLY (D)1161.92
MAG LOW DUR. (R) WKLY. (D)1031.85
MAG LOW DUR. (R) DLY. (D)1031.84
MAG MEDIUM DUR. (R) (D)14.31
MAG MEDIUM DUR. (R) (G)36.91
MAG MIDCAP (R) (G)62.14
MAG MIDCAP (R) (D)25.39
MAG MULTICAP (R) (D)18.97
MAG MULTICAP (R) (G)42.36
MAG NRI FLEXIASSET (D)30.3
MAG NRI FLEXIASSET (G)30.19
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1701.48
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) (G)4518.46
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1095.11
MGLT (D) PF (F P 3 YRS)14.82
MULTI ASSET ALL. (R) MTLY (D)12.92
MULTI ASSET ALL. (R) (A) (D)16.33
MULTI ASSET ALL. (R) (G)28.89
MULTI ASSET ALL. (R) (Q) (D)12.9
NIFTY INDEX (R) (G)85.96
NIFTY INDEX (R) (D)44.1
ONE (D) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
ONE (G) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
OVERNIGHT (R) (G)3242.06
OVERNIGHT (R) WKLY. (D)1036.87
OVERNIGHT (R) DLY. (D)1015.41
PSU (R) (D)8.3
PSU (R) (G)8.31
SAV (R) DLY. (D)10.26
SH DT ULTRA ST INSTAL DLY. (D)1031.49
SH DT ULTRA ST INSTAL (G)2695.76
SH DT ULTRA ST INSTAL WKLY. (D)1029.52
SH DT ST RET. (G)27.14
SH DT ST RET. (D) FN11.27
SH DT ST RET. (D) MTLY12.43
SH DT ST RET. (D) WKLY.11.26
ST DT (R) FN (D)10.86
ST DT (R) (G)23.98
ST DT (R) MTLY (D)13.26
ST DT (R) WKLY. (D)10.87
SMALL CAP (R) (D)27.81
SMALL CAP (R) (G)47.07
TECH. OPPR (R) (D)39.39
TECH. OPPR (R) (G)65.4
ETF 10 YEAR GILT199.39
ETF BSE 100105.16
ETF GOLD4205.92
ETF NIFTY 50103.61
ETF NIFTY BANK206.7
ETF NIFTY NEXT 50259.41
ETF SENSEX361.62
SHRIRAM [10-JUN]
HYBRID EQ (D)12.56
HYBRID EQ (G)15.71
LT EQ (R) (D)9.95
LT EQ (R) (G)9.95
MULTICAP (R) (D)9.27
MULTICAP (R) (G)9.27
SUNDARAM [09-JUN]
ST DT WKLY. (D)12.92
ST DT HALFYRLY DIV11.61
BANKING & PSU DT (R) (A) BONUS11.63
BANKING & PSU DT (R) (G)11.65
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)11.14
BANKING & PSU DT (R) (Q) BONUS11.17
BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D)10.14
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)11.02
BANKING AND PSU DT RET. MTLY (D)11.4
BANKING AND PSU DT BONUS16.41
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)11.94
BANKING AND PSU DT (R) DLY. REIN10.4
BANKING AND PSU DT (R) (G)32.54
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D) RE INVST11.49
BANKING AND PSU DT RET. (G)29.33
CORPORATE B INSTAL MTLY (D)10.54
CORPORATE B (R) (A) (D)14.53
CORPORATE B (R) (G)29.59
CORPORATE B (R) HALF YRLY (D)14.9
CORPORATE B (R) MTLY (D)13.73
CORPORATE B (R) (Q) (D)16.05
DT ORI HYBRID HALFYRLY (D)13.5
DT ORI HYBRID MTLY (D)12.09
DT ORI HYBRID (Q) (D)13.56
DT ORI HYBRID (G)19.06
DIV. EQ A LONGTERM TAX S (D)8.8
DIV. EQA LONGTERM TAX S OE APP81.67
EQ HYBRID (R) (D)12.15
EQ HYBRID (R) (G)85.2
EQ HYBRID INSTAL (D)14.23
EQ SAV (R) (D)10.25
EQ SAV (R) (G)10.25
EQ SAV (R) (D) REIN10.25
FIN SERS OPPR INST (D)15.23
FIN SERS OPPR INST (G)36.47
FIN SERS OPPR REG (D)14.02
FIN SERS OPPR REG (G)33.78
INFRA. ADV (ERSTWHILE CAPEX OPPR) (R) (G)25.39
INFRA. ADV (MERGER CAPEX & EN. OPPR) (R) (D)20.94
LARGE AND MIDCAP (D)14.37
LARGE AND MIDCAP (G)29.55
LOW DUR. INST DLY. (D)9.76
LOW DUR. INST (G)24.15
LOW DUR. INST WKLY. (D)11.52
LOW DUR. INST MTLY (D)10.49
LOW DUR. (R) DLY. (D)9.76
LOW DUR. (R) FN (D)10.54
LOW DUR. (R) (G)25.06
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.53
LOW DUR. (R) QTRLY (D)11.3
LOW DUR. (R) WKLY. (D) (FORM. S INSTAL )11.3
LOW DUR. RET. DLY. (D)9.76
LOW DUR. RET. FN (D)10.44
LOW DUR. RET. (G)22.71
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.48
LOW DUR. RET. (Q) (D)10.92
LOW DUR. RET. WKLY. (D)11.18
LOW DUR. BONUS14.34
MEDIUM TERM B (R) (G)55.84
MEDIUM TERM B (R) HALFYRLY (D)12.58
MEDIUM TERM B (A) (D)12.21
MEDIUM TERM B INSTAL BONUS14.04
MEDIUM TERM B INSTAL (G)63.11
MEDIUM TERM B QTRLY (D)12.48
MEDIUM TERM B (R) BONUS19.07
MID CAP (G)374.31
MID CAP INSTAL (D)22.72
MID CAP INSTAL (G)399.56
MID CAP (R) (D)24.85
MONEY BONUS15.02
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS12.59
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS10
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS12.6
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS10
MONEY (R) DLY. DIV. REIN (FORM. S INSTAL )10.1
MONEY (R) FN DIV.REIN (FORM. S INSTAL )11.13
MONEY (R) (G) (FORM. S INSTAL )42.01
MONEY (R) MTLY DIV. (FORM. S INSTAL )10.62
MONEY (R) QRTLY DIV. REIN (FORM. S INSTAL )39.07
MONEY (R) WKLY. (D). REIN (FORM. S INSTAL )11.98
MONEY RET. APP.39.26
MONEY RET. DLY. (D) REIN10.1
MONEY RET. FN DIV REINVST11.11
MONEY RET. MTLY DIV. REINVST10.27
MONEY RET. (Q) (D) REIN12.74
MONEY RET. WKLY. DIV. REINVST11.94
MONEY INSTAL DLY. DIV. REIN10.1
MONEY INSTAL (G)40.3
MONEY MARKET (R) DLY. (D) REIN10.06
MONEY MARKET (R) FN (D) REIN10.34
MONEY MARKET (R) (G)11.33
MONEY MARKET (R) MTLY (D) PAYOUT10.87
MONEY MARKET (R) MTLY (D) REIN10.87
MONEY MARKET (R) (Q) (D) PAYOUT11.02
MONEY MARKET (R) (Q) (D) REIN11.02
MONEY MARKET (R) WKLY. (D) REIN10.42
MULTI ASSET (D) PAYOUT11.9
MULTI ASSET (G)16.32
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN1000
OVERNIGHT (R) (G)1067.18
OVERNIGHT (R) MTLY (D) PAYOUT1038.29
OVERNIGHT (R) MTLY (D) REIN1038.29
RURAL AND CONSUMPTION (R) (G)36.5
RURAL AND CONSUMPTION INST (D)31.93
RURAL AND CONSUMPTION (R) (D)14.84
FOCUS(D)11.51
FOCUS(G)164.43
FOCUSINST (D)14.92
FOCUSINST (G)177.13
SERS (R) (D)9.58
SERS (R) (D) REIN9.58
SERS (R) (G)10.47
ST CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D)11.53
ST CREDIT RISK (R) (Q) (D)11.08
ST CREDIT RISK (D)11.01
ST CREDIT RISK (R) FN (D)10.8
ST CREDIT RISK (R) MTLY (D)10.84
ST CREDIT RISK (R) WKLY. (D)10.53
ST CREDIT RISK APP.25.68
ST DT MTLY (D)12.08
ST DT (Q) DIV11.11
ST DT APP.30.86
ST DT FORTNIGHTY (D) REINVST11.77
ST DT BONUS15.41
ST DT (R) (A) DIV10.93
SMALL CAP INST (G)65.86
SMALL CAP (D)12.24
SMALL CAP INST (D)13.47
SMALL CAP (R) (G)61.63
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) PAYOUT9.85
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) REIN9.85
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (G)10.29
BANKING&PSUDT(R)DLY.(D)REIN11.66
TATA [09-JUN]
ARBITRAGE (R) (G)10.97
ARBITRAGE (R) MTLY (D) REIN10.49
BALANCED ADV (R) (D) REIN10.46
BALANCED ADV (R) (G)10.46
BANKING AND FIN SERS (R) (D) PAYOUT14.47
BANKING AND FIN SERS (R) (D) REIN14.47
BANKING AND FIN SERS (R) (G)15.71
CORPORATE B (R) DLY. (D)607.05
CORPORATE B (R) (G)1414.48
CORPORATE B (R) MTLY (D)602.8
CORPORATE B (R) WKLY. (D)608.31
DIGITAL (R) (D) PAYOUT14.06
DIGITAL (R) (D) REIN14.06
DIGITAL (R) (G)14.06
DY. B (R) (D)17.76
DY. B (R) (G)30.81
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER A 5%)51.36
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER B 10%)49.32
EQ P/E (R) ((G) )117.15
EQ SAV (R) PIC (D)15.61
EQ SAV (R) (G)32.55
EQ SAVNGS (R) MTLY (D)12.75
ETHICAL (R) (G)151.23
ETHICAL (R) (D)61.73
GILT RET. 28/2/25 (G)27.56
GILT RET. 28/2/25 (D)27.51
GILT SEC. (R) (G)60.62
GILT SEC. (R) (D)16.83
HYBRID EQ (R) (D)56.68
HYBRID EQ (R) (G)189.72
HYBRID EQ (R) MTLY (D)49.15
I (R) PIC (D)35.84
I (R) HALF YRLY (D)14.24
I (R) (G)61.73
INDEX NIFTY(R)60.9
INDEX SENSEX(R)84.1
CONSUMER (R) (D) PAYOUT14.71
CONSUMER (R) (D) REIN14.71
CONSUMER (R) (G)15.99
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) PAYOUT11.43
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) REIN11.43
PHARMA & HEALTHCARE (R) (G)11.43
TAX SAV (D) (R)46.84
TAX SAV (G)(R)15.82
INFRA. (R) (D)21.09
INFRA. (R) (G)44.45
LARGE & MID CAP (R) (D)29.77
LARGE & MID CAP (R) (G)185.43
LARGE CAP (R) (D)40.62
LARGE CAP (R) (G)186.2
LQD. (R) (G)3143.25
LQD. (R) DLY. (D)1001.52
MEDIUM TERM (R) BONUS/(D)12.06
MEDIUM TERM (R) (G)26.48
MID CAP (G) (R) (G)125.78
MID CAP (G) (R) (D)34.8
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1114.52
MONEY MARKET (R) (G)3505.63
MULTICAP (R) (G)9.75
MULTICAP (R) (D) REIN9.75
NIF.EX.TR.102.03
OVERNIGHT (R) (D) REIN1000
OVERNIGHT (R) (G)1058.3
RES. & EN. (R) (D) PAYOUT13.16
RES. & EN. (R) (D) REIN13.16
RES. & EN. (R) (G)14.36
RET. SAV (R) PROGRESSIVE (G)27.16
RET. SAV MODERATE (R) (G)28.47
RET. SAV (R) CONV. (G)20.92
ST B (R) MTLY (D)16.35
ST B (R) (G)36.18
ST B (R) PIC (D)19.19
SMALL CAP (R) (D) REIN9.15
SMALL CAP (R) (G)9.15
T ADV (R) (G)2941.6
T ADV (R) PIC (D)1866.26
T ADV (R) WKLY. (D)1008.07
T ADV (R) DLY. (D)1003.53
ULTRA ST (R) (G)10.95
ULTRA ST (R) MTLY (D) PAYOUT10.95
ULTRA ST (R) MTLY (D) REIN10.95
ULTRA ST (R) WKLY. (D) PAYOUT10.38
ULTRA ST (R) WKLY. (D) REIN10.38
TAURUS [09-JUN]
BANKING & FIN SERS (R) (D)18.36
BANKING & FIN SERS (R) (G)20.51
DISCOVERY (MIDCAP) (R) DIVIDED36.37
DISCOVERY (MIDCAP) (R) (G)40.79
ETHICAL (R) BONUS50.6
ETHICAL (R) (D)34.21
ETHICAL (R) (G)50.61
INFRA. (R) (G)21.93
INFRA. (R) (D)20.6
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED (D) (G)10
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED RD (G)10
LARGECAP EQ (R) (D)28.02
LARGECAP EQ (R) (G)63.95
LQD. (R) SI (G)1960.51
LQD. (R) SI WKLY. (D)1000.76
LQD. (R) SI DLY. (D)1000.76
LQD. UNCLAIMED RD & (D)1011.08
LQD. INSTI (G)1741.46
LQD. (D)1001.26
LQD. (G)2292.62
NIFTY INDEX (R) (D)12.03
NIFTY INDEX (R) (G)18.87
STARSHARE (MULTI CAP) (R) (D)44.17
STARSHARE (MULTI CAP) (R) (G)91.03
TAX SHIELD (R) (G)69.3
TAX SHIELD (R) (D)32.46
UNCLAIMED (D) (G)13.62
UNCLAIMED RD (G)13.62
UNION [09-JUN]
ARBITRAGE (R) (D)10.57
ARBITRAGE (R) (G)10.83
BALANCED ADV (R) (D)10.87
BALANCED ADV (R) (G)10.87
CORPORATE B (R) (D)11.38
CORPORATE B (R) (G)11.38
DY. B (D)12.13
DY. B (G)18.2
EQ SAV (R) (D)10.7
EQ SAV (R) (G)10.7
LARGECAP (R) (D)9.59
LARGECAP (R) (G)9.59
LQD. DLY. (D)1000.79
LQD. FN (D)1001.7
LQD. (G)1915.92
LQD. MTLY (D)1001.7
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) BEYOND 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) UPTO 3 YEARS1118.26
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD BEYOND 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD UPTO 3 YEARS1118.05
LQD. WKLY. (D)1000.97
MULTI CAP (D)11.37
MULTI CAP (G)18
OVERNIGHT (R) DLY. (D)1000.75
OVERNIGHT (R) (G)1056.63
SMALL CAP (R) (D)10.59
SMALL CAP (R) (G)12.19
VALUE DISCOVERY (R) (D)9.38
VALUE DISCOVERY (R) (G)9.38
UTI [09-JUN]
CORE EQ (R) (G)51.34
CORE EQ (R) I27.24
EQ (G)133.36
EQ I95.57
FLO (R) (A) DIV1135.91
FLO (R) FLEXI DIV1105.2
FLO (R) (G)1135.9
FLO (R) HALF YRLY DIV1084.41
FLO (R) (Q) DIV1094.34
GILT DISCONTINUED PF (G)35.91
GILT DISCONTINUED PF PRESCRIBED DATE AUTO RD35.93
GILT (R) (G)48.3
GILT DISCONTINUED PF (D)20.55
GILT (R) (D)29.96
HYBRID EQ (R) (G)147.68
HYBRID EQ (R) I22.06
LQD. CSH (R) (A) (D)1440.6
LQD. CSH (R) FN (D)1155.25
LQD. CSH (R) HALF YRLY (D)1002.93
LQD. CSH (R) (Q) (D)1360.2
LT EQ (TAX SAVING) (R) (D)16.57
LT EQ (TAX SAVING) (R) (G)79.31
MASTER SHARE(G)110.61
MASTER SHAREI27.06
MNC (R) (G)184.34
MNC (R) I95.04
MULTI ASSET (R) (D)16.17
MULTI ASSET (R) (G)32.74
NIFTY INDEX (R) (G)65.97
NIFTY INDEX (R) I33.24
OVERNIGHT (R) (G)2727.74
OVERNIGHT (R) DLY. DIV1370.86
OVERNIGHT (R) PIC DIV1453.18
(R) SAV (R) FLEXI (D)32.71
(R) SAV (R) (G)39.34
(R) SAV (R) MTLY PAYMENT39.36
(R) SAV (R) MTLY (D)13.52
S&P BSE SENSEX NEXT 50 EXCHANGE TRADED275.62
ST I DISCONTINUED (R) (D) SUB16.82
ST I DISCONTINUED (R) (G) SUB31.82
ST I (R) (A) (D)10.77
ST I (R) FLEXI (D)13.64
ST I (R) (G)22.28
ST I (R) HALF YRLY (D)10.65
ST I (R) MTLY (D)10.04
ST I (R) (Q) DIV12.46
T ADV DISCONTINUED ANNAUL (D)2429.35
T ADV DISCONTINUED PIC (D)1002.34
T ADV DISCONTINUED (Q) (D)1676.88
T ADV DISCONTINUED BONUS3013.82
T ADV DISCONTINUED FLEXI (D)1039.35
T ADV DISCONTINUED (G)4521.23
T ADV DISCONTINUED MTLY (D)1021.04
T ADV (R) BONUS2094.67
T ADV (R) DLY. (D) REIN965.95
T ADV (R) FLEXI (D)1027.57
T ADV (R) FN (D)1278.31
T ADV (R) (G)2506.22
T ADV (R) HALF YRLY (D)1037.63
T ADV (R) MTLY (D)985.29
T ADV (R) (Q) (D)1132.31
T ADV (R) WKLY. (D)968.39
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN (G)2236.62
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN PIC (D)1001.4
ULTRA ST (R) (A) (D)1104.55
ULTRA ST (R) DLY. (D) REIN1046.15
ULTRA ST (R) FN (D)1319.49
ULTRA ST (R) (G)3146
ULTRA ST (R) HALF YRLY (D)1100.28
ULTRA ST (R) MTLY (D)1043.87
ULTRA ST (R) (Q) (D)1091.03
ULTRA ST (R) WKLY. (D) REIN1082.34
ULTRA ST (R) FLEXI (D)1289.53
UNIT LINKED INS.23.86
ARBITRAGE (R) (D)16
ARBITRAGE (R) (G)26.68
BANKING & PSU DT (R) (A) DIV10.96
BANKING & PSU DT (R) FLEXI DIV10.86
BANKING & PSU DT (R) HALF YRLY DIV10.94
BANKING & PSU DT (R) MTLY DIV11.87
BANKING & PSU DT (R) (G)15.48
BANKING & PSU DT (R) (Q) DIV11.34
BANKING AND FIN SERS (R) (G)65.17
BANKING AND FIN SERS (R) I25.36
B (A) DIV10.36
B FLEXI (D)10.36
B HALF YRLY DIV10.16
B (R) (G)48.96
B (Q) DIV13.47
CORPORATE B (R) (A) DIV11.39
CORPORATE B (R) FLEXI DIV11.39
CORPORATE B (R) (G)12.03
CORPORATE B (R) HALF YRLY DIV11.17
CORPORATE B (R) (Q) DIV11.31
CREDIT RISK (R) (G)11.91
CREDIT RISK (R) (Q) DIV8.46
CREDIT RISK (R) (A) DIV7.94
CREDIT RISK (R) FLEXI DIV7.73
CREDIT RISK (R) HALF YRLY DIV7.99
CREDIT RISK (R) MTLY DIV7.15
DY. B (R) (A) DIV11.23
DY. B (R) FLEXI DIV11.31
DY. B (R) (G)20.42
DY. B (R) HALF YRLY DIV11.08
DY. B (R) (Q) DIV12.1
EQ SAV (R) (D)9.99
EQ SAV (R) (G)9.99
EQ SAV (R) MTLY (D)9.99
EQ SAV (R) (Q) (D)9.99
GOLD EXCHANGE TRADED4133.95
HEALTHCARE (R) (G)105.85
HEALTHCARE (R) I81.8
CONSUMER (R) (D)22.97
CONSUMER (R) (G)24.53
INFRA. (G)43.35
INFRA. I22.66
MEDIUM TERM (R) (A) DIV11.27
MEDIUM TERM (R) FLEXI DIV10.81
MEDIUM TERM (R) (G)13.93
MEDIUM TERM (R) HALF YRLY DIV11.04
MEDIUM TERM (R) MTLY DIV10.04
MEDIUM TERM (R) (Q) DIV10.87
MID CAP (G)89.72
MID CAP I44.88
MMF (R) (A) (D)1363.47
MMF (R) DLY. (D) REIN1011.91
MMF (R) FLEXI (D)1077.18
MMF (R) FN (D)1158.89
MMF (R) (G)2289.15
MMF (R) HALF YRLY (D)1286.42
MMF (R) MTLY (D)1037.52
MMF (R) WKLY. (D)1037.07
MMF (R) (Q) (D)1098.34
MMF DISCONTINUED (R) FLEXI (D)2917.13
MMF DISCONTINUED (R) PIC (D)1987.6
MMFDISCONTINUED (R) (G)5406.16
NIFTY EXHCANGE TRADED1065.83
NIFTY NEXT 50 EXCHANGE TRADED259.91
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (G)8.98
SEN.EX.TR.359.38
VALUE OPPR (R) (D)16.23
VALUE OPPR (R) (G)55.69
LQD. CSH (R) DLY. (D) REIN1021.14
LQD. CSH (R) FLEXI (D)1187.31
LQD. CSH (R) (G)3267.09
LQD. CSH (R) MTLY (D)1025.85
LQD. CSH (R) WKLY. (D)1053.36
LQD. CSH DISCONTINUED (R) MTLY (D)1167.05
LQD. CSH DISCONTINUED (R) (G)3034.23
LQD. CSH DISCONTINUED (R) PIC (D)1132.23
(D) YIELD .(G)58.99
(D) YIELD .I13.43
TRANSPORTATION AND LOGISTICS I34.57
TRANSPOTATION AND LOGISTICS (G)74.97
YES [09-JUN]
LQD. (R) DLY. (D)1000.94
LQD. (R) FN (D)1002.76
LQD. (R) (G)1084.32
LQD. (R) MTLY (D)1003.34
LQD. (R) WKLY. (D)1001.29
ULTRA ST (R) DLY. (D)1001.44
ULTRA ST (R) FN (D)1001.28
ULTRA ST (R) (G)1050.93
ULTRA ST (R) MTLY (D)1002.49
ULTRA ST (R) WKLY. (D)1001.41
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth

Follow us on Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and Linkedin. You can also download our Android App or IOS App.

Published on June 10, 2020
TOPICS
You have read 1 out of 3 free articles for this week. For full access, please subscribe and get unlimited access to all sections.