Drug and Narcotics Prices

as on : 30-04-2014 08:10:20 PM

Arrivals in tonnes;prices in Rs/quintal in domestic market.

Arrivals Price
Current %
change
Season
cumulative
Modal Prev.
Modal
Prev.Yr
%change
Arecanut(Betelnut/Supari)
Shillong(Meh) 300.00 -14.29 41900.00 19000 19000 35.71
Shimoga(Kar) 120.00 10.09 13558.00 30989 31119 114.18
Sirsi(Kar) 120.00 -9.77 3388.00 25533 24854 112.93
Sulya(Kar) 53.00 5200 394.00 9700 8200 21.25
Mangalore(Kar) 52.00 10.64 2122.00 9900 9800 -1.00
Siddapur(Kar) 39.00 21.88 1612.00 15789 15699 92.57
Sagar(Kar) 37.00 -47.89 2062.00 15709 15489 107.54
Yellapur(Kar) 37.00 -41.27 904.00 14599 12366 77.04
Kumta(Kar) 33.00 1550 942.00 16159 15359 86.19
Kharupetia(ASM) 20.00 -90 4040.00 3100 2550 148.00
Bantwala(Kar) 20.00 -31.03 1114.00 10000 10000 NC
Payyannur(Ker) 11.00 NC 1184.00 17500 17500 66.67
Mumbai(Mah) 10.30 -18.25 544.20 22500 22500 20.84
Tarikere(Kar) 6.00 -72.73 438.00 9000 20947 -33.85
Honnavar(Kar) 4.00 NC 88.00 12000 11000 48.72
Puttur(Kar) 3.00 50 44.00 12950 12800 -2.63
Karkala(Kar) 2.00 100 26.00 8000 8000 2.56
Kuthuparambu(Ker) 2.00 -20 68.00 17600 17000 40.80
Belthangdi(Kar) 1.00 -50 100.00 7200 7000 35.85
Irrikkur(Ker) 1.00 NC 26070.00 12900 12900 -
Kothamangalam(Ker) 1.00 -50 74.00 17000 16500 -
Isabgul(Psyllium)
Jodhpur (Grain)(Raj) 18.20 -39.74 297.20 7250 7500 16.00
Mandsaur(MP) 8.50 -15 230.20 6400 6590 4.07
Mahua
Pathalgaon(Cht) 337.50 3275 765.00 1500 1500 25.00
Gidam(Cht) 155.00 158.33 2820.00 1650 1550 32.00
Gattasilli(Cht) 78.50 - 157.00 1800 - -10.00
Nagari(Cht) 18.00 - 36.00 2000 - NC
Pirda(Cht) 16.00 - 32.00 1500 - -
Sakra(Cht) 11.00 - 22.00 1600 - -
Sitapur(Cht) 3.50 75 68.00 1500 1500 NC
Published on April 30, 2014
TOPICS