Fruits Prices

as on : 29-09-2011 06:42:38 PM

Arrivals Price
Current %
change
Season
cumulative
Modal Prev.
Modal
Prev.Yr
%change
Apple
Sriganganagar(F&V)(Raj) 400.00 - 23404.00 3500 - 59.09
Bikaner(F&V)(Raj) 34.80 - 818.00 6500 - 85.71
Muradabad(UP) 28.00 - 932.60 3875 - -
Jhansi(UP) 25.00 - 1908.00 5400 - -
Khanna(Pun) 20.10 - 1392.20 5000 - 127.27
Jalalabad(Pun) 10.00 - 160.00 3500 - 59.09
Phagwara(Pun) 8.50 - 362.00 3360 - 68.00
Thanesar(Har) 6.80 - 315.60 3300 - 32.00
Nawan Shahar(Subzi Mandi)(Pun) 5.00 - 295.80 3770 - 83.90
Rajpura(Pun) 5.00 - 44.00 4000 - -
Muzzafarnagar(UP) 5.00 - 969.00 3500 - 50.54
Samana(Pun) 4.20 - 32.80 3000 - -
Faizabad(UP) 3.80 - 599.20 5150 - 60.94
Safidon(Har) 3.20 - 74.00 1450 - -14.71
Radaur(Har) 3.00 - 34.00 3500 - -
Atarra(UP) 3.00 - 176.00 4000 - -
Asandh(Har) 2.60 - 58.00 4500 - -
Jagraon(Pun) 2.50 - 80.40 5500 - 161.90
Bhuna(Har) 2.35 - 60.24 2500 - -
Uklana(Har) 2.00 - 50.40 6000 - -
Raibareilly(UP) 1.20 - 70.20 5600 - -
Pehowa(Har) 1.00 - 75.60 2000 - -
Dhuri(Pun) 0.90 - 5.80 2000 - -
Banana
Sriganganagar(F&V)(Raj) 190.00 - 21980.00 950 - NC
Jhansi(UP) 160.00 - 15300.00 1150 - -
Khanna(Pun) 26.50 - 10861.40 900 - -
Bikaner(F&V)(Raj) 24.50 - 5571.00 1500 - 25.00
Muradabad(UP) 22.00 - 3655.00 850 - -
Radaur(Har) 17.00 - 201.60 1400 - -
Raibareilly(UP) 17.00 - 539.00 1160 - -
Pulwama (F&V)(JK) 16.00 6.67 2122.00 1700 1700 -
Samana(Pun) 11.00 - 108.00 1000 - 33.33
Atarra(UP) 11.00 - 380.00 1000 - -
Faizabad(UP) 9.00 - 1304.20 980 - -24.62
Asandh(Har) 5.50 - 460.20 1600 - -
Safidon(Har) 5.00 - 556.50 1800 - 24.14
Neeleswaram(Ker) 4.00 - 274.00 2800 - -
Phagwara(Pun) 3.70 - 480.00 1370 - 37.00
Pehowa(Har) 2.00 - 254.40 900 - -
Nawan Shahar(Subzi Mandi)(Pun) 1.30 - 118.60 1360 - -0.73
Nagina(UP) 1.20 - 131.60 620 - -
Parlakhemundi(Ori) 1.00 NC 242.00 2000 2400 25.00
Godabhaga(Ori) 1.00 - 54.00 1800 - -
Bhuna(Har) 0.80 - 118.20 1100 - -
Naanpara(UP) 0.70 - 7.00 0 - -
Iamailabad(Har) 0.60 - 13.20 0 - -
Guava
Sriganganagar(F&V)(Raj) 40.00 - 5020.00 800 - -
Jhansi(UP) 6.00 - 622.00 850 - -
Bikaner(F&V)(Raj) 1.40 - 807.40 1600 - -
Mousambi
Jhansi(UP) 35.00 - 4364.00 1500 - 7.14
Phagwara(Pun) 31.00 - 1080.00 1650 - -
Sriganganagar(F&V)(Raj) 30.00 - 3724.00 1450 - NC
Muzzafarnagar(UP) 16.50 - 1958.00 1020 - 22.89
Rajpura(Pun) 10.00 - 202.00 1560 - -
Khanna(Pun) 9.40 - 66.80 1400 - -
Bikaner(F&V)(Raj) 9.00 - 1491.30 1400 - -6.67
Faizabad(UP) 4.20 - 644.50 1575 - -5.97
Thanesar(Har) 3.30 - 375.10 1650 - 13.79
Asandh(Har) 2.60 - 125.20 1400 - -
Atarra(UP) 2.00 - 130.00 3000 - -
Safidon(Har) 1.50 - 541.60 1500 - -
Nawan Shahar(Subzi Mandi)(Pun) 1.50 - 202.20 1560 - -3.11
Jagraon(Pun) 1.00 - 15.60 1800 - -10.00
Raibareilly(UP) 0.80 - 59.20 1510 - -
Uklana(Har) 0.70 - 51.30 1700 - -
Samana(Pun) 0.70 - 6.20 1850 - -
Bhuna(Har) 0.52 - 3.78 1000 - -
Orange
Pulwama (F&V)(JK) 9.00 NC 162.00 1600 1600 -
Papaya
Sriganganagar(F&V)(Raj) 60.00 - 10418.00 1150 - 21.05
Muzzafarnagar(UP) 23.50 - 6582.00 760 - 8.57
Jhansi(UP) 15.00 - 3373.00 1650 - 37.50
Shamli(UP) 12.00 - 1083.10 750 - -
Bikaner(F&V)(Raj) 10.00 - 3783.00 1500 - -
Muradabad(UP) 4.00 - 1532.00 750 - -
Jalalabad(Pun) 1.00 - 81.60 1000 - -9.09
PineApple
Sriganganagar(F&V)(Raj) 10.00 - 2924.00 1800 - 20.00
Pomegranate
Sriganganagar(F&V)(Raj) 30.00 - 3014.00 7000 - 12.90
Jhansi(UP) 8.00 - 1097.00 4500 - 8.43
Atarra(UP) 3.00 - 156.00 3000 - -
Bikaner(F&V)(Raj) 2.00 - 273.00 7000 - -
TenderCoconut
T. Narasipura(Kar) 700.00 - 119200.00 4000 - -
Atarra(UP) 20.00 - 40.00 11500 - -
Published on September 29, 2011