Other

as on : 16-08-2011

Arrivals Price
Current %change Season cumulative Modal Prev.Modal Prev.Yr%change
BunchBeans
Binny Mill (F&V), Bangalore(Kar) 2.00 NC 314.00 900 750 -
CitrusFruit
Somvarpet(Kar) 7.00 - 98.00 660 - -
Gur(Jaggery)
Mandya(Kar) 742.00 28.15 16917.00 2400 2350 -
Mhalingapur(Kar) 210.00 54.41 12644.00 2475 2610 -1.39
Gokak(Kar) 50.00 4900 175.00 2250 2501 -
Bangarpet(Kar) 43.00 - 1341.00 2250 - -0.88
Bangalore(Kar) 42.00 -38.24 7360.00 2600 2600 -8.77
Rompicherla(AP) 34.00 - 4828.00 1550 - -
Haldaur(UP) 24.00 - 1268.00 2100 - -
Bijapur(Kar) 12.00 9.09 293.00 2530 2568 10.00
Chittoor(AP) 10.00 - 5105.90 1500 - NC
Nalbari(ASM) 10.00 - 110.00 2900 - -
Sindagi(Kar) 7.00 - 7.00 2000 - -
T. Narasipura(Kar) 6.00 - 393.00 1800 - -
Chamaraj Nagar(Kar) 5.00 - 1061.00 2000 - -
Gulbarga(Kar) 3.00 -25 134.00 2324 2548 -2.35
Hospet(Kar) 3.00 - 51.00 2800 - -
Fatehabad(UP) 2.50 - 271.40 2870 - -
Faizabad(UP) 2.50 -10.71 334.40 2950 2925 -
Sultanpur(UP) 2.50 - 187.00 3125 - -
Gundlupet(Kar) 2.00 - 196.00 3000 - -
Gadaura(UP) 2.00 - 54.40 2925 - -
Purulia(WB) 2.00 NC 246.50 3100 3300 -
Auraiya(UP) 1.50 -25 156.50 2870 2865 -
Meerut(UP) 1.50 - 908.50 2735 - -
Channarayapatna(Kar) 1.00 - 227.00 1500 - -
MaidaAtta
Purulia(WB) 21.00 -4.55 2629.00 1320 1320 -
Nalbari(ASM) 15.00 - 185.00 1850 - -
Karimganj(ASM) 8.00 - 32.00 2000 - -
Maragensu
Piriya Pattana(Kar) 2.00 - 4.00 550 - -
Taramira
Raisingh Nagar(Raj) 3.00 - 429.00 2084 - -
WheatAtta
Nalbari(ASM) 20.00 - 500.00 1550 - -
Karimganj(ASM) 8.00 - 68.00 1900 - -
Bongiagaon(ASM) 4.00 - 128.70 1260 - -
Yam
Vijayawada(AP) 12.00 NC 2382.00 1500 1500 -
Published on August 16, 2011