Drug and Narcotics

as on : 20-07-2011

Arrivals Price
Current %change Season cumulative Modal Prev.Modal Prev.Yr%change
Arecanut(Betelnut/Supari)
Shillong(Meh) 200.00 - 57100.00 14000 - -
Puttur(Kar) 80.00 - 11176.00 5200 - -
Sulya(Kar) 79.00 - 19614.00 4100 - -
Mukkom(Ker) 60.00 - 800.00 11950 - -
Bantwala(Kar) 46.00 - 4420.00 4800 - -
Dhing(ASM) 40.00 - 80.00 10100 - -
Shimoga(Kar) 35.00 - 13680.00 14249 - -
Kumta(Kar) 32.00 - 330.00 13723 - -
Sagar(Kar) 29.00 - 2700.00 8869 - -
Mangalore(Kar) 25.00 - 222.00 7058 - -
Honnavar(Kar) 2.00 - 36.00 6400 - -
Karimganj(ASM) 1.00 - 2.00 7000 - 16.67
Kundapura(Kar) 1.00 - 26.00 13600 - -
BetalLeaves
Shillong(Meh) 150.00 - 10220.00 10000 - -
P.O. Uparhali Guwahati(ASM) 20.00 -20 1183.00 5200 5200 100.00
Isabgul(Psyllium)
Merta City(Raj) 7.20 24.14 490.20 4860 4775 -
Bhuj(Guj) 2.00 - 367.84 4337 - -
Mahua
Manendragarh(Cht) 160.00 - 16540.20 1000 - -
Sitapur(Cht) 2.00 - 158.00 1000 - -
Published on July 20, 2011
TOPICS